Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników serwisu internetowego hcmdeck.com oraz hcmdeck.com/blog.

Administratorem Twoich danych osobowych jest HCM Deck sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków, tel. +48 12 631 54 21, e-mail: hello@hcmdeck.com („HCM Deck”).

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (hello@hcmdeck.com) lub telefonicznie (+48 12 631 54 21). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.

HCM Deck przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem serwisów internetowych dostępnych pod adresami hcmdeck.com, blog.hcmdeck.com, hcmdeck.app oraz app.hcmdeck.com („Serwis”). Dane te przetwarzane są przez HCM Deck dla celów opisanych poniżej.

I. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem Ci różnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym:

a) usługi bezpłatnego dostępu testowego do systemu HCM Deck;

W tym zakresie przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przesłać Ci link, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać bezpłatny dostęp testowy do systemu HCM Deck po przerwaniu pierwszej sesji.

b) usługi bezpłatnej prezentacji funkcjonalności systemu HCM Deck;

Przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przekazać Ci przypomnienie o nadchodzącym terminie bezpłatnej prezentacji.

Możemy również rejestrować przebieg prezentacji (zapis audio/video), w tym Twój wizerunek twarzy i inne podane przez Ciebie dane. Będzie tak jednak jedynie wówczas, jeśli wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracji na prezentację funkcjonalności

c) usługi bezpłatnego dostępu umożliwiającego pobranie publikacji udostępnianych w Serwisie;

Przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przekazać Ci link umożliwiający pobranie bezpłatnej publikacji udostępnionej przez HCM Deck.

d) usługi bezpłatnego uczestnictwa w webinariach organizowanych przez HCM Deck;

Przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przekazać Ci dane umożliwiające dostęp do webinarium i przypomnieć o jego terminie.

e) usługi bezpłatnej rejestracji na konferencje i wydarzenia organizowane przez HCM Deck.

Przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przekazać Ci informacje związane z wydarzeniem, a także podany tam numer telefonu, by potwierdzić Twoją obecność.

W tym przypadku Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, którą zawierasz z HCM Deck, lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

W zakresie rejestracji Twojego wizerunku i danych podanych w treści rozmowy z konsultantem HCM Deck, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – oznacza to, że dane te przetwarzany w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

II. Informacje o nowych produktach i wydarzeniach HCM Deck

Marketing usług własnych HCM Deck
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach związanych z marketingiem produktów i wydarzeń organizowanych przez HCM Deck.

Gdy wypełniasz jeden z formularzy dostępnych w serwisie, możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, które pozwolą nam zaproponować Ci najbardziej interesujące Cię usługi. Dane te obejmować mogą:

1. imię i nazwisko;
2. nazwę firmy;
3. stanowisko;
4. liczbę pracowników.

Powyższe dane mogą podlegać profilowaniu w związku z celami marketingowymi HCM Deck.

Podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail wykorzystujemy, by przesyłać Ci informacje o produktach i wydarzeniach organizowanych przez HCM Deck. Robimy to w oparciu o wyrażoną przez Ciebie za pośrednictwem jednego z formularzy zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych.

Twój numer telefonu wykorzystujemy, by kontaktować się z Tobą telefonicznie celem przedstawienia Ci oferty HCM Deck. Będzie tak wówczas, jeśli wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole w jednym z formularzy udostępnionych w Serwisie.

Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na przesyłanie przez HCM Deck informacji handlowych i kontakt ze strony konsultantów HCM Deck jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług HCM Deck oferowanych w ramach Serwisu.

W przypadku dokonania zapisu na newsletter w oparciu o formularz dostępny w serwisie, wykorzystujemy podany w formularzu adres e-mail, by przesyłać Ci informacje o nowych produktach i wydarzeniach organizowanych przez HCM Deck.

Udzielone zgody możesz wycofać w każdym czasie, przesyłając nieformalną wiadomość na adres hello@hcmdeck.com, lub też klikając w odpowiedni link udostępniony w przesłanej przez HCM Deck wiadomości.

Niezależnie od powyższego, w celach marketingu usług HCM Deck może przetwarzać twój adres IP oraz inne dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie – w tym dane dotyczące stron odwiedzonych przez Ciebie w Serwisie, skorzystaniu z poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i jego funkcji Serwisu, a także czasie wizyty na poszczególnych podstronach Serwisu. Dane te mogą być przez HCM Deck łączone z Twoim adresem e-mail.

W opisanych wyżej przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na marketingu bezpośrednim usług własnych HCM Deck.

III. Fotorelacje z konferencji i wydarzeń organizowanych przez HCM Deck

Podczas konferencji, w których uczestniczysz w związku z rejestracją dokonaną w Serwisie, HCM Deck lub usługodawcy HCM Deck mogą wykonywać fotografie i nagrania mogące obejmować Twój wizerunek twarzy. Tak zebrane dane mogą być przez HCM Deck upubliczniane w ramach fotorelacji z konferencji, publikowanych przez HCM Deck w Serwisie, a także w mediach społecznościowych, w szczególności w ramach profilu HCM Deck w serwisie społecznościowym Facebook.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – oznacza to, że dane te przetwarzany w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w powyższym zakresie jest niezbędne dla dokonania rejestracji na konferencję lub wydarzenie organizowane przez HCM Deck.

Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdym czasie, przesyłając nieformalną wiadomość na adres hello@hcmdeck.com.

Komunikacja w Serwisie

W celach związanych z udzieleniem Ci odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego, HCM Deck może przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie inne dane, które zawrzesz w treści przesłanej nam wiadomości.

Jeśli korzystasz z dostępnej w Serwisie funkcji chatu z konsultantem HCM Deck za pośrednictwem usługi dostarczanej przez naszych partnerów (wymienionych i opisanych w dalszej części), HCM Deck może przetwarzać wszelkie dane, które zawrzesz w treści przesłanych konsultantowi HCM Deck wiadomości.

Jeśli dokonałeś uprzednio rejestracji w oparciu o jeden z udostępnionych w serwisie formularzy, dane przekazane w ramach formularza kontaktowego lub chatu mogą być łączone z innymi Twoimi danymi przetwarzanymi w celach marketingowych. Pozwala to nam na lepsze poznanie Twoich oczekiwań.

Podanie wszelkich powyższych danych jest dobrowolne, choć może być niezbędne celem umożliwienia HCM Deck przetworzenia Twojego zapytania.

W powyższych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na dążeniu do udzielenia Ci najpełniejszej informacji dotyczącej HCM Deck i oferowanych usług, a także własne cele marketingowe HCM Deck.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (hello@hcmdeck.com), poczty tradycyjnej (na adres: ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków) lub telefonicznie, pod numerem +48 12 631 54 21. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@hcmdeck.com.

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

2. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;

5. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;

6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przekazywać będziemy naszym usługodawcom – podmiotom, które pomagają nam świadczyć Ci usługi, a także podmiotom, które wspomagają nas w działaniach marketingowych.

W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Twoich danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powierzenie danych nie zwalnia HCM Deck z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W związku tym, że część usługodawców HCM Deck działa w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane mogą być przekazywane do tego kraju.

Dane osobowe przekazywać będziemy do Stanów Zjednoczonych jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony i posiadają certyfikację Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO. Więcej o Privacy Shield możesz dowiedzieć się tutaj (strona w języku angielskim).

Twoje dane będziemy udostępniać również naszym pracownikom i współpracownikom.

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane przez HCM Deck organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, gdy będziemy do tego zobowiązani przez przepisy obowiązującego prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane, zgromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od zakończenia świadczenia usług, a przez dłuższy okres – w zakresie, w jakim dane te przetwarzane są w innych celach, w tym w celach związanych z marketingiem usług HCM Deck.

Twoje dane, zgromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane dla celów marketingowych, przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe i inne informacje przesłane przez Ciebie w toku komunikacji z konsultantem HCM Deck dotyczącej Serwisu w ramach zaimplementowanej w Serwisie aplikacji Chat, a także dane przesłane w ramach formularza kontaktowego, przechowujemy przez okres 6 miesięcy. Przez ten sam okres czasu przechowujemy dane zgromadzone podczas zarejestrowanych rozmów z konsultantem HCM Deck, jeśli wyraziłeś zgodę na ich rejestrację.

Dane zebrane w związku z Twoim uczestnictwem w konferencji lub wydarzeniu organizowanym przez HCM Deck, obejmujące wizerunek Twojej twarzy, przechowujemy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Cookies

Ogólne informacje o cookies.

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów.

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail.

W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

Serwis wykorzystuje zarówno cookie HCM Deck, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz HCM Deck sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz HCM Deck, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Remarketing

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

Web beacons

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Tajemnica telekomunikacyjna

Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Zmiany Polityki Prywatności

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.