HCM Deck | Blog

O efektywnej komunikacji wewnętrznej w zespołach hybrydowych

Skuteczna komunikacja wewnętrzna w zespołach hybrydowych

Skuteczna komunikacja wewnętrzna opiera się na dwóch filarach: szacunku i wzajemnym zaufaniu. Firmy, które doceniają jej potencjał i potrafią go wykorzystać odnotowują szereg korzyści, przekładających się na większy wzrost. Zanim więc uznasz, że komunikacja wewnętrzna to tylko kaskadowe przekazywanie informacji, zapoznaj się ze statystykami. 

Zadaniem komunikacji wewnętrznej jest, według wielu managerów, opisywanie firmowej rzeczywistości. Takie podejście odchodzi powoli, ale konsekwentnie, do lamusa. Coraz więcej badań dowodzi bowiem, że ma ona znacznie większy wpływ na biznes, niż jej przypisywano. To jednocześnie nobilitacja, ale także spora odpowiedzialność, która spada na barki osób za nią odpowiedzialnych. I choć komunikacja wewnętrzna zyskuje na znaczeniu najczęściej dopiero w czasach kryzysu, to bez solidnych podstaw, wynikających z wartości oraz wsparcia ze strony zarządu, liderów i innych działów, nie ma szans na spełnienie swojej roli w żadnych okolicznościach. 

Statystyki, które musisz znać

Komunikacja wewnętrzna, która ma spełniać rolę kreatora, doradcy i partnera biznesu, a nie narzędzia do przekazywania informacji, musi mieć silne podstawy zakorzenione w wartościach. Najważniejsze z nich to szacunek i zaufanie do pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym. To one, w połączeniu z nastawieniem na dialog, a nie jednostronny przekaz, pozwalają na stworzenie spójnej strategii komunikacyjnej. To nie jest jednak tylko zadanie zespołu komunikacji, ale całego managementu. Jak ważne jest to zadanie, pokazują statystyki. 

Firmy, które posiadają efektywną, spójną i skuteczną strategię komunikacji:

Mimo tych powszechnie dostępnych danych aż 60% firm nie tworzy długoterminowej strategii komunikacji wewnętrznej. Jej brak może kosztować firmę więcej, niż się wydaje. W raporcie Instytutu Gallupa oszacowano, że spadek produktywności, który jest elementem niskiego zaangażowania pracowników, kosztuje pracodawców w Stanach Zjednoczonych aż 550 miliardów dolarów rocznie. Straty spowodowane spadkiem efektywności z powodu pandemii, nie zostały jeszcze oszacowane. 

Komunikacja wewnętrzna w nowej rzeczywistości

Wraz z nastaniem ery pracy zdalnej i hybrydowej, zespoły ds. komunikacji wkroczyły na nowy, nikomu nieznany teren. W raporcie prognozującym rozwój pracy zdalnej z 2016 roku przewidywano, że do 2022 roku liczba pracowników zdalnych wzrośnie na świecie z 1,45 miliarda do 1,87 miliarda. Najnowsze statystyki nie są jeszcze dostępne, ale można przypuszczać, że ta liczba w 2020 roku została osiągnięta. Badania wskazują także, że wielu pracowników nie chce wracać do czasów przed COVID-19, czyli pracy wyłącznie biurowej. A to oznacza, że działy komunikacji wewnętrznej, które chcą współtworzyć kulturę swoich organizacji i wspierać ją w osiąganiu celów, muszą dostosować strategie do nowych warunków. Lub stworzyć je na nowo. 

Jak wspierać zespoły hybrydowe?  

Skuteczna komunikacja wewnętrzna w pandemii, ale zapewne także po jej zakończeniu, będzie musiała spełniać co najmniej 3 podstawowe zadania. Będą to:

  • Wspieranie wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami online i offline,
  • Umacnianie i kreowanie kultury organizacyjnej,
  • Wspieranie menadżerów w budowaniu zaangażowania, 

Raport McKinsey Global Institute (MGI) podaje, że pracownicy poświęcają aż 20% czasu tygodniowo, na poszukiwanie informacji, niezbędnych do wykonywania swoich zadań. Zarządzanie wiedzą w organizacji obejmuje wiele procesów, wymagających ścisłej współpracy międzydziałowej i wsparcia narzędziowego. Czy jest ono konieczne? Te same badania wskazują, że firmy korzystające z nowoczesnych technologii społecznościowych mogą zwiększyć produktywność wykwalifikowanych specjalistów aż o 20-25%. Chyba jest więc o co walczyć. 

W przypadku wspierania i współtworzenia kultury organizacyjnej, w kontekście komunikacji wewnętrznej najważniejsze jest zaufanie. William Craig w artykule dla Forbes udowadnia, że to wręcz kluczowy czynnik, podając prostą zależność – ludzie, którzy sobie ufają, zarabiają więcej pieniędzy. A ufamy wtedy, kiedy rozumiemy cel i wartości. A z tym nie jest najlepiej. Jeśli wierzyć badaniom, zaledwie 72% pracowników w pełni rozumie strategię swojej firmy. 

Komunikacja wewnętrzna może być ogromnym sprzymierzeńcem w budowaniu zaangażowania zespołów hybrydowych, mając wpływ na osiąganie przez nie celów długo- i krótkoterminowych. Jej rola musi jednak ciągle ewaluować i być dostosowywana do zmieniających się okoliczności. Ta elastyczność wymaga jednak zaangażowania i współpracy na wielu płaszczyznach, również technologicznych

Komunikacja w firmie, która wspiera social learning w zespołach zdalnych i hybrydowych

Sprawdź demo

5/5 - (7 votes)
Udostępnij: