HCM Deck | Blog

Talent Management System – czym jest i czemu każda firma powinna go mieć?

Zarządzanie talentem nie sprowadza się jedynie do zatrudnienia odpowiedniego kandydata. To pojęcie obejmuje wiele aspektów – od zatrudnienia, odpowiednią motywację i wsparcie pracownika, aż po wynagradzanie go.

Talent Management System pozwala skupić się na każdym z pracowników, ocenić jego mocne i słabe strony. Pracownik jest postrzegany jako osoba mogąca dysponować potencjałem w danej dziedzinie, a zatem równo traktowany.

Czym jest Talent Management System?

TMS to zintegrowane oprogramowanie, za którego pomocą można całościowo przeprowadzać takie procesy zarządzania kapitałem ludzkim jak: analiza stanu zatrudnienia, szkolenia, rozwój, oceny pracownicze, wynagradzanie i awanse. System ma wspierać firmy i działy HR w osiąganiu długofalowych celów, z naciskiem na aspekty rzeczywiście istotne, czyli skupianie się na talentach (pracownikach), jednocześnie oszczędzając czas i wysiłek na wtórnych procedurach oraz administracji. Dzięki temu kształtowana jest kultura oparta na pracowniku i jego potrzebach. System pomaga zoptymalizować i zautomatyzować procesy HR. 

Zobacz, jak może wyglądać profesjonalny system TMS.

Jaki jest cel korzystania z TMS?

Rozwiązanie ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie wszelkie procesy w firmie mają opierać się na zasobach ludzkich, na właściwym zarządzaniu, administrowaniu nimi. TMS wykorzystuje się w przedsiębiorstwach, w których zarządzanie talentem jest terminem strategicznym w długofalowym zarządzaniu a kapitał ludzki stanowi wartość dla firmy.

TMS to system zaprojektowany w celu poprawy procesów zachodzących w HR – od etapów rekrutacji przez zatrudnienie i obserwację rozwoju pracowników, aż po możliwość zatrzymania i postawienia na rozwój osób mających wymagane umiejętności i predyspozycje do zaspokojenia obecnych oraz przyszłych potrzeb organizacyjnych.

Osoby zajmujące się rekrutacją opierają się na informacjach zgromadzonych w TMS, dzięki czemu w łatwy sposób mogą analizować wszelkie dane dotyczące pracowników. Za pomocą platformy tworzone są profile kompetencyjne pracowników, co pozwala na odnalezienie talentów wewnątrz organizacji, przeniesienie ich na lepsze dla nich stanowisko oraz wskazania konkretnych luk kompetencyjnych. To z kolei może mieć wpływ na uruchomienie kolejnych rekrutacji. W zorganizowanym systemie łatwo zebrać wszelkie informacje na temat danej osoby i dopasować ją do odpowiedniego stanowiska. Warto również korzystać z udogodnień TMS, aby zbierać dane o pracowniku i przetwarzać je, obserwując jego rozwój.

TMS jako narzędzie wspierające komunikację w firmie

Wiele organizacji zarządzanych hierarchicznie odczuwa problemy w komunikacji pomiędzy działami. Przekazywanie informacji HR-owych jest utrudnione w rozbudowanych organizacjach z powodu niedopasowania technologicznego i braku rozwiązań procesowych. Dzięki zastosowaniu TMS możliwe staje się zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań, które mają zoptymalizować proces zarządzania talentem w firmie.

Ogromną zaletą TMS jest możliwość wykorzystywania i edytowania danych przez osoby z różnych działów, np. managerowie mogą wprowadzać informacje o swoich bezpośrednich podwładnych, przyznawać im oceny pracownicze, które mogą analizować HR-owcy, dzięki czemu możliwe staje się planowanie ścieżek kariery, przyznawanie im podwyżek czy awansów. Możliwe też staje się planowanie ścieżek szkoleniowych dla pracowników, których kompetencje w danej dziedzinie należy rozwijać. 

Posiadanie takiego systemu ułatwi zarządzanie pracownikami, przyznawanie pochwał wyróżniającym się podwładnym i upomnień tym, którzy na to zasłużyli. Obiektywna ocena bieżących umiejętności pracowników jest bardzo istotna dla całej organizacji. Dzięki wykorzystaniu TMS łatwo wychwycić niedociągnięcia, zarówno w skali ogólnej, jak i w konkretnych przypadkach, a następnie próbować naprawić braki. Ponadto możliwe jest korzystanie przez wszystkich pracowników z materiałów znajdujących się w systemie, takich jak baza wiedzy, testy czy egzaminy.

Chciałbyś usprawnić procesy HR-owe w swojej firmie? Sprawdź demo i poznaj możliwości HCM Deck.

Pomoc w realizacji strategii

W działaniu organizacji – a w jej ramach także działu HR – bardzo ważna jest strategia. Dzięki wykorzystaniu konkretnych danych, które można przetwarzać przy pomocy TMS, w łatwy sposób realizuje i modyfikuje się założenia danej strategii. Współpraca zarządców, managerów departamentów oraz pracowników HR przy pomocy systemu ułatwia zarządzanie kapitałem ludzkim, co wpływa pozytywnie na płynne przeprowadzanie procesów w firmie.

Funkcjonalności TMS

Talent Management System to narzędzie zapewniające wsparcie dla organizacji na kilku różnych płaszczyznach. W zależności od preferencji i potrzeb możliwa jest implementacja rozwiązań, które będą najbardziej odpowiednie dla danej firmy. W ramach TMS skorzystać można z platform, które oferują takie rozwiązania jak: e-learning, szkolenia, testy, baza wiedzy, platformy komunikacyjne, ankiety i oceny pracownicze. Rozwiązania typu TMS oferują wiele funkcji i modułów, z których można korzystać w zależności od potrzeb w obszarach takich jak: pozyskiwanie talentów, zarządzanie talentem oraz wydajnością pracownika, zarządzanie celami, prowadzenie systemów uczenia się, rozwój kariery oraz planowanie ścieżki kariery.

Talent Management System – dla kogo?

System TMS może być wykorzystywany w zależności od potrzeb i preferencji przez wszelkiego rodzaju profesjonalistów zajmujących się HR-em. Każda firma powinna zastanowić się, jakie zastosowanie będzie miał system w danym przedsiębiorstwie.

Narzędzie jest przydatne zarówno dla małych firm, jak i dużych korporacji. Dzięki niemu wszelkie informacje, zasoby, dane oraz aktywności są w profesjonalny i przyjazny sposób gromadzone w jednym miejscu. Talent Management System pomaga w łatwy sposób zarządzać wieloma pracownikami równolegle, co przekłada się na oszczędność czasu i środków. Dzięki temu niweluje on problem, jaki może dotykać szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa, tj. brak odpowiedniej opieki nad talentem każdego pracownika i jego odrębną sytuacją w firmie.

Talent Management System – czy warto?

TMS w łatwy sposób dostosowuje się do istniejących już rozwiązań w firmie. Producenci zapewniają, że implementacja oprogramowania jest intuicyjna i prosta. System ten wspiera managerów w przeprowadzaniu większości procesów zachodzących w firmie. Pomaga w kreowaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom organizacji i ułatwia jej dostosowanie się do otoczenia. Dzięki dostępnej wiedzy pracownicy mogą na bieżąco śledzić wszystkie zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie. Firma zyskuje możliwość elastycznego, szybkiego reagowania, co nierzadko pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Chcesz zobaczyć, jak może wyglądać system TMS w praktyce? Sprawdź demo HCM Deck.

Talent Management System umożliwia firmom zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesny sposób. Dzięki temu rozwiązaniu HR może nie tylko okazać się elementem koniecznym do prowadzenia biznesu z sukcesem, lecz także przynieść satysfakcję z wydobywania z pracowników ich potencjału oraz tworzenia wartościowego teamu.

 

5/5 - (1 vote)
Udostępnij: