HCM Deck | Blog
tradycyjny hr a agile hr

W jednym z postów wspominałam o zwinnym podejściu do HR-u i jego założeniach. Dziś skupimy się na rozpoznaniu tego drugiego i zastanowimy się, jak „przyciągnąć” go do naszej firmy.

 

Tradycyjny HR

Nieprzejrzyste procesy zarządzania talentami

Proces zarządzania talentami jest we władaniu działów HR, a procesy, przez które  pozyskuje się, oceniania i rozwija talenty, są własnością HR i przez to niedostępne dla innych.

vs.

Agile HR

Transparentny dostęp do informacji o talentach

Zarządzanie talentami jest wspierane przez dział HR, który umożliwia pracownikom wzięcie odpowiedzialności za ich własny Rozwój. Pracownicy rozumieją, że są aktywnymi uczestnikami w pozyskiwaniu talentów, ich ocenie oraz rozwoju.

Odizolowane cele

Stanowiska pracy są odrębnymi elementami w skomplikowanym systemie. Wymagania na danej pozycji są powiązane ze szczególnymi zadaniami.

vs.
Jednolita misja i wartości

Wszystkie stanowiska pracy wspierają bezpośrednio misję i wartości firmy, a pracownicy rozumieją, jak ich osiągnięcia wspierają te elementy kultury organizacyjnej.

Mindset rekrutera

W momencie pojawienia się wakatu rozpoczyna się poszukiwanie kandydata. Kiedy ten najlepszy zostanie wyłoniony, proces pozyskiwania talentów uznaje się za zakończony.

vs.
Ciągłe pozyskiwanie talentów

Organizacja inwestuje w markę pracodawcy i kultywuje ciągłe relacje z talentami poprzez różne kanały komunikacji, również społecznościowe.

Implementowanie systemów

Systemy na dużą skalę są dokładnie analizowane, pozyskiwane w wyniku przetargów, a następnie wdrażane na przestrzeni wielu miesięcy (lub nawet lat).

vs.
Pilotowanie małych inicjatyw

Inicjatywy na małą skalę są sterowane przez konkretne zespoły luz działy. Informacje zwrotne są zbierane wcześnie i często, aby ocenić, czy inicjatywa powinna być rozszerzona i kontynuowana, czy też wyrzucona na śmietnik.

HR jako „system dokumentów”

Funkcja HR skupia się na przechowywaniu dokumentacji i chronieniu jej. Akta pracownicze i dokumenty z działań HR-u są śledzone w zakresie postępu i problemów. Sukces HR-u mierzony jest na podstawie kompletności dokumentacji.

vs.
HR jako „system zaangażowania”

Funkcja HR skupia się na angażowaniu pracowników we wzmacnianie własnej motywacji i zwiększania współpracy. Sukces HR-u jest mierzony na podstawie retencji, zadowolenia pracowników, poziomu innowacji oraz dobrej woli organizacji i poziomu zaufania.

Od czego zacząć, aby tradycyjny dział HR wszedł do „zwinnej ligi”?

  • Po pierwsze – kultura organizacyjna (i nie jest to tylko książkowe hasło dla studentów pierwszego roku kierunków zarządzania). Chodzi o prawdziwą kulturę firmy, która wspiera zaangażowanie i zaufanie jej pracowników.
  • Kluczowy dział HR i funkcje menedżerskie, które gotowe są zrezygnować z kontroli.
  • Pracownicy gotowi przejąć większą odpowiedzialność i otrzymujący wsparcie, aby to robić.
  • A na koniec (last but not least!) technologie dostarczające możliwości samosterowania własnym programem rozwoju, np. takie jak HCM Deck, są ogólnodostępne. 😉

Powodzenia w drodze do zwinnego HR-u! 🙂

Udostępnij: