HCM Deck | Blog

Masowe zwolnienia w IT i rosnące obawy na rynku pracy – Prasówka HR za sierpień 2022

prasówka hr za sierpień 2022

Dlaczego Klarna i Shopify masowo zwalniają pracowników? Prasówka HR za sierpień 2022, to aż 3 artykuły dotyczące niepewnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz tego, jak ten stan rzeczy przekłada się na zarobki, zwolnienia i nastroje pracownicze. Przybliżamy też artykuły na temat roli L&D w hybrydowym świecie pracy i DEIB w onboardingu. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, startujemy też z nowym cyklem – liczbą HR miesiąca. Które elementy EVP nowego pracodawcy sprawiają, że pracownicy zmieniają miejsce pracy?

Masowe zwolnienia w startupach technologicznych

Na początku tego roku wiele firm technologicznych skarżyło się na spadki cen w swojej branży, co zaczęło się odbijać na pracownikach. Według zestawienia przygotowanego przez Crunchbase News pod koniec sierpnia tego roku amerykańskie firmy z sektora technologicznego zwolniły ponad 39 tysięcy pracowników w ramach redukcji zatrudnienia.

Firmy takie jak Stripe, Wayfair, Groupon, Netflix, Klarna, Tik Tok czy też Microsoft wśród powodów, które przyczyniły się do zwolnień, podają między innymi COVID-19, czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, rosnące stopy procentowe, kwestie geopolityczne, a także niepewność finansową. Ten ostatni bardzo dobrze widać w przypadku startupów, gdyż ich wyceny zaczęły spadać, co ograniczyło możliwości pozyskiwania kolejnych rund finansowania.

Poniżej znajduje się zestawienie firm technologicznych mających swoją siedzibę z USA, które musiały zredukować zatrudnienie w 2022 roku. W tabeli uwzględnione są również firmy mające siedzibę w innych krajach, ale z dużymi zespołami w Stanach Zjednoczonych.

 

Zachowania liderów a odejścia pracowników

Rynek pracy może wymusić zmianę zachowań na liderach. Wszystko dlatego, że ich styl pracy, relacje, jakie budują z innymi pracownikami i zespołami, mogą mieć wpływ na retencję. Liderzy mogą dostosować zachowania do oczekiwań zespołu w tych obszarach, które mają największy wpływ na odejścia. W sierpniowym numerze magazynu Gartnera HR Leaders Monthly można znaleźć analizę globalnej ankiety, w której ponad 3000 pracowników oceniało zachowania liderów i skuteczność ich działań. 

Jej wyniki pokazują, jakie zachowania liderów mają wpływ na zatrzymanie pracowników w szeregach firmy. Niektóre z nich wymagają niewielkiego wysiłku, a dają bardzo dobre efekty. Wśród wymienianych czynników są między innymi:

 • przywództwo dające zespołom poczucie komfortu współpracy z innymi członkami zespołu,
 • pokazanie zrozumienia potrzeb zespołu,
 • umiejętność zaangażowania zespołu,
 • dawanie elastyczności co do sposobu pracy.

Jest też i druga strona medalu. Okazuje się, że liderzy wkładali niewiele wysiłku w zapewnienie pracownikom poczucia wsparcia. Przyjmuje się, że liderzy muszą wykazywać zrozumienie dla zróżnicowanych potrzeb każdego z członków zespołów. Możliwość zaspokajania tych potrzeb, może obniżyć odpływ talentów z organizacji nawet o 15 proc.. Dodatkowo eksperci HR powinni regularnie badać satysfakcję pracowników z zachowań liderów w celu określenia, w jakich obszarach liderzy potrzebują największego wsparcia.

 

Inflacja wpływa na spadek realnych płac

Rosnąca inflacja ma ogromny wpływ na spadek realnych wynagrodzeń w organizacjach, co przekłada się na retencję. Rośnie liczba wolnych miejsc pracy, a organizacje stają przed nowymi wyzwaniami. Portal People Management poddał analizie wpływ przytoczonych zmian na pracowników i firmy. Podane poniżej dane dotyczą rynku brytyjskiego, ale  pokazują schemat oddziaływania czynników ekonomicznych i geopolitycznych na rynek pracy, bardzo podobny na wielu europejskich rynkach. 

Pomimo rosnącego zatrudnieniem i niskiego poziomem zwolnień pomiędzy kwietniem a czerwcem 2022 roku, widoczny jest spadek płac. Według Resolution Foundation rzeczywiste średnie tygodniowe zarobki spadły o 3 proc. w ciągu trzech miesięcy poprzedzających czerwiec, co jest największym spadkiem od 1977 roku. Nye Cominetti, starszy ekonomista w Resolution Foundation, zauważa, że chociaż regularne pensje w Wielkiej Brytanii wzrosły średnio o 4,7 proc., a płaca całkowita wraz z premiami wzrosła o 5,1 proc., to nie wystarczyło to, by pracownicy zauważyli istotne zmiany w obszarze wynagrodzeń. Ciekawe dane można wyciągnąć także z rynku zatrudnienia. Jane Gratton, kierownik ds. polityki personalnej w British Chambers of Commerce zauważa, że pomimo niewielkiego wzrostu poziomu zatrudnienia, liczba wolnych miejsc pracy w gospodarce brytyjskiej utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów w historii.

Nowinki HR i L&D regularnie w Twojej skrzynce. 

Zapisz się do newslettera

Wiele firm osiągnęło punkt krytyczny w swojej działalności, który przekłada się na brak zdolności do zaspokojenia potrzeb klientów. To zaś sprawia, że niektóre organizacje rezygnują z nowych obszarów działalności lub nowych punktów sprzedaży, ponieważ nie mają i nie mogą zdobyć wykwalifikowanych pracowników. 

Nye Cominetti dodaje, że dopiero nadchodzące miesiące pokażą, czy mamy do czynienia z długoterminowym kryzysem, czy też są to przejściowe problemy. Neil Carberry, dyrektor naczelny w The Recruitment & Employment Confederation zwraca uwagę na to, że tak naprawdę jeszcze nie możemy mówić o kryzysie, ponieważ na rynku nadal wolnych jest ponad 1,3 miliona miejsc pracy, a zmiana miejsca zatrudnienia spowodowana chęcią zwiększenia zarobków jest możliwa. 

Aby uniknąć nadchodzącego kryzysu, rząd musi jednak podjąć działania wspierające zrównoważony rynek pracy w perspektywie długoterminowej, na przykład w zakresie podnoszenia kwalifikacji, socjalizacji imigrantów, przynajmniej częściowego przejęcia kosztów opieki nad dziećmi i transportu lokalnego. Warto zwrócić uwagę, że na to, co się dzieje na rynku pracy, mają wpływ też firmy. Muszą one być częścią rozwiązania problemu, tworząc odpowiednie warunki w miejscu pracy, na przykład poprzez zapewnienie pracownikom możliwości szkoleniowych czy też korzystania z opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. Warto dodać, że elastyczne formy zatrudnienia także odgrywają ważną rolę w tych działaniach.

 

Rosnące koszty utrzymania ‒ rosnące obawy pracowników

Health Assured, program pomocy dla pracowników z Wielkiej Brytanii i Irlandii, podaje niepokojące dane dotyczące problemów finansowych, które zaczynają dotykać mieszkańców Wysp. Jak możemy przeczytać na portalu thehrdirector.com, w czerwcu 2022 roku zanotowano wzrost liczby połączeń telefonicznych z infolinią Health Assured w sprawie problemów finansowych aż o 82 proc. w porównaniu z analogicznym okresem z 2021 roku. Najczęściej zadawane przez dzwoniących pytania to:

 • Co powinienem rozważyć lub jak działać, gdy dotyka mnie kryzys związany z kosztami utrzymania?
 • Jak uzyskać pomoc w zarządzaniu finansami?
 • Czuję się przytłoczony próbą zrozumienia moich finansów, czy istnieje jakiś prostszy sposób, bym mógł je zrozumieć?
 • Borykam się już z długiem i właśnie pojawiają się kolejne, co mogę zrobić?
 • Nie stać mnie już na dojazd do pracy, jakie mam opcje?
 • Czy osoby mające problemy finansowane otrzymają jakąś pomoc od rządu?
 • Co mogę zrobić, aby spróbować przetrwać ten kryzys?
 • Czy pracodawcy mają obowiązek pomóc pracownikom w pokryciu kosztów utrzymania?
 • Gdzie mogę uzyskać dodatkową pomoc?
 • Jak mogę bardziej wspierać moich pracowników jako pracodawca?

Istnieją jednak sposoby, które pracodawcy mogą wykorzystać, by pomóc pracownikom pozafinansowo, gdy podwyżka jest niemożliwa. Przede wszystkim ważna jest edukacja. Warto, aby szkolenia z zarządzania finansami były priorytetem każdego pracodawcy i stanowić fundamentalną część pakietu benefitów w organizacji. Pracodawcy mogą też dbać o zdrowie pracowników, niwelować zmartwienia finansowe, które mają ogromny wpływ na ich produktywność, morale i retencję. Dobrze jest zadbać o wellbeing finansowy zatrudnionych. Pożyczki wypłacane z pensją są również opcją, którą można włączyć do pakietu świadczeń. 

 

Liczba HR miesiąca

32,7%  

Tylu pracowników wskazuje poczucie bycia szanowanym, jako element EVP nowego pracodawcy, który skłonił ich do odejścia z poprzedniej pracy. 

 

 

*Wynagrodzenie wciąż pozostaje najważniejszym czynnikiem skłaniającym do odejść – taki powód zmiany pracy wskazuje 34,2% ankietowanych 

Źródło: Gartner Global Labor Market Survey, czerwiec 2022

 

Rola L&D w hybrydowym świecie pracy

Okres pandemiczny zmienił nasze podejście do szkoleń. Weszliśmy w cyfrowy świat nauki. Raport „Digital learning in a postCOVID19 economy” ukazuje nowe sposoby uczenia się, między innymi: lekcje wideo, naukę mobilną, blended learning czy usergenerated content. Nowe metody szkoleniowe muszą iść w parze z kulturą firmy wspierającą naukę i kursy, czytamy na portalu Training Zone.

Eksperci L&D to aktywni promotorzy digitalowych form nauki. Powinni przy tym posiadać umiejętności i wiedzę dot. social collaborative learning, microlearningu, czy  AR/VR.

I tu pojawiają się problemy, o których napisał portal thelpi.org. Chodzi o ocenę skuteczności działań. Jest ona trzecim najsłabszym obszarem umiejętności specjalistów L&D. Wielu liderów uważa, że eksperci ds. rozwoju i szkoleń nie są przygotowani do zaspokojenia potrzeb biznesu. W wielu firmach uważa się, że uczenie się nie może mieć miejsca w rytmie pracy  ‒ i to właśnie warto zmienić. Zresztą w corocznych raportach MindTools for Business regularnie powraca temat szukania sposobów na skuteczniejsze wspieranie efektywności pracy ekspertów L&D. Do tego dochodzi jeszcze zmiana wspomnianych schematów myślenia dotyczących uczenia się jako aktywności, na którą należy znaleźć czas po godzinach ‒ trzeba to zmienić, gdyż takie postrzeganie nauki zauważyć można wciąż w zbyt wielu firmach.

Jak można to zrobić? Oszczędzić ekspertom L&D manualnej, żmudnej pracy i wspierać budowanie systemów wspierających samodzielne lub wspólne uczenie się, na przykład za pomocą technologii.  

 

Urozmaicaj programy szkoleniowe i angażuj pracowników w naukę w rytmie pracy w jednym systemie. Poznaj platformę, która stanie się ulubionym miejscem szkoleń i rozwoju Twoich pracowników.

Dowiedz się więcej

 

Apple zwalnia stu rekruterów ‒ co to oznacza?

Forbes podaje, że Apple zwolnił stu rekruterów kontraktowych. Co to oznacza dla rynku pracy? Zwolnienie rekruterów może być sygnałem, że  firma nie planuje zatrudniać nowych pracowników, co może być spowodowane różnymi czynnikami, najprawdopodobniej ekonomicznymi i społecznymi. Jednak nie tylko Apple rozstało się z zewnetrznymi rekrutacjami. W ostatnim kwartale podobne zwolnienia dotknęły takich firm, jak Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Oracle, Lyft, Opensea, Substack, Robinhood i wiele innych. Według Layoffs.fyi, około 527 startupów zwolniło 71 175 pracowników w 2022 roku. Trzeba jednak pamiętać, że wojna o talent przyniosła za sobą podwyżki płac, a te nie mogą być stale podnoszone. Słabnący rynek sprawia, że firmy ograniczają pensje, premie, wydatki osobiste, dodatki na podróże, wyżywienie i inne benefity. Zmniejszenie liczby rekruterów jest zapowiedzią tego, co może nadejść w przyszłości.

 

Onboarding z wykorzystaniem dobrych praktyk DEIB

Strategia DEIB staje się kluczem do nowoczesnego procesu onboardingu. Daje ona narzędzia umożliwiające przyjmowanie nowych osób ze wszystkich środowisk społecznych i kulturowych w najbardziej wspierający sposób. Daje też możliwość nowym pracownikom poznania wartości firmy od pierwszego dnia ich pracy zawodowej w danej organizacji. W artykule na portalu trainingzone.co.uk Helen Marshall, Head of Learning z THRIVE opowiada o tym, jak powinien wyglądać onboarding zgodny ze strategią DEIB. 

Nowi pracownicy potrzebują możliwie najszybszego dostępu do regulaminów firmy, kanałów komunikacji i szkoleń.  Ci pracownicy mają możliwość poznać od środka kulturę organizacji, jej wartości oraz działania w obszarze DEIB. Kluczowym składnikiem jest tutaj integracja – doceniani i ciepło przyjęci nowi pracownicy szybciej i mocniej się angażują. To poczucie przynależności jest szczególnie korzystne dla pracowników powracających na rynek pracy po przerwie w karierze lub dla tych, którzy zaczynali w innej branży czy pochodzą z innego regionu lub kraju.

Do tego dochodzą jeszcze wewnętrzne szkolenia i działania z obszaru DEIB. Organizacje myślące przyszłościowo coraz częściej inwestują w  treści edukacyjne obejmujące takie tematy, jak identyfikowanie mikroagresji w miejscu pracy czy przełamanie uprzedzeń związanych z menopauzą. Oczywiście to tylko niektóre przykłady, a każda organizacja musi sama wybrać odpowiednie zagadnienia i zakres szkoleń z obszaru DEIB.

***

Czy któreś z zagadnień zainteresowały Cię bardziej i chcesz przeczytać o nich szerzej na naszym blogu? Czy prasówka HR za sierpień 2022 spełniła Twoje oczekiwania? Może przegapiliśmy jakiś ważny temat, który powinien znaleźć się na naszej stronie? Napisz do nas, a wkrótce przeczytasz o nim na naszym blogu.

 

Udostępnij: