HCM Deck | Blog

Kategoria - Learning & Development

Prosty język w L&D

Zdarza się, że w kulturze korporacyjnej używa się skomplikowanego języka, ponieważ wydaje się, że stosowanie złożonej składni i wyszukanych terminów podnosi prestiż organizacji i buduje wizerunek profesjonalizmu. Jednak...