HCM Deck | Blog

Jak przełożyć strategię firmy na strategię działu HR?

strategię działu hr w firmie

Podczas jednego z projektów doradczych usłyszałem od kierownika działu personalnego: Ale czemu pytasz o strategię firmy? My tutaj zajmujemy się sprawami HR-u. O strategii dyskutuje zarząd i dyrektor sprzedaży. Jeśli dział HR ma być zatem partnerem dla biznesu (o czym ostatnio wiele się mówi), to powinien zacząć od podstawowej rzeczy: poznać i przełożyć strategię firmy na strategię działu HR .

Strategia? Ale o co chodzi?

Definiowanie pojęcia strategii firmy ewoluowało od lat pięćdziesiątych. Obecnie przyjmuje się, że strategia firmy powinna przede wszystkim uwzględniać orientację na:

1) wartość firmy,
2) klienta, poprzez komunikację oraz tworzenie ważnych dla niego wartości,
3) procesy, poprzez badanie ich efektywności i doskonalenie,
4) uczenie się, czyli doskonalenie kompetencji,
5) tworzenie i stosowanie systemu wartości firmowych, dzięki czemu możliwe stanie się realizowanie wspomnianych wcześniej orientacji.

Zobacz jak HCM Deck może Ci pomóc wdrożyć strategię działu HR: Umów się na spotkanie z ekspertem

Na czym się oprzeć strategię działu HR?

W świetle powyższych uwag, strategię działu HR można określić, jako: Sztukę budowania unikalnych zasobów i kluczowych kompetencji zapewniających odmienność firmy na rynku (G. Hamel i C. K.Prahalad). Ma być ona podstawą procesu zarządzania ludźmi w firmie i ma zawierać koncepcje strategiczne przekładające się na działania pozwalające skutecznie realizować cele przedsiębiorstwa.

Warto do tego użyć komponentów tzw. Strategicznej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard) opracowanej przez R. Kapłana i D. Nortona. Jest ona jednocześnie narzędziem wdrożenia, ale może być również wykorzystywana w procesie budowy strategii działu HR (jak i całej firmy). Wykorzystanie elementów BSC pozwala w czytelny sposób pokazać wartość działań podejmowanych przez dział HR oraz ich nierozłączność z celami i miernikami wynikającymi z wizji i strategii całego przedsiębiorstwa. Wykorzystanie BSC w nakreśleniu i realizacji strategii działu HR, pozwala przełożyć ją na cele i mierniki cząstkowe, pogrupowane w czterech perspektywach:

Strategia działu HR – jak ją opracować?

Opracowanie strategii działu HR rozpatrzmy na przykładzie jednego z elementów strategii hipotetycznej firmy zajmującej się telefonią komórkową.

Krok 1 – Rozpisz element strategii firmy na element strategii działu HR z wykorzystaniem każdej
z perspektyw.

Krok 2 – Do każdego z celów przypisz strategię jego realizacji i mierniki (przykład dla wybranego)

Krok 3 – Do celów, strategii, mierników zaproponuj określone poziomy ich realizacji

Krok 4 – Idź do zarządu – zaprezentuj wypracowane rozwiązania i liczby

I stań się partnerem dla biznesu. Powodzenia!

Zobacz jak HCM Deck może Ci pomóc wdrożyć strategię działu HR: Umów się na spotkanie z naszym ekspertem

Przypisy:

Hamel, C. K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999

Kaplan, D . Norton, Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001

Udostępnij: