Daria Mroczkowska

CRIDO – firma, która kompleksowo rozwija pracowników

CRIDO to szybko rosnąca firma doradcza zatrudniająca ponad 300 pracowników, którzy zapewniają przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagają rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskiwać finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.

Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów – niezależnie od branży i skali działalności – w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie,
jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

Z roku na rok zatrudniamy coraz więcej pracowników. Pandemia sprawiła z kolei, że mniej czasu spędzamy
w biurze. Stąd jeszcze silniej niż wcześniej poczuliśmy potrzebę automatyzowania procesów w CRIDO, w tym rozwoju i feedbacku. Nasza przygoda z HCM Deckiem rozpoczęła się w 2021 roku, kiedy pierwszy raz użyliśmy platformy do wsparcia procesu ocen rocznych w firmie. Ta próba wypadła pozytywnie, przyszedł więc czas
na przeniesienie istniejących programów i materiałów rozwojowych na platformę, a w kolejnym kroku – stworzenie nowych treści.

Obecnie na platformie funkcjonuje 6 programów rozwojowych dedykowanych konkretnym grupom docelowym: Onboarding, Buddy Program, Akademia Doradcy – Konsultanta, Akademia Doradcy – Senior Konsultanta, Super Talents i Inspirujący Mentor.

Onboarding jest programem o największym zasięgu
i trwającym nieprzerwanie. Jego wcześniejsza, stacjonarna forma nie pozwalała na przeprowadzenie go od razu wśród osób, które dołączają do CRIDO w innych terminach niż pierwszy dzień miesiąca. Między innymi ten wzgląd praktyczny, feedback od pracowników i trendy
na rynku sprawiły, że CRIDO zdecydowało się na zdalny onboarding w HCM Deck.

CRIDO w liczbach

 • 300+

  pracowników

 • 17

  lat doświadczenia
  w branży

 • 6

  programów rozwojowych
  w HCM Deck

Efekty onboardingu

Uniwersalny i zróżnicowany program

Naszym głównym celem było stworzenie uniwersalnego programu dostępnego przez 90 dni dla każdej osoby dołączającej do firmy. Zidentyfikowaliśmy praktyczne treści, które przydają się wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Skupiliśmy się na ogólnofirmowych informacjach, systemach
i platformach używanych przez wszystkich pracowników. Udało nam się w angażujący i przystępny sposób przedstawić każdy temat za pomocą zadań dla nowego pracownika, materiałów wideo, plików pdf, a także krótkich testów sprawdzających poziom przyswojenia materiału.

Silniejsza rola Buddy'ego

Wdrożenie nowych pracowników opiera się głównie
na relacji New Joiner – Buddy. A w CRIDO każdy dołączający ma ich aż dwóch: biznesowego
i administracyjnego. Program onboardingu w HCM Deck jest uzupełnieniem ich działań, a także wsparciem
w rozwoju Buddych w ich roli. Przeniesienie części treści było idealnym momentem do odświeżenia Buddy Program, który działał w CRIDO w formie offline. Obecnie na platformie oba programy funkcjonują równolegle.

Nikt nie jest pozostawiony sam sobie

Przed wprowadzeniem programu osoby, które dołączały w trakcie miesiąca, nie miały możliwości
tak kompleksowo poznać firmy i od razu poczuć się częścią całego CRIDO. Teraz każdy ma okazję zapoznać się z naszą organizacją i jej zasadami od początku oraz dowiedzieć się, gdzie i jakie osoby mogą mu/jej pomóc zaadresować najbardziej palące problemy.

Oszczędność czasu innych działów

Nowi pracownicy stają się bardziej samodzielni
w szybszym czasie. Zauważamy, że Buddies i starsi stażem pracownicy dostają dużo mniej pytań, przez co nie jest konieczne angażowanie wielu osób w drobne kwestie – wszystkie potrzebne informacje znajdują się
w programie.

Większa satysfakcja pracowników

Od początku wprowadzenia programu obserwujemy,
jak pozytywny wpływ wywiera
na nowych pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska! Dołączający zwracają uwagę na przydatność platformy i z reguły zaczynają realizować program od razu (z dużym zaangażowaniem!). Po jego ukończeniu każdy uczestnik też przekazuje nam swój feedback, co sprawia, że stale możemy go optymalizować.

Z HCM Deck możemy stale odpowiadać na potrzeby naszej firmy i pracowników w zakresie rozwoju

Posiadanie platformy HCM Deck pozwala nam odpowiednio reagować na zmieniające się potrzeby firmy w zakresie rozwoju pracowników
i płynnie je realizować. Tak było np. z onboardingiem. Dzięki elastyczności rozwiązań HCM Deck, możemy w ciągły sposób testować program, udoskonalać go zgodnie z otrzymanym feedbackiem.

Jako administratorka platformy zauważam, jak wygodne jest zarządzanie i wprowadzanie nowego programu na platformę. Zdecydowanym atutem jest tutaj samo użytkowanie – system
dla administratora, wygląda tak, jak dla użytkownika. W razie trudności wiem, że otrzymam od Zespołu Wsparcia odpowiedź na moje pytanie
w krótkim, z góry określonym czasie. Często udaje mi się znaleźć odpowiedź jeszcze szybciej w przejrzyście zorganizowanym
i rozbudowanym Support Center. Te kwestie techniczne mają zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu kolejnych projektów
na platformie. Dlatego nie zatrzymujemy się! Do końca tego roku udostępnimy min. 3 kolejne programy, które pokryją luki w aktualnej ofercie szkoleniowej – program managerski, program dla praktykantów, program dla zespołów wsparcia. Równolegle pracujemy także
z zespołem Knowledge, żeby przenieść do HCM Deck szkolenia biznesowe, których organizacja była do tej pory rozproszona.

Daria Mroczkowska

Specjalistka ds. rozwoju i szkoleń

Daria Mroczkowska
strona główna i menu platformy szkoleniowo-rozwojowej