HCM Deck | Blog

Zoom wraca do biur? – Prasówka HR za sierpień 2023

prasówka hr za sierpień 2023

Prasówka HR za sierpień 2023 to między innymi podsumowanie 52 edycji Badania rynku pracy przeprowadzonego przez Randstad i skrót analizy B2B Reviews dotyczącej przyczyn  wzrostu retencji i zadowolenia z pracy. Sierpniowa prasówka to także komentarz do niefortunnej wypowiedzi CEO Zooma oraz analiza przypadku zastąpienia managerów coachami.

Monitor Rynku Pracy – wyniki 52. edycji badania

Od ponad dziesięciu lat Randstad przeprowadza badania, w których pyta pracowników o ich perspektywę dotyczącą rynku pracy. Najnowsza analiza pochodzi z czerwca 2023 roku i obejmuje 1000 osób. Wśród ciekawych wniosków, które znajdują się w dokumencie, można wymienić następujące:

  • Ustabilizował się poziom rotacji w firmach. Okazuje się, że wynagrodzenie ma ogromne znaczenie w utrzymaniu pracowników. Jest to nadal pierwszy powód podawany przez ankietowanych, który mobilizuje ich do poszukiwania pracy. Kolejne to chęć rozwoju zawodowego, niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy czy też korzystniejsza, na przykład umowa o pracę, forma zatrudnienia w nowej firmie.
  • Poszukiwanie nowego zatrudnienia jest znacznie trudniejsze i wydłużyło się do ponad trzech miesięcy. Na czas poszukiwań ma wpływ między innymi wielkość aglomeracji, w której kandydaci szukają pracy, a także wiek i doświadczenie szukających.
  • Jesteśmy raczej zadowoleni ze swojego miejsca pracy – większość ankietowanych jest bardzo zadowolona (20%) lub raczej zadowolona (54%) z obecnego miejsca zatrudnienia. Największy poziom niezadowolenia znajdziemy w grupie osób pracujących na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie (13%), a w przypadku podziału na stanowiska najbardziej niezadowoleni są m.in. kasjerzy i sprzedawcy (13%).
  • 63% ankietowanych nie obawia się utraty pracy. 19% ankietowanych uważa, że ryzyko utraty zatrudnienia w ich przypadku nie jest ani wysokie ani niskie, tylko 8% stwierdza, że jest ono wysokie.
  • Urlopy pracownicze to standard – połowa polskich pracowników nie musi planować urlopu z wyprzedzeniem (52%), pozostali (48%) muszą wcześniej zaplanować dni wolne. Co ciekawe, 70% ankietowanych nie ma limitu jednorazowego urlopu. 34% pracowników nie wykorzystało w całości zeszłorocznego urlopu. Warto dodać, że ponad połowa ankietowanych odbiera służbowe telefony podczas urlopu. Na służbowe skrzynki mailowe zagląda 43% respondentów.
  • Praca zdalna wiąże się z kosztami – 40% ankietowanych zadeklarowało możliwość wykonywania pracy zdalnie, ale tylko 8% pracuje w tym trybie. Rosnące koszty tego typu rozwiązania sprawiają, że 33% osób rozważa powrót do biura. Tylko 22% pracowników otrzymało rekompensatę kosztów związanych z pracą z domu.Raport „Retaining Talent” – jak zatrzymać pracowników w organizacji?

Bądź na bieżąco z najważniejszymi nowinkami z obszaru HR i L&D.

Zapisz się do newslettera

 

Wiarygodność HR na włosku?

Raconteur.net opublikował kolejny numer magazynu, tym razem dotyczący przyszłości HR. Znajdziemy w nim wnioski dotyczące wiarygodności HR-owców w organizacji. Punktem wyjścia są badania przeprowadzone przez Harvard Business Review w IV kwartale 2022 roku, które pokazują, że liderzy HR borykają się z problemem wizerunkowym. To, że pracownicy nie ufają HR, potwierdzają także wyniki ankiety opublikowanej w magazynie, a która została w 2021 roku przygotowana przez Cezanne. Według niej:

  • 31% ankietowanych nie ufa działowi HR, jeśli chodzi o poszanowanie ich prywatności lub zachowanie poufności,
  • 48% badanych nie wierzy, że dział HR może wspierać wewnętrzny awans,
  • 47% pracowników nie zaufałoby zespołowi HR w swojej firmie, gdyby ten miał pomóc im w rozwiązaniu konfliktu ze współpracownikiem,
  • 45% ankietowanych uważa, że HR faworyzuje pracowników na wyższych stanowiskach.

Zespoły obawiają się, że gdy w organizacji pojawią się konflikty na linii pracodawca – pracownicy, to dla wielu pracowników oczywiste jest, że dział HR nie będzie stał po ich stronie. Brak zaufania stanowi wyzwanie dla HR. Dla pracowników HR problemem wydaje się być dwutorowa reprezentacja interesów. Jeden to wsparcie managementu w kwestiach związanych z kulturą organizacji i zarządzaniem zespołem, drugi to reprezentowanie pracowników przed kadrą managerską. 

Caroline Walsh, Managing Vice President, HR Practice w Gartner uważa, że główną przyczyną problemów wizerunkowych jest to, że w ostatnich latach zadania liderów HR stały się bardziej złożone i strategiczne. Pracownicy bardziej ufają zatem swoim managerom, ponieważ to z nimi częściej wchodzą w interakcje. Trzeba brać też tutaj pod uwagę fakt, że działy HR znajdowały się w ostatnich latach pod silną presją, aby udowodnić swoją wartość. Pracownicy HR skupiali swoją politykę na poprawie wyników firmy – na przykład poprzez znajdowanie sposobów na zwiększenie produktywności pracowników. W niektórych przypadkach liderzy HR po prostu skupiali się na wynikach finansowych przez co tracili oni z oczu potrzeby pracowników.

 

Rozwijaj poczucie przynależności za pomocą inicjatyw rozwojowych. Dowiedz się, jak je przeprowadzić z naszego ebooka.

reklama ebooka rozwój pracownika w parze z poczuciem przynależności od hcm deck

 

Manager vs. coach personalny

Portal Money.pl opisał za serwisem Fortune.com historię firmy Time etc, która zdecydowała się zastąpić wszystkich swoich managerów coachami. Podstawą tej decyzji były rozmowy z pracownikami, którym zadano pytanie, czego potrzebują od menedżera. Odpowiedzi, jakie uzyskano, takie jak – pomoc w ustalaniu celów, informacje zwrotne, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego poskutkowały wprowadzeniem zmian w organizacji. Obecnie na sześciu pracowników przypada jeden trener rozwoju osobistego, nie ma natomiast żadnych managerów. Trenerzy pomagają pracownikom nie tylko w osiąganiu jak najlepszych wyników, ale oferują również opiekę mentorską i wsparcie w zakresie szkoleń i rozwoju

Okazało się, że ta zmiana miała ogromny wpływ na zaangażowanie pracowników oraz ich produktywność. Jak możemy przeczytać, dzięki zamianie managerów na coachów, firma dołączyła do 1 proc. najlepszych zespołów na całym świecie. Pracownicy są bardziej oddani organizacji, biorą mniej dni wolnego, a rotacja spadła. Wyniki kluczowych celów poprawiły się nawet o 20%. Zyski okazały się na tyle znaczące, że firma nie rozważa już powrotu do poprzedniego modelu zarządzania. Ocena zaangażowania pracowników została przeprowadzona za pomocą ankiety Q12 Instytutu Gallupa, która mierzy różne aspekty związane z motywacją, zadowoleniem i zaangażowaniem w miejscu pracy.

 

Liczba HR miesiąca:

8   

tyle średnio dodatkowych dni wolnych oferują pracodawcy

Na  taki krok decyduje się 18% badanych organizacji

 

Źródło: 52. badania Monitor Rynku Pracy Randstad

Zoom wraca do biur?

Zoom to narzędzie, które jest synonimem pracy zdalnej, i z którego korzysta dziennie nawet 300 milionów użytkowników. Przez wiele ostatnich miesięcy pracownicy tej organizacji pracowali zdalnie lub hybrydowo, jednak ma się to zmienić, bowiem jak podaje Forbes, CEO Zoom Eric Yuan zażądał od ponad 8000 pracowników, by ci wrócili do biur.  Może to być duże zaskoczenie biorąc pod uwagę o jakiej firme jest mowa. Eksperci dość surowo oceniają wypowiedź Yuana, ponieważ badania naukowe potwierdzają szybki wpływ pracy zdalnej na produktywność, retencję i zadowolenie zespołów. Wkraczając w erę pracy zdalnej dzięki technologii, Zoom kultywował wizerunek postępowej firmy oferującej odważną odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać praca w przyszłości. U podstaw tej propozycji Erica Yuana leży ukryta sugestia, że praca zdalna sama w sobie nie jest wartościowa i nie zasługuje, by klienci Zoom ją kontynuowali.


Pojawia się więc tutaj dysonans narracyjny, który może być trudny do zrozumienia dla klientów Zooma. Kluczowy wniosek z błędnego kroku firmy jest następujący: nigdy nie buduj i nie sprzedawaj produktu, z którego sam byś z dumą nie korzystał, będąc klientem. Warto też pamiętać, że dzisiejsi dyrektorzy generalni nie mają już luksusu oddzielania spraw wewnętrznych od świata zewnętrznego.

Microsoft Inspire 2023 – co czeka nas w przyszłości?

W dniach 18 i 19 lipca odbyła się konferencja Microsoft, podczas której Chairman i CEO Microsoftu Satya Nadella przedstawił nowe możliwości, jakie w niedalekiej przyszłości przyniesie nam generatywna sztuczna inteligencja. Ma ona zdolność do tworzenia bardziej intuicyjnych interfejsów użytkownika przy użyciu języka naturalnego i zarządzania informacjami. Nadella zakomunikował, że Microsoft dąży do tego, aby móc używać języka naturalnego jako interfejsu do komunikacji z komputerami.

 

Modele generatywnej sztucznej inteligencji są coraz częściej włączane do narzędzi internetowych i chatbotów, które umożliwiają użytkownikom wpisywanie pytań lub instrukcji w polu wejściowym, na podstawie których model sztucznej inteligencji wygeneruje odpowiedź przypominającą ludzką. Modele AI wykorzystują złożony proces obliczeniowy znany jako deep learning do analizowania wzorców w dużych zestawach danych, a następnie wykorzystują te informacje do tworzenia nowych wyników. Robią to poprzez wykorzystanie technik uczenia maszynowego znanych jako sieci neuronowe, które są luźno inspirowane sposobem, w jaki ludzki mózg przetwarza i interpretuje informacje, a następnie uczy się na ich podstawie w miarę upływu czasu.

W swoim przemówieniu Nadella podkreślił znaczenie silnej współpracy pomiędzy Microsoft i OpenAI. To partnerstwo sprzyja środowisku, w którym oba podmioty przyczyniają się do tworzenia aplikacji AI, znajdujących zastosowanie także w L&D.

 

Opinia

Aga Bajer, założycielka i CEO społeczności CultureBrained podzieliła się na swoim profilu na portalu LinkedIn przemyśleniami na temat naszego poczucia bezpieczeństwa w sferze psychicznej. Bezpieczeństwo Psychologiczne, to tak naprawdę wszystkie warunki zewnętrzne, które sprawiają, że można bezpiecznie mówić, popełniać błędy i zadawać pytania, a wszystko to bez obawy przed karą i osądem innych. Jednocześnie obszar ten ma przeciwwagę, którą Aga Bajer nazywa Odwagą Psychologiczną. W tym przypadku jest to nasza wewnętrzna odwaga do tego by podejmować ryzyko, kwestionować normy i wychodzić ze strefy komfortu i robić to pomimo obaw przed oceną i krytyką innych. 

Jednocześnie te dwa obszary pozostawione same sobie, oddzielone od siebie nie pozwolą na pełne uwolnienie wszystkich swoich możliwości. Bezpieczeństwo psychologiczne bez odwagi doprowadzi do stagnacji, strefy komfortu, w której wzrost jest tłumiony, a kreatywność hamowana. Jednocześnie odwaga pozbawiona bezpieczeństwa może doprowadzić do sytuacji zwanej Pułapką Niepokoju, gdzie będziemy napędzać się strachem przed wyrażeniem opinii bowiem będziemy chcieli unikać błędów i obwiniania za niepowodzenia.

 

psychological safety + bravery aga bajer model

Źródło: Profil Agi Bajer, LinkedIn

Co wpływa na wzrost retencji i poziomu zadowolenia z pracy

Forbes przytoczył analizę badania przeprowadzonego przez B2B Reviews. Podważa ono tezę mówiącą o spadającej motywacji pracowników. Artykuł ten można uznać za poradnik pokazujący ekspertom HR, jakie obszary mają największy wpływ na zadowolenie i utrzymanie pracowników. The Conference Board podaje, że od niskiego poziomu satysfakcji, którą odczuwało 43% ankietowanych podczas kryzysu z 2008 roku, doszliśmy obecnie do wskaźnika wynoszącego aż 62% osób zadowolonych ze swojej pracy.

 

Dodatkowo 80% liderów HR deklaruje, że utrzymują oni wysoki poziom retencji pracowników, a 87% z nich twierdzi, że utrzymanie pracowników stało się dla nich priorytetem. Proces ten wymaga skupienia i wysiłku, ale na pomoc przychodzą dane udostępnione w badaniu B2B Reviews. Najważniejsze wnioski znajdują się poniżej:

 

Work‑life balance

51% ankietowanych jako główny powód chęci pozostania w obecnej pracy wymienia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 

Jest to najważniejsza kwestia dla pokolenia X, millenialsów i pokolenia Z,kobiet i HR. Według badania B2B Reviews 35% liderów HR twierdzi, że wdraża inicjatywy mające na celu pomóc pracownikom spełnić się w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Stabilizacja, wynagrodzenie i benefity

Stabilność pracy jest ważna dla 48% respondentów. 

Ponadto 35% osób twierdzi, że wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, by nie zmieniać pracy. Inne to urlop (32%), ubezpieczenia (24%) i dodatki (14%). Warto dodać, że 43% liderów HR twierdzi, że firma, w której pracują, zapewnia konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia, a także prowizje i premie (38%). Wszystko po to, aby zwiększyć retencję pracowników.

 

Elastyczność pracy i możliwość rozwoju

Jednym z elementów, które mają wpływ na wysokość retencji, jest elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej. Według ekspertów B2B Reviews ludzie pozostają w pracy, bo mają możliwość pracy zdalnej (34%), wygodnego dojazdu (24%) i pracy hybrydowej (17%). Według wspomnianego badania prawie jedna czwarta (24%) osób twierdzi, że pozostaje w pracy, ponieważ ma autonomię i niezależność.

Aż 72% osób odeszłoby z pracy, gdyby ich umiejętności nie byłyby w pełni wykorzystywane. 15% osób wskazało w omawianej ankiecie, że pozostało w firmie ze względu na rozwój kariery, a 12% ze względu na możliwości rozwoju, jakie stoją przed nimi. Poczucie celu, dobre wyniki i rozwój są w istotny sposób powiązane z poczuciem szczęścia, dzięki nim pracownicy są bardziej zmotywowani i pełni energii, aby dać z siebie wszystko.


Kultura pracy

Kolejnym elementem, o którym nie można zapominać, mówiąc o retencji, jest kultura pracy, czyli zbiór czynników pozapłacowych podawanych przez pracowników jako kluczowe do zatrzymania ich w organizacji. Dla 20% ankietowanych kultura to najważniejszy czynnik, dla którego chcą pozostać w firmie. Ten obszar ważny jest także dla działów HR – 43% z nich pracuje nad stworzeniem pozytywnej kultury firmy i środowiska pracy, a 35% za priorytet uznaje uczciwe i równe traktowanie pracowników.

Warto pamiętać, że kiedy ludzie zostają w firmie, oznacza to dla niej duże oszczędności czasu i pieniędzy. To mniej rekrutacji, szkoleń i innych ponoszonych kosztów. Jest to również dobre dla zespołów, które mogą budować relacje i mieć większy wpływ na organizację, jej ciągłość i rozwój.

 

Silna strategia retencji za pomocą reskillingu. Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tegorocznym L&D Meetupie już 19 października! 

👉​ Dowiedz się więcej 👈​

***

Czy któreś z zagadnień zainteresowały Cię bardziej i chcesz przeczytać o nich szerzej na naszym blogu? Czy prasówka HR za sierpień 2023 spełniła Twoje oczekiwania? Może przegapiliśmy jakiś ważny temat, który powinien znaleźć się na naszej stronie? Napisz do nas!

5/5 - (42 votes)
Udostępnij: