HCM Deck | Blog

Jak skutecznie zarządzać pracownikiem zdalnym?

„Praca zdalna nie jest przyszłością – jest teraźniejszością”. To zdanie otwiera raport dotyczący aktualnej sytuacji pracowników zdalnych przeprowadzony przez Owl Labs w 2019 roku. I chociaż dotyczy on rynku amerykańskiego, to trudno nie zgodzić się, że Polska nie odbiega w tym przypadku od światowych trendów. 

Potwierdzają to chociażby badania, przeprowadzone wśród polskich pracowników przez firmę Michael Page, w których aż 60% ankietowanych deklaruje, że ma możliwość pracy zdalnej. Wśród menadżerów ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 69%. Nie wiemy niestety, ilu pracowników w Polsce z takiej możliwości korzysta i w jakim wymiarze czasowym. Trend ten jednak wydaje się nie do zatrzymania. Trudno się temu dziwić, bo praca zdalna ma zdecydowanie więcej zalet niż wad.

Praca zdalna – klucz do szczęścia pracownika

Badania pokazują całkiem spore różnice w ocenie satysfakcji z wykonywanej pracy wśród pracowników zdalnych i biurowych. Według raportu przygotowanego przez amerykańską firmę Owl Labs, różnica jest całkiem spora. Aż 71% pracowników zdalnych jest zadowolonych z pracy wobec 55% pracujących w biurze. Inne badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, podsumowane w raporcie “The Remote Workforce Becomes the Empowered Workforce”, przeprowadziła firma Ultimate Software. Jego autorzy podają, że aż 88% pracowników zdalnych deklaruje wysoką satysfakcję z pracy, w stosunku do 78% pracowników pracujących w biurze. Ci pierwsi w obu badaniach podkreślają, że jedną z głównych zalet pracy na odległość jest mniejszy stres. Wbrew pozorom czują też spore wsparcie kolegów i menedżerów. Uważają także, że firma, w której pracują, inwestuje w ich rozwój.

Praca zdalna może być zarówno bardziej komfortowa dla pracownika, jak i bardziej korzystna dla firmy ze względu na zwiększenie jego efektywności

Wyzwania w pracy zdalnej

Większość światowych badań potwierdza, że pracownicy doceniają możliwość pracy zdalnej, widząc w tym rozwiązaniu więcej zalet niż wad. Przekłada się to nie tylko na ich satysfakcję, ale także efektywność. Aż 90% badanych stwierdziło, że są bardziej efektywni, pracując z domu. Niestety ich przełożeni mają co do tego wątpliwości. Aż 82% menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu Owl Labs, martwiło się o produktywność i skupienie na pracy swoich podwładnych. W drugim wspomnianym badaniu, Ultimate Software, 42% menedżerów deklarowało, że jednym z ich wyzwań jest monitorowanie produktywności takich pracowników.

Z wyzwań, które napotykają pracownicy zdalni to nawiązanie i utrzymanie przyjaźni w pracy. Barierę stanowi oczywiście brak bezpośredniego kontaktu i codziennych spotkań face-to-face. Badania opublikowane przez Personnel Psychology potwierdzają, że osoby, które nawiązują bliskie więzi z kolegami z pracy są bardziej zaangażowane i szczęśliwsze. Pracownicy zdalni częściej czują się samotni i odizolowani. Problemem może być także brak szybkiego dostępu do wiedzy korporacyjnej i specjalistycznej, ale także brak obecności kolegów, których można by zapytać o poradę.

Pomoc w zasięgu ręki

Coraz więcej kandydatów pyta o możliwość pracy zdalnej podczas rozmów kwalifikacyjnych. I wiele firm w Polsce daje taką możliwość swoim pracownikom. Dlatego menedżerowie i pracownicy doskonale wiedzą, że ten rodzaj pracy nie jest naszą przyszłością, a teraźniejszością. A to, co może ułatwić obu stronom taką pracę, to nowoczesne technologie. Aż 70% menedżerów chce korzystać z platformy lub oprogramowania, które ułatwiają zarządzanie pracą zdalną [źródło]. Ponad dwie trzecie badanych deklaruje, że chce wykorzystywać te narzędzia do zbierania anonimowych opinii pracowników. Ponadto połowa potrzebuje ich jako kanał do regularnej komunikacji.

Pracowniku zdalny, nie jesteś sam!

Nowoczesne technologie wspierają pracowników zdalnych w bardzo szerokim zakresie. Przede wszystkim wspomagają wzajemną komunikację. Aż 68% pracowników zdalnych korzysta z chatów, platform społecznościowych i wideokonferencji każdego dnia. Aż 75 % z nich twierdzi, że pomagają mu one utrzymać dobre relacje ze współpracownikami pracującymi w biurze. Jedno dobrze prosperujące narzędzie znacznie by te czynności ułatwiło.

Praca zdalna, jeśli jest odpowiednio zdalnie zarządzana, zwiększa efektywność pracowników

Platformy HR są niezwykle użyteczne przy tworzeniu kompleksowych, wewnętrznych baz wiedzy. Można mieć do niej dostęp z każdego urządzenia, z każdego miejsca na świecie. Mając na uwadze wydajność i skuteczność pracowników zdalnych, takie narzędzie może stanowić podstawę ich pracy. Ponadto pomaga poczuć się częścią większej całości. W ten sposób firma buduje zaangażowanie i tożsamość pracownika, który na co dzień nie pracuje w biurze.

Chcesz stworzyć bazę wiedzy dla swojej firmy?

Zacznij już teraz!

Platforma HR a praca zdalna – lekcja do odrobienia

Wobec rosnącego zainteresowania pracą zdalną, a tym samym coraz większego zapotrzebowania na nowoczesne technologie wspierające taką pracę, wydawać by się mogło, że działy HR są zasypywane prośbami o dostęp do nich. Okazuje się jednak, że prawda jest nieco inna. Tylko niecała połowa menedżerów i jeszcze mniej pracowników zdalnych adresuje swoje potrzeby w zakresie dostępu do platform i baz wiedzy do działów HR. Dość często nie jest on postrzegany jako dostawca nowoczesnych technologii do zarządzania pracą zdalną. A szkoda, bo platformy HR mają wiele do zaoferowania. Ich zakres obejmuje możliwość przeprowadzania regularnych badań i ankiet (np. badań typu pulse check). Pozwalają one na bieżąco śledzić nastroje i opinie pracowników zdalnych. Doskonale sprawdzają się w udzielaniu regularnego, anonimowego bądź nie, feedbacku. Sprawdza się to nie tylko w przypadku monitorowania wykonywanych obowiązków, wysyłaniu wniosków, zgłaszaniu potrzeb szkoleniowych (i przeprowadzaniu ich w formie elearningowej) oraz wszelkich nadużyć. Brak świadomości tych możliwości wśród menedżerów i pracowników skutkuje korzystaniem z mniej efektywnych i zmultiplikowanych rozwiązań. Być może jest to zatem sygnał dla działów HR, żeby wzięły sprawy w swoje ręce i wyszły z inicjatywą wdrożenia nowoczesnych technologii, szytych na miarę potrzeb każdego pracownika w ich organizacji.

Poznaj platformę, która pomoże Ci zadbać o rozwój pracowników.

Sprawdź teraz

Technologia coraz bardziej wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom na rynku pracy. I nie tylko nadąża za nimi, ale kreuje nowe trendy, dopasowując się do potrzeb organizacji, pracowników, menedżerów i działów HR. Taką właśnie funkcję spełnia dobrze dobrana, a przede wszystkim odpowiednio wykorzystana platforma HR. Dzięki bogatej bazie wiedzy, możliwości raportowania, zbierania i dawania feedbacku staje się skutecznym narzędziem do zarządzania pracownikami zdalnymi.

Kompetentny i zaangażowany. Poznaj metody i narzędzia wspierające rozwój pracownika

Udostępnij: