HCM Deck | Blog

Business Case – czym jest, jak może Ci pomóc i jak go stworzyć

business case

Wdrożenie nowej platformy rozwojowej lub systemu szkoleniowego do organizacji to proces, który obejmuje praktycznie każdy obszar firmy i ostatecznie dotyczy większości pracowników. Nic więc dziwnego, że specjaliści HR i L&D zasiadający do stołu negocjacyjnego z zarządem powinni mieć przygotowane odpowiedzi na kluczowe pytania, a także konkretne dane i fakty, które pomogą im wykazać wartość biznesową proponowanego rozwiązania lub narzędzia. Pomóc w tym może business case zwany inaczej uzasadnieniem biznesowym. 

Ten tekst rozpoczyna serię artykułów, w których zajmiemy się wzmacnianiem strategicznej roli HR i L&D w organizacjach. Tekst o negocjacjach na temat wdrożenia platformy szkoleniowo-rozwojowej znajdziesz tu.  Natomiast z tego artykułu dowiesz się, czym jest business case oraz jak może pomóc ci w negocjacjach z zarządem. Odpowiemy również na pytanie, jak go przygotować, by nie było cienia wątpliwości, że wybrane rozwiązanie to najlepszy sposób na osiągniecie wyższych wyników biznesowych i poradzenie sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi organizacja.

 

Czym jest business case i jaką odgrywa rolę?


Business case, czyli inaczej uzasadnienie biznesowe, to w największym uproszczeniu dokument, który w klarowny sposób przedstawia, jak korzyści i zyski rozwiązania, które chcemy wprowadzić w organizacji, przewyższają koszty i nakłady, jakie trzeba ponieść. Głównym celem business case jest przekonanie interesariuszy, że prezentowane narzędzie lub rozwiązanie, przyniesie wartość biznesową, będzie odpowiedzią na cele, które firma chce osiągnąć, a także na problemy, z którymi mierzy się obecnie.

 

Business case  powinien odpowiadać na szereg pytań, takich jak: 

 • Dlaczego to rozwiązanie jest potrzebne organizacji?
 • Na jakie problemy biznesowe odpowiada to rozwiązanie?
 • Jakie argumenty przemawiają za danym rozwiązaniem?
 • Z jakim ryzykiem się ono wiąże i jak można je zminimalizować?
 • Na jakie koszty należy się przygotować i kiedy spodziewać się zwrotu z inwestycji?
 • Z jakimi konsekwencjami wiąże się nieuruchomienie danego projektu?

 

Opracowanie business case poprzedza zazwyczaj duże projekty wdrożeniowe. W przypadku platform szkoleniowo-rozwojowych to zarząd najczęściej ma ostatnie słowo w kwestii zaakceptowania kupna narzędzi w organizacji. Dobrze przygotowany business case to taki dokument, po chwyceniu którego decydent od razu wie, czy prezentowane rozwiązanie jest dobrą inwestycją.

Zobacz, jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji platforma szkoleniowo-rozwojowa. 

Dowiedz się więcej

Najważniejsze aspekty podczas tworzenia business case

 • Dopasowanie do organizacji – przygotowując business case skup się nie tylko na funkcjonalnościach danego rozwiązania, ale także na innych aspektach, które są istotne dla organizacji, m.in. łatwość wdrożenia, wsparcie techniczne i biznesowe czy możliwość konfiguracji narzędzia według aktualnych i przyszłych potrzeb. Zastanów się, czy wybrane rozwiązanie będzie miało zastosowanie na wszystkich poziomach.
 • Określ problemy biznesowe – czasami będzie to luka kompetencyjna, innym razem wysoka rotacja nowo zatrudnionych pracowników, w jeszcze innym przypadku problemem może być zbyt mała liczba trenerów, którzy mogą dzielić się wiedzą w organizacji. Ustal, z jakimi problemami biznesowymi mierzy się organizacja i jak proponowane rozwiązanie jest w stanie odpowiedzieć na te problemy.
 • Przeanalizuj koszty i zwroty z inwestycji – przygotuj informacje na temat tego, z jakimi kosztami wiąże się wprowadzenie danego rozwiązania do organizacji, a także jaki będzie całkowity koszt jego posiadania. Ile czasu zajmie jego wdrożenie i jak ten okres może wpłynąć na działanie firmy. Określ ROI, czyli przewidywany zwrot z poniesionych inwestycji i okres, po którym można się go spodziewać. Po realizacji danego projektu wskaźniki ROI pomogą ci ocenić, czy osiągnął on zamierzone cele.
 • Wykaż korzyści – szukaj korzyści finansowych, ale też pozafinansowych, które mają wpływ na wartość biznesową. Mowa tu m.in. o wyższym zaangażowaniu pracowników, zmniejszonej rotacji, skróconym czasie onboardingu, możliwości skalowania procesu nauki w organizacji. Wykazując oszczędności zaproponuj, gdzie można je wykorzystać, aby rozwiązać najważniejsze problemy w organizacji. W opracowaniu wachlarza korzyści dla twojej organizacji może pomóc dostawca usług. 
 • Określ zasady wdrożenia – przed zaprezentowaniem rozwiązania przed zarządem odpowiedź na kluczowe pytania. Kiedy będzie można w pełni korzystać z danej platformy rozwojowej w działaniach operacyjnych. Ile czasu zajmie jej wdrożenie, i z jakich etapów powinno się składać. Kto będzie odpowiedzialny za te etapy, a także na jakie wsparcie ze strony dostawcy usług możecie liczyć. Określ kamienie milowe, aby w przyszłości móc kontrolować, czy wdrożenie przebiega zgodnie z założeniami.
 • Zaprezentuj dane w odpowiedniej formie – przygotowanie skutecznego i miarodajnego business case wymaga autodiagnozy organizacji na wielu jej poziomach. Należy jednak pamiętać, że sam dokument, który prezentujemy podczas negocjacji z zarządem powinien w przejrzysty sposób dostarczać informacji o tym, dlaczego dane rozwiązanie jest istotne do wprowadzenia. Przed negocjacjami zbierz szeroką gamę danych, aby być przygotowanym do rozmów, a potem zastanów się, które z tych danych warto zaprezentować.

 

Trzy wymiary korzyści w business case

Przygotowanie business case platformy szkoleniowo-rozwojowej powinno rozpoczynać się od autodiagnozy organizacji w ramach trzech wymiarów, która pozwoli wykazać wymierną wartość biznesową. W HCM Deck pomagamy potencjalnym klientom postawić ją podczas specjalnych warsztatów.  Bierzemy wtedy pod uwagę 3 ujęcia: 

 • operacyjne obejmuje efektywność procesową, standardy działań, automatyzację i kompatybilność ekosystemu technologicznego firmy.
 • taktyczne obejmuje standardy i procesy zarządzania w perspektywie krótkookresowej oraz priorytety rozwoju talentów wypływające z nadrzędnych założeń strategicznych.
 • strategiczne obejmuje długo i średnioterminową strategię, a także cele biznesowe przedsiębiorstwa.

 

Dla przykładu:

Wyobraź sobie, że chcesz
wdrożyć w organizacji bazę wiedzy. W business case w ramach powyższych wymiarów możesz wykazać, że:

 • W wymiarze operacyjnym baza wiedzy będzie odpowiedzią na wielość wykluczających się źródeł wiedzy w organizacji oraz na nieaktualne treści. Dodatkowo pozwoli ona zwiększyć transparentność procesu rozwoju oraz onboardingu w organizacji, a także zmniejszy liczbę roboczogodzin administratorów i koordynatorów zarządzania wiedzą.
 • W wymiarze taktycznym wprowadzenie spójnej bazy wiedzy do organizacji pozwoli zmniejszyć liczbę błędów i kosztów z nimi związanych. Skróci czas osiągnięcia optymalnej sprawności operacyjnej i produktowej przez pracowników, a także zwiększy mobilność wewnętrzną dzięki możliwości szybkiego wdrożenia pracownika.
 • W wymiarze strategicznym możemy mówić o konkretnych efektach, które pokrywają się z celami firmy i wynikają z poprzednich korzyści. W przypadku wdrożenia bazy wiedzy w organizacji można mówić m.in. o wzroście przychodów, wzroście efektywności i poprawie satysfakcji oraz retencji pracowników.

Dowiedz się, jakie korzyści przynosi baza wiedzy Bobby Burgerowi.

Przeczytaj

Podsumowanie

Wyzwaniem, przed którym stoją specjaliści HR i L&D jest odpowiednie i rozsądne rozlokowanie budżetów i wyposażenie firmy w narzędzia, które pozwolą pracownikom rozwijać swoje kompetencje i dzielić się wiedzą wewnątrz organizacji. Aby tego dokonać, muszą oni być przygotowani do przedstawienia wartości biznesowej przed zarządem. Business case platformy rozwojowej pozwoli przeanalizować, czy wybrane narzędzie jest odpowiednie dla naszej organizacji pod kątem strategicznym, taktycznym i operacyjnym, a także przekonać zarząd firmy do tej decyzji.

5/5 - (44 votes)
Udostępnij: