HCM Deck | Blog

Trendy HR 2017 w opinii Josha Bersina

Trend 1: Nowy cyfrowy HR.
HR bazujący na aplikacjach mobilnych, myśleniu projektowym, wideo, ekonomii behawioralnej oraz analityce.

Trend 2: Przyspieszenie wypierania przestarzałej technologii HR.
Wypieranie technologii opartej na licencjonowanym oprogramowaniu na rzecz systemów opartych na chmurze.

Trend 3: Nowe platformy i sposób zarządzania talentami.
Skupienie się na poprawie “doświadczeń pracownika” („employee experience”) poprzez wspieranie nowego sposobu pracy firm – szybkiego, połączonego, współpracującego, dzielącego się informacjami i informacją zwrotną.

Trend 4: Wprowadzenie zmian w systemie zarządzania wynikami pracy.
Zmiana nie dotyczy sposobu przeprowadzania ocen, ale idzie głębiej: w stronę zarządzania i roli, jaką przełożony pełni w całym procesie. Rewolucja dotyczy całej kultury oceniania i wynagradzania pracowników.

Trend 5: Zwiększenie znaczenia zaangażowania, kultury i informacji zwrotnej.
Przed nami era natychmiastowej informacji zwrotnej, badania „pulsu” organizacji, dzielenia się anonimowymi opiniami oraz firmowy przycisk „Lubię to”.

Trend 6: Światowy rozwój stylów przywódczych ulegnie zmianie.
Już czas powierzyć ludziom przywództwo wcześniej w ich karierze, położyć większy nacisk na mentoring i stworzyć nowe modele i systemy nagród za mobilność zawodową utalentowanych pracowników.

Trend 7: Rewolucja w działaniach rozwojowych firm.
Nastał rynek pracownika, nauka przy pomocy wideo jest wszechobecna – czas skupić się transformacji cyfrowej, projektowaniu doświadczeń uczących się (LX design) oraz wymianie informacji między pracownikami i uczeniu się od siebie nawzajem.

Trend 8: Główny nurt: analityki oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne dane.
Umiejętność wykorzystywania i rozumienia danych dotyczących pracowników jest główną misją HR w 2016 roku. Wykorzystywanie analityk, żeby lepiej zrozumieć zachowania pracowników, może posłużyć polepszeniu warunków pracy, dopasowaniu kultury organizacyjnej, zwiększeniu wydajności w pracy czy minimalizacji nadużyć.

Trend 9. Kwestie różnorodności, integracji i nierówności płci stają się priorytetowe.
Częścią nowego zarządzania talentami jest różnorodność i integracja jako podstawa codziennej pracy w firmie, od poszukiwania pracowników, poprzez rekrutację i ocenę, aż do awansu.

Trend 10: Przemiana HR dzięki nowemu pokoleniu specjalistów wchodzących na rynek.
Młodzi, innowacyjni, kreatywni specjaliści zajmują wysokie stanowiska w HR I przynoszą ze sobą nowe pomysły: wdrożenia cyfrowych technologii i ekonomii behawioralnej, eksperymentowania z nowymi programami, stworzenia bardziej elastycznego i skupionego na potrzeba pracownika środowiska pracy.

Żródło: Josh Bersin dla Delloite

Udostępnij: