zrzut ekranu platformy rozwojownik

Learning Mapa
i RozWojownik
–Przewodnik i Miejsce Rozwoju w Grupie Żywiec

Grupa Żywiec to jedna z największych firm piwowarskich w Polsce.

W jej portfolio znajdują się najlepsze marki piwne – Żywiec, Heineken, Desperados, Specjal, Warka, Namysłów, Królewskie, Leżajsk czy Tatra to piwa, których nie trzeba nikomu przedstawiać których nie trzeba nikomu przedstawiać. Grupa Żywiec to lider w segmencie piwnych specjalności, piw nisko- i bezalkoholowych oraz piw smakowych.

W Grupie Żywiec pasję do piwa dzieli ponad 2 tysiące kolegów i koleżanek, którzy wspólnie pracują na sukces jej marek na co dzień. W skład zespołu GŻ wchodzą ogólnopolskie siły sprzedaży, piwowarzy i pracownicy browarów oraz najwyższej klasy specjaliści z wielu dziedzin biznesu. Członkowie zespołu GŻ współtworzą kulturę firmową i pracują na wspólny sukces marek grupy. Pracownicy mają wpływ na działania firmy
oraz mogą rozwijać swoje kompetencje.

Rozwój kompetencji to ważny element strategii przedsiębiorstwa. Co roku w ramach aktualizowanych planów strategicznych Grupy powstaje People Plan – plan działań rozwojowych utworzony na podstawie badania potrzeb rozwojowych w GŻ.

To badanie przeprowadzane od poziomu pracownika
do wyższego managementu, które jest jednym
z najistotniejszych procesów dla zespołu HR i L&D w GŻ. Najpierw szefowie poszczególnych działów przekazują zarządzającym daną funkcją w organizacji potrzeby rozwojowe zebrane w całym roku od swoich pracowników. Następnie zarządzający daną funkcją opisuje je HR Business Partnerowi, który, już ustrukturyzowane potrzeby przekazuje Development
and Learning Managerowi – Agnieszce Medyk-King.
W sercu całego procesu jest zarządzanie przez cele
i realizacja indywidualnych planów rozwojowych.

Ułożone według priorytetów i kategorii potrzeby są następnie przekuwane na działania do zrealizowania. Artykuły, webinary, kursy czy szkolenia układane
w programy rozwojowe dot. danego obszaru – krótko-
lub długoterminowe.

Rolę przewodnika po rozwoju na dany rok pełni
dla wszystkich pracowników Learning Mapa – dokument zamieszczany na głównej stronie RozWojownika.
To platforma, która przez cały rok wspiera rozwój pracownika GŻ rozpisany w Learning Mapie
i indywidualnym planie rozwojowym.

Rozwój w Grupie Żywiec w liczbach

 • 4

  learning mapy powstały dotychczas
  w RozWojowniku

 • 2300

  osób korzystających
  z RozWojownika

 • 3

  lata z HCM Deck

Efekty

Całkowite wsparcie modelu 70/20/10

Plany rozwojowe oraz Learning Mapa są tworzone według modelu 70/20/10, a platforma idealnie wspiera ten model. Zamieszczone w RozWojowniku materiały są nieocenioną pomocą w utrwalaniu wiedzy nabytej podczas pracy. Dodatkowe ćwiczenia, one-pagery
czy zadania domowe sprawiają, że nauka w trakcie wykonywanych codziennych zadań lub nauka od innych jest jeszcze skuteczniejsza.

Dostęp dla wszystkich, kierunek ułatwiony

Dzięki Learning Mapie i umieszczeniu jej w miejscu przeznaczonym do rozwoju pracownika, żaden lider, członek działu Supply Chain, czy Sprzedaży nie gubi się
w ofercie szkoleniowej. Każdy wie też, z czego może korzystać dobrowolnie. Widok w Rozwojowniku jest personalizowany według Learning Mapy – pracownik jest więc poprowadzony według rozwoju w ważnym obszarze dla swojego działu, ale ma też dostęp do szkoleń
i materiałów, które są zaplanowane dla innych funkcji.

Kurs czy szot szkoleniowy?

Tysiące plików w różnorodnych formatach co roku trafia na platformę. Pracownicy mogą więc korzystać z wielu materiałów (np. microlearningi, nazywane w GŻ szotami szkoleniowymi), a zespół HR i L&D nie ogranicza się
co do ich rodzaju i wielkości. Dużym ułatwieniem jest też sortowanie ich według filtrów.

Pełna obsługa szkoleń

Zapisywanie się na szkolenia wskazane w Learning Mapie, dokładny opis opcjonalnych warsztatów, kalendarz, testy przed- i poszkoleniowe – wszystko to pracownik Grupy Żywiec znajdzie na platformie.

Radość rozwoju

Intuicyjność narzędzia, łatwa nawigacja, klarownie poukładane funkcje i materiały sprawiają, że zarówno
dla pracownika, jak i dla zespołu HR i L&D pozostaje korzystać z szerokiej oferty i cieszyć się rozwojem!

HCM Deck to kompleksowe narzędzie rozwoju pracownika

RozWojownik to narzędzie bardzo popularne wśród naszych pracowników, niezależnie od stanowiska, czy działu, w jakim pracują. Udostępniamy wszystkie treści dla każdego z pracowników, dzięki czemu można się dowiedzieć czegoś niekoniecznie związanego
z własnym obszarem. Jednocześnie to, co jest w kwestii rozwoju wobec pracownika oczekiwane może być tak ułożone, aby nie miał on problemu z odnalezieniem potrzebnych treści czy zapisów na szkolenia.

Polecam każdemu zespołowi L&D coroczne aktualizowanie oferty rozwojowej w oparciu o badanie potrzeb rozwojowych i cykl performance managementu. Korzyści jest naprawdę wiele: oprócz aktualizowania niezbędnych procedur BHP, skutecznie rozwijamy
i szybko zauważamy osoby z wysokim potencjałem. W aspekcie praktycznym wprowadzania nowej, szerokiej oferty, zachęcam
do współpracy z zespołem HCM Deck. Bardzo responsywny i wrażliwy na nasze potrzeby Customer Success team sprawia, że tak duży projekt staje się łatwiejszy.

Agnieszka Medyk-King

Development and Learning Manager

strona główna i menu platformy szkoleniowo-rozwojowej