Zarządzanie przez cele (MBO)

Wsparcie procesu zarządzania przez cele (MBO) w zakresie planowania oraz wykonania, czyniąc go łatwym i przyjaznym dla wszystkich zaangażowanych osób.

Wszystkie ręce na pokład!

Zarządzanie przez cele pozwala lepiej i bardziej świadomie działać całej organizacji.

Kadra zarządzająca, kierownicza oraz sami pracownicy, znając cele firmy i własne indywidualne mogą lepiej angażować swój potencjał i rozwijać kompetencje. HCM Deck wspiera proces MBO, czyniąc go łatwym i przyjaznym. Pozwala na szybkie określanie jego parametrów oraz zaplanować okresy weryfikacji realizacji celów.

Jak HCM Deck pomoże budować Ci lepszy zespół?

  • Pracownicy będą bardziej świadomi celów firmy oraz własnych indywidualnych mogąc lepiej angażować swój potencjał.

  • Usprawnisz, ustandaryzujesz i zapewnisz jakość komunikacji pomiędzy pracownikami i przełożonymi w zakresie oczekiwań i potrzeb firmy.

  • Zwiększysz zaangażowanie pracowników, którzy teraz będą uczestniczyć w wyznaczaniu celów własnych oraz firmy.

Funkcjonalności, które klienci doceniają najbardziej

8

Dopasowanie do grup pracowniczych

Dla różnych grup pracowników system pozawala tworzyć  inne procesy MBO. Pozwala to na weryfikację celów np. działu handlowego kwartalnie, a pozostałych pracowników rocznie. Procesy konfigurujesz raz, system dba by były należycie realizowane.

Wsparcie całego procesu

System nagradzania pracowników za wybrane aktywności w systemie.  Odznaki i punkty pozwalają na zdobywanie kolejnych poziomów w organizacji.  Możliwość  wyboru odznak  oraz nagradzanych aktywności  dają organizacji narzędzie do kształtowania kultury organizacyjnej.  Uzyskiwane punkty mogą być elementem systemów w premii i benefitów.
9

WSPIERAMY ROZWÓJ PONAD 80.000 PRACOWNIKÓW

Od małych firm po duże korporacje

Firmy wykorzystują HCM Deck do budowania swojej największej wartości, wyjątkowego zespołu zmotywowanych, zaangażowanych i kompetentnych osób, wspierających swoja codzienną pracą rozwój firmy.

Zobacz jak HCM Deck może

rozwinąć Twój zespół!