HCM Deck | Blog

Zielony HR i L&D. Rosnący trend w biznesie, na przykładzie Gorenje Group

two hands above a soil covered with green leaves holding soil with a small green plant

Coraz częściej mówi się o dbałości o naszą planetę, a to sprawia, że dokonujemy wyborów niosących za sobą korzyści dla ekologii. Ten trend dotyczy też działań w HR oraz L&D. Zielony HRM, (Green HRM, GHRM) czyli uwzględnianie promocji tzw. zielonych umiejętności w strategii HR staje się  coraz bardziej popularny. Koncepcja ta ma na celu połączenie efektywnego zarządzania pracownikami z zarządzaniem proekologicznym. 

Green HRM w strukturach firmy – czym jest w praktyce?

Dziś dbałość o przyrodę nie jest możliwością, a koniecznością. Nie inaczej jest w przypadku organizacji. Zielony HRM jest zbiorem zasad, systemów i praktyk, stosowanych w celu skłonienia pracowników do ekologicznych zachowań w miejscu pracy. W jakim celu? Aby tworzyć misję firmy jako odpowiedzialnej społecznie, nastawionej na ochronę środowiska, a więc świadomej i efektywnie zarządzającej nie tylko zasobami ludzkimi, ale i zasobami naturalnymi. 

Zielony HRM – dlaczego liczy się na dzisiejszym rynku pracy?

Efektywne stosowanie Green HRM zaczyna się już przed pozyskaniem pracownika do organizacji. Na etapie tworzenia opisu stanowiska pracy przy planowaniu rekrutacji warto uwzględnić przyszłe zadania, związane z dbałością o ekologię. Umocni to obraz firmy świadomej dbałości o dobro planety. 

Jak L&D wpisuje się w GHRM?

Na etapie rekrutacji i onboardingu zielone HRM jest niezwykle ważne i może znacznie wpłynąć na proekologiczną misję firmy. Dokumenty rekrutacyjne mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Oszczędność papieru wpłynie nie tylko na przyrodę, ale i firmowy budżet. Również sam proces doszkalania pracowników może zyskać bardziej proekologiczny wymiar. L&D coraz częściej koncentruje się wokół nauki zielonych umiejętności oraz pogłębianiu świadomości w zakresie dbałości o środowisko naturalne w miejscu pracy. 

Zielone cele w procesach L&D

Założeniem jest przede wszystkim uświadomienie pracowników o skali problemu. W tym celu co jakiś czas warto dostarczyć newsletter z najnowszymi rozwiązaniami proekologicznymi, które można wdrożyć w pracy bądź zaplanować spotkanie z zielonym influencerem. Edukować należy jak największą liczbę pracowników w zakresie oszczędzania źródeł energii czy innych zachowań ekologicznych w pracy. Materiały nie powinny być dostarczane w formie papierowej – ekologicznie i ekonomicznie, czyli elektronicznie. Digitalizacja zdecydowanie wspiera postawę proekologiczną. Zrównoważony rozwój może stać się jednym z elementów rozwoju pracowniczego.

Warto pokazywać pracownikom, że zielona postawa jest konieczna jest nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. 

Zbuduj skuteczny program L&D 

Dowiedz się więcej

Green HRM a ocena pracownicza

Jednym ze sposobów na to, aby rozwinąć zielony HRM w firmie jest ujęcie go w ramach… oceny pracowniczej. W strategii performance management warto zawrzeć cele związane z proekologiczną misją firmy. Pracowników można motywować do przejawiania proekologicznych zachowań wpisując zadania związane ze zrównoważonym rozwojem jako jedną z metryk używaną do oceny. 

Wystarczy kilka prostych kroków, aby utrwalać proekologiczne nawyki w pracownikach. Może to być chociażby promowanie dojeżdżania do pracy rowerem lub rezygnacja w firmie z jednorazowych naczyń na rzecz opakowań wielorazowych. Dzięki gratyfikacjom za zachowania proekologiczne pracownicy chętniej i efektywniej będą wprowadzali nowe założenia, a to z kolei doprowadzi do poprawy wizerunku firmy i zbuduje realną proekologiczną postawę. Postępy na poziomie organizacji  można mierzyć  Powstały globalne programy pomiarowe, do których można rejestrować firmę i sprawdzać jej osiągnięcia oraz otrzymać certyfikat ISO 14001 lub Global Reporting Initiative

Gorenje Group – przykładna dbałość o ekologię

Gorenje Group to jeden z czołowych europejskich producentów sprzętu AGD, którego obecność na światowym rynku sięga aż 70 lat. Przedsiębiorstwo posiada swoje zakłady produkcyjne w całej Europie, jak również centra rozwoju i kompetencji w Słowenii, Czechach, Holandii oraz Szwecji. Grupa prowadzi swoje interesy także w ekologii, gastronomii, handlu, inżynierii oraz narzędziowniach. 

Organizacja ta akcentuje dbałość o środowisko nie tylko w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Jak pokazuje, promowanie postawy proekologicznej jest możliwe na początkowym etapie nawiązywania relacji z nowym pracownikiem. Od kandydata wymaga się nie tylko odpowiednich kompetencji adekwatnych do określonego stanowiska, ale również zajęcia proekologicznego stanowiska. Wybrane pytania z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą proekologicznej postawy. 

Wieloletnie tradycje Gorenje w zakresie troski o zrównoważony rozwój w aspekcie ekologicznym

Okres pandemii i postępująca digitalizacja życia coraz bardziej ułatwia proekologiczne działania, na przykład poprzez ograniczenie emisji spalin w wyniku rozpowszechnienia pracy zdalnej. Jednak polityka firmy Gorenje zakładała dbałość o środowisko naturalne już wcześniej. Wspomniana polityka zakładała proekologiczne podejście od projektu produktu, poprzez jego wytworzenie, użytkowanie aż po utylizację. 

Organizacja może poszczycić się międzynarodowym certyfikatem ISO 14001 z zakresu zarządzania środowiskowego. W 2004 roku Gorenje stała się pierwszą firmą na Słowenii, którą wpisano do rejestru EMAS – system ekozarządzania i audytu. Oznacza to, że organizacja spełnia rygorystyczne standardy w zakresie ochrony środowiska.

Jednak należy podkreślić, że ekologia jest włączona do większości działań HRM firmy Gorenje, mianowicie:

  • rekrutacji poprzez staranne selekcjonowanie kandydatów z uwzględnieniem ich postaw prośrodowiskowych,
  • szkoleń, w ramach których wdrażano Lean Manufacturing, co pozwoliło w znacznym stopniu ograniczyć ilość odpadów,
  • zarządzania wynikami, dzięki opracowaniu modeli kompetencji dla managerów pozwalających na wzmacnianie zachowań proekologicznych wśród członków zespołu.

W każdej z tych sfer, pracownik ma ciągłą styczność z założeniami proekologicznymi firmy. Natomiast główną rolę gra tu edukacja. Chodzi o wdrażanie przekonania, że dbałość o środowisko nie stanowi przeszkody w rozwoju i wdrażaniu innowacji

Siła edukacji w kontekście zielonych umiejętności

Gorenje poprzez różnorakie programy stypendialne i stażowe stara się skutecznie wdrażać proekologiczne postawy i to nie tylko u swoich pracowników, ale również wśród studentów. Pojawia się jednak pytanie: jakie działania, poza szerzeniem proekologicznej, wiedzy są istotne?

Być może niewielka otwartość na wiedzę ogólną powoduje, że potrzebę kształcenia zielonych umiejętności powinny sygnalizować korporacje. Dzięki badaniu PISA dowiadujemy się, że młodzież w wieku 15 lat w Słowenii osiąga raczej dobre wyniki w nauce, ale studenci radzą sobie już zdecydowanie gorzej.

Jak pokazuje przykład Słowenii, ma to także znaczenie z uwagi na fakt, że jakość nauczania na poziomie wyższym nie zawsze jest satysfakcjonująca. Słowenia, choć notuje wzrost liczby studentów, zmaga się z różnymi problemami, takimi jak na przykład spory odsetek osób przerywających studia oraz brak ścisłej kooperacji pomiędzy uczelniami a firmami.

Nasuwa się w tym momencie myśl, że być może Gorenje, jako przedsiębiorstwo z ugruntowaną postawą proekologiczną, powinno promować dbałość o ekologię nie tylko wśród swoich klientów, dostawców i pracowników, ale również w całym społeczeństwie. Najważniejszy jest wzrost wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Dlaczego właśnie Gorenje miałoby być stawiane na przykład dla przyszłych pokoleń? Organizacja w swojej strategii rozwoju posiada szereg rozwiązań high-tech, prowadzących do wysokiego stopnia edukacji, informacji oraz integracji organizacyjnej pracowników. Efekty tych działań upatruje się m.in. w organizowanych kampaniach, które rokrocznie umacniają kulturową świadomość wielu tysięcy zatrudnionych. Według oficjalnych danych, grupa ta każdego roku prowadzi szkolenia dla 65-93% wszystkich pracowników. Co ciekawe, w 2015 roku przeznaczono na kształcenie jednego członka przedsiębiorstwa aż 30 godzin.

Podejście proekologiczne znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu dziedzinach naszego życia. Jak się okazuje, również działania HR i L&D są pełne procesów, które można udoskonalić w sposób pozwalający na zwiększenie dbałości o środowisko. Takie zmiany nie muszą wiązać się z rewolucją w firmie. Wystarczy wdrożyć kilka drobiazgów, aby stopniowo proekologiczny trend stawał się codziennością.

Ocena pracownicza i zarządzanie procesami L&D dostosowane do Twoich potrzeb

Sprawdź demo

5/5 - (10 votes)
Udostępnij: