Profile
kompetencyjne

Profile
kompetencyjne

Spisane, uporządkowane, gotowe do wykorzystania. Dzięki HCM Deck profile kompetencyjne będziesz mieć w jednym miejscu i w małym palcu.

profile stanowiskowe

Nasi Klienci

Our Enterprise Clients

Path 2 Copy 3

Zacznij od podstaw.

Profile kompetencyjne to podstawowe narzędzie określania wymaganych kompetencji na danym stanowisku. Każdy profil stanowiskowy to zbiór kompetencji twardych (takich jak np. znajomość języka obcego) oraz kompetencji miękkich (np. zachowań, takich jak asertywność). Dzięki HCM Deck:

  • uporządkujesz wiedzę o stanowiskach i kompetencjach w organizacji
  • poinformujesz pracowników, które kompetencje powinni rozwijać
  • sprawnie przeprowadzisz ocenę pracowniczą

Porządek musi być!
Profile kompetencyjne w HCM Deck:

Porządek musi być!
Profile kompetencyjne w HCM Deck:

Skala, którą Ty wyznaczasz

Skala, którą Ty wyznaczasz

Z HCM Deck spersonalizujesz poziomy kompetencji i zachowań. Możesz wybrać skalę liczbową lub opisową. Albo skorzystać z jednej uniwersalnej skali, co uprości konfigurację profili stanowiskowych.

profile stanowiskowe
profile stanowiskowe

Z dokładnością
co do każdego szczegółu

Z dokładnością
co do każdego szczegółu

W HCM Deck wprowadzisz dowolną liczbę zachowań dla kompetencji i określisz wymagane poziomy kompetencji dla wszystkich stanowisk. Będziesz miał pewność, że każde z nich opisane jest tak starannie, jak to tylko możliwe.

Przypisuj pojedynczo
lub grupowo

Profile możesz przypisywać zbiorczo (np. wszystkim pracownikom o tym samym stanowisku w organizacji) albo pojedynczo. Oszczędzisz sobie mnóstwo czasu i energii, które będziesz przeznaczyć na strategiczne zadania.

Niezbędna pomoc
w ocenie
pracowniczej

Niezbędna pomoc
w ocenie pracowniczej

Dzięki profilom kompetencyjnym znacznie skrócisz czas potrzebny na przeprowadzenie oceny pracowniczej. Po zakończonej i zaakceptowanej ocenie, kompetencje automatycznie aktualizują się w profilach ocenianych pracowników.

Więcej niż jeden profil

Więcej niż jeden profil

Każdemu użytkownikowi możesz przypisać dwa profile (np. dla obecnego i docelowego stanowiska). Dzięki temu pracownik dowie się, jak wygląda planowana ścieżka rozwoju i czego jeszcze potrzebuje, by cieszyć się awansem.

Path 2 Copy 3

Automatyczne powiadomienia nie pozwolą nikomu zapomnieć o tym, by dokończyć szkolenie, test lub ankietę.

Automatyczne powiadomienia nie pozwolą nikomu zapomnieć o tym, by dokończyć szkolenie, test lub ankietę.

Alicja Jędrzejewska | Manadżer Działu Produktów, Idea Money

Alicja Jędrzejewska | Manadżer Działu Produktów, Idea Money