Jak (nie) rozwijać pracowników w retailu?

Karolina Krzciuk-Smolarska, Izabela Boral-Wardyn

Skuteczny rozwój pracownika w retailu to nieustanne dążenie do kompromisów wynikających z operacyjnych i strategicznych wyzwań, takich jak regularne dedykowanie czasu pracy na działania rozwojowe, czy ujednolicenie programów rozwojowych dla zespołów rozproszonych. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami może być racjonalne planowanie i wdrażanie strategii rozwojowych, opartych na ocenie potrzeb oraz posiadanych przez organizację zasobów.

W drugim webinarze z serii L&D Talks wraz z Karoliną Krzciuk-Smolarską, HR Manager w Woolworth Polska oraz Izabelą Boral-Wardyn, Senior Learning & Development Specialist w GlobalLogic porozmawialiśmy o tym jak osiągnąć równowagę między prowadzeniem skutecznych programów rozwojowych a realizacją krótko- i długoterminowych celów biznesowych organizacji w retailu.

Zobacz nagranie L&D Talks #2 i dowiedz się:

  • Jak zbadać potrzeby rozwojowe i wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju pracownika w retailu.
  • Jak skutecznie stosować model 70/20/10.
  • Jak radzić sobie z operacyjnymi i strategicznymi wyzwaniami.
  • Jak ocenić efektywność procesów rozwojowo-szkoleniowych i zaplanować długoterminowy rozwój.

Nasi goście:

Karolina Krzciuk-Smolarska

HR Manager w Woolworth Polska

Manager działów HR z kilkunastoletnim doświadczeniem, w szczególności związana z obszarami rozwojowymi w międzynarodowych firmach z branży retail. Absolwentka Wydziału Ekonomii ze specjalnością Dystrybucja i Sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych, studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Szkoły Trenerów „Metrum”. Trener ze zrealizowanymi prawie 5000 h godzin szkoleniowych. Posiada certyfikację “Behavioral Model (DISC), Workplace Motivators Model (Values)- Success Insights”. Kreuje oraz realizuje procesy HR związane z EB, rekrutacją, zatrudnianiem, rozwojem w organizacjach zatrudniających kilka tysięcy pracowników w Polsce w strukturach rozproszonych. Interesuje się rozwojem,  lubi rozwijać siebie i ludzi. Kocha wyzwania.

Izabela Boral-Wardyn

Senior Learning & Development Specialist w GlobalLogic

Psycholog, liderka projektów HR oraz certyfikowana trenerka biznesu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu HR Business Partneringu. Tworzy oraz realizuje procesy i projekty związane z rozwojem pracowników, a także opracowuje oraz prowadzi szkolenia związane głównie z doskonaleniem kompetencji tzw. miękkich. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie konsultingowo-doradczej, wewnętrznych działach HR oraz Pracowni HR działającej przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas budowania programów rozwojowych zwraca szczególną uwagę na praktykę oraz empirycznie sprawdzoną wiedzę.