Profile stanowiskowe

Spisane, uporządkowane i gotowe do wykorzystania – wymagania i oczekiwania w stosunku do konkretnych stanowisk w firmie.

Dobra podstawa

Profile stanowiskowe są podstawowym narzędziem określania wymaganych kompetencji na danym stanowisku.

HCM Deck stanowi bazę profili stanowiskowych w organizacji, składających się z zestawu kompetencji twardych i miękkich. HCM Deck pozwala łatwo je tworzyć, aktualizować i wykorzystywać je tam, gdzie są one niezbędne – przy tworzeniu opisów stanowisk, podczas rekrutacji i selekcji, przy ocenie pracowniczej oraz budowaniu ścieżek karier.

Jak HCM Deck pomoże budować Ci lepszy zespół:

  • Wszystkie stanowiska będą posiadały uporządkowany, czytelny profil stanowiskowy zawierający wszystko, co niezbędne.

  • Pracownicy dowiedzą się, jakie kompetencje muszą posiadać i rozwijać, aby spełniać oczekiwania organizacji.

  • W połączeniu z funkcjonalnością oceny pracowniczej, stanie się możliwe przeprowadzanie oceny pracowniczej w sposób niemalże automatyczny, znacznie upraszczając cały proces.

Funkcjonalności, które klienci doceniają najbardziej:

10

Spisane i ustandaryzowane

Dzięki profilom pracownicy mają stały dostęp do informacji nt. ich stanowisk, wymaganych kompetencji i umiejętności.  Profile są też pierwszym krokiem do automatyzacji procesów oceny okresowej.

PROFILE KOMPETENCYJNE

W HCM Deck możesz wprowadzić wszystkie wymagane w Twojej organizacji kompetencje i zachowania. Możesz personalizować skale kompetencji, zachowań, opisy poziomów, opisy kompetencji oraz przypisywać wymagane kompetencje do stanowisk. Masz również możliwość określania wymaganych poziomów  kompetencji na danym stanowisku stanowisko.
11
12x

Dodatkowe wymagania w ramach profili

System umożliwi  tworzenie i zarządzanie twardymi wymaganiami w ramach stanowisk. Certyfikaty, uprawnienia, poziomy języków – to wszystko możesz zdefiniować jako wymagania dla danego stanowiska. Wszystko po to, by Twoi pracownicy mieli pełną wiedzę na temat oczekiwań firmy wobec ich stanowisk.

WSPIERAMY ROZWÓJ PONAD 70.000 PRACOWNIKÓW

Od małych firm po duże korporacje

Firmy wykorzystują HCM Deck do budowania swojej największej wartości, wyjątkowego zespołu zmotywowanych, zaangażowanych i kompetentnych osób, wspierających swoja codzienną pracą rozwój firmy.

Zobacz, jak HCM Deck może

rozwinąć Twój zespół!