HCM Deck | Blog

Turkusowe organizacje – minimum wiedzy o zarządzaniu przyszłości

turkusowe organizacje

Autorem terminu „turkusowe organizacje” jest Frederic Laloux, autor książki „Pracować inaczej”, która stała się ważną i inspirującą pozycją w bibliotece każdego, śledzącego trendy managera i hr-owca.

Założenia tej nowatorskiej koncepcji to:

  • Samoorganizacja
  • Pełnia
  • Ewolucyjny cel

Pracownik nie jest już realizatorem cudzych idei, przysłowiowym „trybikiem”, ale twórcą firmy – tak jak inni, zyskuje podmiotowość i decyzyjność.

Turkusowa organizacja to najczęściej firma bez stanowisk, ale z przypisanymi rolami. Role (funkcje) mogą się zmieniać wraz z rozwojem kompetencji pracowników i potrzebami organizacji.

Zarządzanie nie jest domeną managerów, ale procesem wynikającym z działań zespołów zadaniowych tworzących firmę, kręgów. Turkusowy lider to nie decydent, ale mentor, coach, mediator.  

Pełnia w turkusowym rozumieniu to autentyzm, otwartość, szacunek dla innych i duża szansa ekspresji dla talentów. Respektowanie potrzeb i wartości.

Jak rozumieć ewolucyjny cel turkusowych organizacji? Czyj to cel?

Oczywiście cel jednostek i całej organizacji. Każdy pracownik realizujący swoje potrzeby i cele w zgodzie z wartościami, działa pozytywnie na rzecz organizacji i jej wzrostu. Można powiedzieć, że firma ewoluuje wprost proporcjonalnie do satysfakcji i spełnienia pracowników.

A co z motywacją?

Premia i presja „z góry” już nie działają. Motywacją do pracy jest możliwość szukania własnego miejsca, zmiany ról i zadań, twórczej współpracy z innymi oraz, co dla wielu jest szczególnie istotne, wywierania wpływu na rozwój firmy. Nie przez zarządzanie, ale dzięki niepohamowanej samodzielności, kreatywności i zaangażowaniu.

Słowa takie jak odpowiedzialność, partnerstwo, zaufanie, konsensus, misja, satysfakcja nabierają nowego, „turkusowego” znaczenia.

Czy to bajka, utopia, fikcja?

Nie, to raczej naturalny, ewolucyjny proces, który najłatwiej zaobserwować w startup-ach i firmach z krótką historią. To są najczęściej turkusowe organizacje. Tam, gdzie praca projektowa umożliwia różnorodność wykonywanych zadań, znikają hierarchiczne podziały, gdzie łatwiej realizować swoje pasje i rozwijać potencjał.

Rozejrzyjcie się, „turkus” jest już dookoła!

4.8/5 - (15 votes)
Udostępnij: