HCM Deck | Blog

Strategia doceniania – jak się za nią zabrać, by miała sens?

strategia doceniania pracowników

Wyobraź sobie, że zaangażowanie w Twojej firmie wzrasta nagle o 129%. Jak wtedy wyglądałaby organizacja, w której pracujesz? Czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Okazuje się, że taki wzrost może zaistnieć, dzięki z pozoru zwykłemu działaniu. Firmy, które zaczęły wzmacniać swoje praktyki doceniania i podchodzić do nich w sposób strategiczny, mogą pochwalić się właśnie takim wynikiem. Dodatkowo, pracownicy tych firm zwykle mają dłuższe staże pracy i łączą swoją przyszłość z firmą, która ich docenia. Obok takich wyników trudno przejść obojętnie i co najważniejsze – nie są one odosobnione.

Docenianie pracowników przekłada się na zaangażowanie 

Wpływ doceniania pracowników na ich zaangażowanie jest bezsprzeczny. Raport Tower Watson wykazał, że firmy, w których managerowie okazywali uznanie swoim pracownikom, notowały od 20% do 60% wzrostu zaangażowania. Potwierdzają to również sami pracownicy. 78% ankietowanych jeszcze bardziej wysilałoby się w pracy – pracowałoby ciężej, gdyby ich starania były dostrzegane i chwalone.

Docenianie pracowników wpływa na ich zaangażowanie, a to z kolei przekłada się na skuteczniejsze osiąganie celów przez firmę – również tych finansowych. Doskonałym przykładem jest amerykańska firma Best Buy, która zajmuje się sprzedażą elektroniki. Zaobserwowano, że zwiększenie zaangażowania ich pracowników o zaledwie 0,1 punkta, skutkowało wzrostem przychodów sklepów o 100 000$.

Korzyści strategicznego doceniania

Wzrost zaangażowania i wynik finansowy to nie jedyne korzyści, jakie przynosi strategia doceniania. W badaniu realizowanym wśród pracowników opieki społecznej wykazano, że docenianie i wspieranie przez przełożonych wpływa na ich samopoczucie, a także bezpośrednio na jakość pracy. Czują się oni zżyci w organizacją, w której pracują, są z niej zadowoleni, a także bardziej produktywni. Pozytywne skutki doceniania obserwuje się również w innych branżach.

Do podobnych wniosków dochodzą organizatorzy Great Place to Work, którzy w swojej analizie wykazali, że firmy o wysokim poziomie zaangażowania, które dbają o docenianie w pracy mogą pochwalić się trzykrotnie wyższą produktywnością, niższą rotacją i absencją, większą liczbą aplikacji rekrutacyjnych oraz wyższą innowacyjnością.

Strategia doceniania wzmocni zaangażowanie pracowników w Twojej firmie. A jak zadbać o odpowiednie docenianie w organizacji zatrudniającej ponad 1000 pracowników? Niezbędne jest do tego odpowiednie narzędzie.

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu

Chybione i niewidzialne wyrazy uznania

Właśnie dlatego tak bardzo dziwi fakt, że przy tak dużej ilości danych o kluczowej roli doceniania, jego poziom jest niezadowalający dla pracowników. Badania 2017 Global State of Employee Engagement objęły 1000 organizacji i aż 63% pracowników tych firm uznało, że nie otrzymuje odpowiedniego docenienia w pracy. 8% pracowników twierdzi, że nie otrzymało go nigdy.

Te dane zastanawiają i mogą mieć wiele przyczyn. Po pierwsze firmy nie zawsze podchodzą do doceniania strategicznie. Ich działania są losowe, uznaniowe, często niekonsekwentne – albo nie ma ich wcale. Znam przykłady organizacji, w których głównym „wyrazem uznania” jest brak wytknięcia błędu. Króluje tam przekonanie, że korygująca informacja zwrotna jest niezwykle ważna, natomiast pochwalenie pracownika za jego starania i efekty pracy jest niepotrzebne. W końcu zrobił to, co miał do zrobienia.

Inną przyczyną może być niedopasowanie formy docenienia do potrzeb pracowników. Wtedy wyrazy uznania mogą być przez niego niezauważone. Jeszcze innym powodem może być skupianie się na materialnych wyrazach uznania, które w szybkim czasie zaczynają być przez pracowników traktowane jako standard, a nie wyraz docenienia w pracy. W takim przypadku benefit lub premia tracą swoją moc.

Forma docenienia ma znaczenie

Pytanie o to, czy zostałeś doceniony w pracy w ostatnim tygodniu, jest jednym z 12 pytań testu Gallupa. Pracownicy Instytutu Gallupa dostrzegają wagę docenienia w pracy i od lat badają ten obszar. Doszli oni do wniosku, że rozbudowane pakiety benefitowe, opieka medyczna i nagrody kwartalne nie są dla pracowników najważniejszymi wyrazami uznania. Materialne docenienie pracownika jest ważne, lecz najbardziej zapadają im w pamięć inne gesty ze strony organizacji.

Działania wdrażane w firmie powinny być wielowymiarowe i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby pracowników. Niematerialną formą uznania może być publiczne docenienie w formie pochwały. Prywatne docenienie ze strony przełożonego, klienta lub współpracownika. Uzyskanie wysokich wyników w ocenach okresowych. Przekazanie większego zakresu odpowiedzialności lub zlecenie ambitniejszych zadań w ramach docenienia i okazania zaufania.

Forma, w jakiej okazuje się uznanie, ma duże znaczenie. Pracownicy przykładają inną wagę do poszczególnych działań i inaczej je odbierają. Różnice widać nawet w formie ustnego docenienia. Proste „dziękuję” zwiększa w pracownikach poczucie uznania o 116%. Spontanicznie udzielona pochwała zwiększa je o 172%. Natomiast formalnie docenienie pracownika to wzrost jego poczucia uznania o 355%.

Przykład idzie z góry

Praca managerów jest kluczowa w strategicznym podejściu do doceniania w organizacji. Po pierwsze to oni mają dostęp do najważniejszych informacji, czyli nakładu pracy i dokonań danego pracownika. To najczęściej oni mają możliwość udzielenia natychmiastowej, spontanicznej pochwały. To również oni są zazwyczaj odpowiedzialni za takie kwestie, jak premia oraz bonusy pracownika. Drugim powodem, dla którego to na barkach managerów leży najwięcej pracy związanej ze strategią doceniania, jest to, że to właśnie ich uznanie ma największą wagę dla pracowników.

Okazuje się, że nie tylko forma wyrazu uznania ma znaczenie. Liczy się także to, kto w firmie pokazuje uznanie. Badania Instytutu Gallupa pokazują, że to docenienie od bezpośredniego przełozonego, jest tym, które najsilniej zapada w pamięć. Na drugim miejscu znalazło się docenienie od managera wysokiego szczebla lub dyrektora generalnego. Najmniej zapadającymi w pamięć są wyrazy uznania ze strony współpracowników.

Strategia doceniania powinna być wprowadzana od góry. Działania zachęcające pracowników, aby nawzajem zauważali i chwalili swoją pracę są pozytywne i potrzebne. Jednak nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeżeli przykład i docenienie nie będzie płynęło od członków zarządu, dyrektorów i managerów wysokiego szczebla. Strategia doceniania i jej efekty będą zatem zależne od stylu przywództwa, jaki funkcjonuje w firmie.

Docenianie a różnorodność w organizacji

Dopasowanie formy doceniania w organizacji należy zacząć od zastanowienia się, jakie potrzeby mają pracownicy. Jednym z kryteriów analizy może być wiek. Forma uznania powinna być dostosowana do etapu życia pracownika, jego wartości i oczekiwań. Innego docenienia potrzebuje pracownik z długim stażem, który zbliża się do wieku emerytalnego, a jeszcze innego młody rodzic lub osoba po studiach, która stawia swoje pierwsze kroki na rynku pracy.

Kluczem do skutecznego, strategicznego doceniania w firmie, jest elastyczność i empatia. Zadaniem organizacji i pracujących w niej managerów, jest prawidłowe rozpoznanie potrzeb pracowników. Zaoferowanie im wyrazów uznania oraz wsparcia, które będą przez nich uważane za istotne i wzmacniające. Szczególnie, że strategia doceniania może być świetnym nośnikiem wartości, jakimi kieruje się firma.

Formy docenienia stały się elementem, który wyróżnia daną firmę spośród konkurencji. Może być to darmowe przedszkole dla dziecka, albo dodatek wakacyjny. Są również organizacje, które podeszły do tego tematu nowatorsko. Apple i Facebook na przykład zdecydowały się na opłacanie pracującym u nich kobietom procedury zamrażania komórek jajowych. Ten niecodzienny pomysł jest nie tylko benefitem, ale też informacją dla pracowników, że organizacji zależy na ich dobrostanie w pracy i życiu prywatnym.

Docenianie w pracy zdalnej

Pracownicy, którzy w szybkim trybie musieli przejść do pracy zdalnej, mogą czuć się zagubieni, a nawet zapomnieni przez organizację. Do tej pory mogli spodziewać się rozmów twarzą w twarz, podczas których managerowie i współpracownicy mieli okazję docenić ich pracę lub staranie. Warto zauważyć, że o wiele bardziej widoczny był też wysiłek, który wkładają w realizację zadań. Teraz wiele procesów odbywa się zdalnie – jednak nie musi być to przeszkoda w strategicznym podejściu do doceniania.

Organizacje pracujące zdalnie, decydują się na wdrożenie narzędzi, które pomagają przekazywać wyrazy uznania pracownikom lub doceniać się nawzajem. Mogą one mieć formę choćby nowej kompetencji dodanej do profilu pracownika w systemie do zarządzania talentami lub newslettera z wyrazami uznania i opisem dokonań, który rozsyłany jest do wszystkich pracowników.

Rozwiązania online mogą być świetnym narzędziem, ale nie zastąpią człowieka w procesie doceniania. Utarta formułka z pochwałą, dołączana do większości maili przyniesie więcej szkód niż pożytku. Będą uznawane za fałszywe deklaracje i pozorne ruchy. Najważniejsze jest, aby docenienie było autentyczne i pokazywało indywidualne podejście. Właśnie dlatego należy skupić się na podnoszeniu kompetencji managerów, ponieważ to oni mają tutaj największą moc sprawczą.

Nie pozwól, aby kultura doceniania w Twojej firmie ucierpiała na pracy zdalnej. Wdrażając strategię z użyciem HCM Deck, Twoi pracownicy będą czuli się zauważeni niezależnie od charakteru ich pracy.

Sprawdź demo

4.9/5 - (61 votes)
Udostępnij: