Ocena pracownicza

W prosty sposób zaplanuj, przeprowadź i analizuj ocenę pracowniczą w swojej firmie.

Uwolnij potencjał pracowników

Ocena pracownicza wspiera rozwój organizacji na wielu płaszczyznach.

Dzięki ocenie pracownik lepiej zna oczekiwania firmy względem jego stanowiska i jego samego, w związku z czym może lepiej i bardziej świadomie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Dzięki HCM Deck proces oceny pracowniczej przebiega sprawnie, w sposób zautomatyzowany, ustandaryzowany oraz pozwalający na łatwe i szybkie uzyskanie informacji zwrotnej oraz właściwe jej wykorzystanie.

Jak HCM Deck pomoże Ci budować lepszy zespół?

  • Lepiej poznasz swoich pracowników, ich kompetencje, ambicje i oczekiwania, dzięki czemu będziesz mógł bardziej zaangażować ich w rozwój i realizację celów firmy.

  • Zwiększysz zaangażowanie pracowników poprzez zaoferowanie im zadań i obowiązków dopasowanych do ich możliwości i preferencji.

  • Wesprzesz rozwój kompetencji pracowników, poprzez ustalenie indywidualnych potrzeb i planów rozwojowych oraz połączysz je ze szkoleniami dostępnymi w HCM Deck.

Funkcjonalności, które klienci doceniają najbardziej

1

AUTOMATYZACJA

Już nie musisz przeglądać setek lub tysięcy arkuszy oceny, by wyciągnąć wnioski z pracowniczej oceny okresowej. System zapewni przebieg procesu – powiadomienia, przypomnienia, statystyki z postępu, a na koniec przedstawi raport z wynikami.

Dynamiczne arkusze ocen

Na podstawie profili kompetencyjnych system automatycznie generuje arkusze oceniające. Jeżeli chcesz, możesz zmodyfikować szablony i dodać dodatkowe pytania. Możliwe jest też zmodyfikowanie szablonów dla dowolnie wybranych stanowisk.
2
3

Duże możliwości konfiguracji

Każdy proces oceny można dowolnie konfigurować, definiując wymagane terminy dla różnych grup, np. przełożonych czy podwładnych. System zapewnia powiadomienia i przypomnienia dla wszystkich osób zaangażowanych w proces, ze zbiorczymi danymi dla działu HR na temat przebiegu procesu oceny.

 

WSPIERAMY ROZWÓJ PONAD 70.000 PRACOWNIKÓW

Od małych firm po duże korporacje

Firmy wykorzystują HCM Deck do budowania swojej największej wartości, wyjątkowego zespołu zmotywowanych, zaangażowanych i kompetentnych osób, wspierających swoja codzienną pracą rozwój firmy.

Zobacz, jak HCM Deck może

rozwinąć Twój zespół!