Szkolenia tradycyjne

Wszystkie informacje o szkoleniach w jednym miejscu, zorganizowane, z bieżącą informacją o stanie ich realizacji. Bez dodatkowych exceli, bez papierowej dokumentacji.

Wyrzuć pliki excel do kosza

Szkolenia tradycyjne stanowią ważny element kształcenia i rozwoju pracowników każdej organizacji.

Wymiana wiedzy i doświadczeń sprawia, że firma lepiej wykorzystuje swój potencjał. HCM Deck pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem szkoleniowym obejmującym planowanie, realizację oraz ewaluację. Funkcje automatyzujące cały proces sprawią, że znacząco ograniczysz czas związany z administracją szkoleniami.

  • Łatwiej i szybciej zaplanujesz szkolenia, ich terminy oraz koszty z nimi związane. Pozostały czas i zaoszczędzone środki będziesz mógł(a) przeznaczyć na dodatkowe działania.

  • Lepiej dopasujesz szkolenia do potrzeb firmy i oczekiwań pracowników (m.in. dzięki funkcjonalności zgłaszania potrzeb szkoleniowych).

  • Zautomatyzujesz komunikacje, obsługę zapisów oraz list rezerwoych zapewniając efektywniejsze wykorzystanie szkoleń.

  • Wzmocnisz efektywność szkoleń poprzez dedykowane fora oraz dodatkowe materiały do pobrania.

Funkcjonalności, które klienci doceniają najbardziej

Cały proces w jednym miejscu

System pozwala na zarządzanie całym procesem od zapisu na szkolenia do rejestracji obecności i wyników. HCM Deck zapewnia elastyczny i personalizowany proces zapisów na szkolenia, akceptacji zgłoszeń, ich analizy, definiowania wymagań czasowych, definiowania ścieżek szkoleniowych, udział w procesach różnych dowolnych ról np. przełożony, trener, manager działu szkoleń.

Wnioski szkoleniowe

Dzięki HCM Deck możesz całkowicie zautomatyzować proces składania potrzeb i wniosków szkoleniowych. System pozwala na niemalże dowolne skonfigurowanie wyglądu wniosku, jak również jego ścieżki akceptacji.

Programy szkoleniowe

HCM Deck pozwala na tworzenie zaawansowanych procesów edukacyjnych w oparciu o kursy e-learning, szkolenia tradycyjne, testy wiedzy.  Obiekty te można łączyć  w ramach ścieżek i programów szkoleniowych konfigurując system zależności w kolejności i terminach realizacji obiektów szkoleniowych.  Ścieżki i programy wykorzystywane są np. w on-boarding’u.

automatyzacja

Big-data w szkoleniach

Managerowie i działy szkoleń kochają funkcjonalność dynamicznych raportów. Wystarczy wybrać interesujący nas zakres danych (np. uczestnicy szkolenia X z lokalizacji Y), wybrać kolumny jakie chcemy widzieć w raporcie (np. imię, nazwisko, stanowisko, lokalizacja)  i nacisnąć “Generuj”, a system wyświetli interesujące nas dane, które następnie można zapisać do pliku excel lub wysłać na adres email.

Budżetowanie szkoleń

Budżetowanie szkoleń tradycyjnych w HCM Deck wspiera zarówno etap przygotowywania budżetu , jak jego późniejszej realizacji / wykonania. Umożliwia kontrolę realizacji budżetu na poziomie pionu biznesowego, działu jak również z poziomu danego szkolenia czy pracownika. Osoba zarządzająca budżetem na bieżąco informowana jest o stanie jego realizacji i wszelkich odchyleniach od zakładanych kosztów.

130+

automatycznych powiadomień

HCM Deck zapewnia ciągłą informacje dla użytkowników – managerów, przełożonych, pracowników wysyłając ponad 130 różnego rodzaju automatycznych powiadomień np. o przypisaniu do szkolenia, akceptacji zgłoszenia, nadchodzącym terminie ukończenia szkolenia itd. Wszystko aby każdy mógł skupić się na naprawde ważnych rzeczach. System wysyła również automatyczne zaproszenie do kalendarza.

pre – post

ankiety i testy

Razem z modułem Testy i Ankiety możliwe jest konfigurowanie testów i ankiet automatycznie przydzielanych uczestnikom szkolenia. Dzięki temu  nigdy więcej nie trzeba pamiętać o wysłaniu np. ankiet po szkoleniowych do pracowników, system zrobi to za nas.

16

Certyfikaty

Pracownicy po ukończonym szkoleniu mogą pobrać i wydrukować certyfikat ukończenia szkolenia. Wygląd i zawartość certyfikatu są w pełni konfigurowalne.

Zobacz jak HCM Deck może

rozwinąć Twój zespół!

WSPIERAMY ROZWÓJ PONAD 80.000 PRACOWNIKÓW

Od małych firm po duże korporacje

Firmy wykorzystują HCM Deck do budowania swojej największej wartości, wyjątkowego zespołu zmotywowanych, zaangażowanych i kompetentnych osób, wspierających swoja codzienną pracą rozwój firmy.