Katarzyna Zając, Bartosz Derejski, Katarzyna Ciężkowska, Marta Traczuk, Marek Kucab

Zespół Diagnostyki

zespół digital transformation i dział szkoleń diagnostyki

Wyzwania i priorytety błyskawicznie rosnącej organizacji, która patrzy
w przyszłość

DIAGNOSTYKA powstała w Krakowie w 1998 roku. W kolejnych latach rozwijała się intensywnie, stając się stopniowo krajowym liderem w branży badań laboratoryjnych. Coraz szersze stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządczych pozwoliło na aktywny rozwój firmy
i odkrywanie coraz to nowszych obszarów z zakresu usług medycznych.

Dzisiaj Diagnostyka jest największą w Polsce siecią laboratoriów medycznych. Specjalizuje się
w realizacji profesjonalnych usług medycznych, od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych. Usługi z tego zakresu realizowane są w ramach współpracy z kilkoma tysiącami placówek ochrony zdrowia. Firma dostarcza także autorski system informatyczny e-Lab, który wspiera zarządzanie laboratorium i proces analityczny, oraz szereg działań z tym związanych.

Diagnostykę tworzy ponad 8 tysięcy pracowników, a jej struktura to sieć ponad 180 laboratoriów i około 1100 Punktów Pobrań na terenie całego kraju. Rocznie w Diagnostyce wykonujemy ponad 120 mln badań dla około 20 mln Pacjentów.

Szukając odpowiedzi na wyzwania współczesnego sektora usług medycznych nawiązaliśmy współpracę z innymi firmami z branży badań laboratoryjnych, genetycznych, histopatologicznych i powstanie Grupy Diagnostyka. Współpraca w ramach grupy nieustannie się rozwija i obejmuje nowe podmioty.

Rozwój Diagnostyki wiąże się z rosnącym znaczeniem spójnego L&D w organizacji. Szczególnie wyraźnie zaznaczała się potrzeba zapewnienia ciągłego rozwoju pracowników, umożliwiającego utrzymanie pełnej gotowości do zmieniających się czynników zewnętrznych. Z potrzeby dostarczania pracownikom aktualnych informacji, a także wiedzy potrzebnej do codziennej pracy oraz rozwoju procesy zarządcze musiały stawać się coraz bardziej złożone. Diagnostyka potrzebowała więc coraz doskonalszych rozwiązań. W ten sposób wewnątrz organizacji pojawiła się idea zastosowania narzędzi porządkujących przekaz informacji i dostarczających konkretnym grupom pracowników dopasowane do ich potrzeb materiały i treści.

Analizując powyższe wyzwania, w roku 2020 Diagnostyka przeprowadziła wewnętrzny audyt, którego rezultaty potwierdziły konieczność zastosowania nowoczesnego rozwiązania technologicznego pozwalającego na sprawne zarządzanie wiedzą. Rozpoczęto poszukiwanie gotowych rozwiązań mających wspomagać Dział Personalny. Po dokonaniu analizy rynku stwierdzono że odpowiednio kompleksowy system, który pomoże obsłużyć wszystkie kluczowe procesy to platforma HCM Deck.

HCM Deck pozwala na realizację priorytetów istotnych dla Diagnostyki z uwagi na jej złożoność i rozległość. Najbardziej istotne to:

 • Zapewnienie niezbędnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych działów, w tym tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem
 • Dostarczenie aktualnych informacji wspomagających rozwój pracowników
 • Zmniejszenie stopnia rotacji wśród nowo zatrudnionych
 • Skuteczne wdrożenie nowych pracowników
 • Rozwijanie i promowanie w całej organizacji kultury uczenia się
 • Zmniejszenie stopnia rotacji wśród nowo zatrudnionych
 • Wspieranie rozwoju i pomoc w utrzymaniu ciągłości zawodowej pracowników
 • zespół Diagnostyki podczas burzy mózgów

  Użycie platformy
  10 miesięcy od uruchomienia

  • ponad 27 000

   logowań
  • 11 000

   wejść pracowników punktów pobrań na platformę
  • 40 000+

   otwartych stron Bazy Wiedzy
  • 4 000

   ukończonych kursów i szkoleń

  Zapewniamy jednolite standardy obsługi klienta

  Pracownicy punktów pobrań to osoby, które ze względu na kontakt z klientem na co dzień, są wizytówką Diagnostyki. W HCM Deck udostępniamy wszystkim z nich, w ponad 1100 Punktach Pobrań rozmieszczonych w całej Polsce, tę samą wiedzę. Na przykład za pomocą programów, które pomagają wzmacniać ich kompetencje z dwóch obszarów: obsługi niezbędnego oprogramowania oraz standardów i procedur dotyczących obsługi klienta. Do tej pory największą popularnością cieszy się program dotyczący rejestracji zleceń w jednym z naszych autorskich programów x-Lab.

  Aktywnie wspieramy
  w rozwoju

  Za pomocą programów onboardingowych wszyscy nasi pracownicy dostają dostęp do niezbędnej wiedzy o organizacji od razu, dzięki czemu szybciej stają się jej częścią. Obecnie planujemy liczne programy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji różnych grup zawodowych, w tym oczywiście pracowników punktów pobrań i laboratoriów. Dzięki kończeniu szkoleń na platformie, diagności laboratoryjni automatycznie otrzymują punktację, potrzebną do utrzymania prawa do wykonywania zawodu. My z kolei możemy identyfikować kompetencje zdobyte przez pracownika i pomagać w ukierunkowanym rozwoju dalej.

  Umożliwiamy wdrożenie nowych pracowników

  Nowe osoby zatrudniane w organizacji w pierwszym dniu zatrudnienia rozpoczynają program wdrożenia się do naszej firmy. Już w pierwszym dniu otrzymują komplet informacji pozwalających zapoznać się ze organizacją i jej specyfiką. W HCM Deck przechodzą obowiązkowe szkolenie BHP, oraz poznają także ważne dla każdego pracownika kwestie jak przynależność do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Standardy Jakości czy też dostępne benefity. Platforma umożliwia dostosowanie onboardingu dopasowany do rodzaju umowy i ograniczenie czasu na zapoznanie się ze wszystkimi zagadnieniami.

  Wzmacniamy rozwój

  Dział Szkoleń stale dostarcza nowe treści na platformę. Poprzez aktywowanie kolejnych części platformy, chcemy zachęcić poszczególne grupy zawodowe naszej firmy do wykorzystywania HCM Deck do wszelkich dostępnych form edukacyjnych. Dopasowujemy do takich celów Bazę Wiedzy. Pracujemy nad tworzeniem kolejnych ścieżek edukacyjnych. Na platformie nasi pracownicy mogą wymieniać się spostrzeżeniami, a my sprawdzamy poziom przyswojenia wiedzy dzięki funkcji zadań.

  Platforma dla wszystkich

  Diagnostyka to firma, która zrzesza pracowników na różnych stanowiskach, z wielu grup wiekowych, ze wszystkich regionów, dysponujących kompetencjami cyfrowymi na różnych poziomach. HCM Deck cieszy się dużym zainteresowaniem i dociera z wiedzą do wszystkich z nich tak samo dzięki łatwości obsługi, dostępności na urządzeniach mobilnych i możliwości udostępniania przystępnych form takich jak microlearning i kursy e-learningowe.

  Bartosz Derejski, VP Działu Transformacji Cyfrowej, Diagnostyka: „Diagnostyka to organizacja, dla której transformacja cyfrowa to element DNA. To za jej pomocą na bieżąco adresujemy potrzeby pojawiające się w zmieniającym się świecie, a także swoje – ze względu na jej szybką dynamikę wzrostu i rozbudowaną strukturę. Biorąc pod uwagę profil działalności grupy, gdzie stanowiska pracy to często nie komputer, a stół laboratoryjny czy gabinet, tym bardziej cieszy popularność rozwiązania technologicznego do zarządzania wiedzą. To pokazuje, że HCM Deck jest wykorzystywany w codziennej pracy i odpowiada też na potrzebę pracowników.

  HCM Deck stał się narzędziem, wokół którego jest budowana cyfryzacja firmy

  Platforma zapewnia wszystkie elementy, które potrzebujemy do skutecznego cyfrowego zarządzania wiedzą: uspójniania wiedzy domenowej i operacyjnej, zapewniania compliance wśród pracowników, podnoszenia kwalifikacji różnych grup zawodowych, czy dbania o retencję za pomocą onboardingu, a automatyzacja tych procesów jest nieprzecenioną wartością dla działów, które je tworzą. Nasz najważniejszy efekt wymienionych działań to utrzymywanie jednolitej, wysokiej jakości obsługi klienta”.

  baza wiedzy diagnostyki widoczna na tablecie
  strona główna i menu platformy szkoleniowo-rozwojowej