HCM Deck | Blog

Raport Trendy HR 2018. Co zmieniło się w 2018?

raport trendy HR 2018

Kilka tygodni temu Deloitte opublikowało najnowszy raport Trendy HR 2018 – biblię trendów i zmian w HR. ? W badaniu wzięło udział 200 polskich liderów z dużych, średnich i małych firm. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wnioski z raportu.

„Odpowiedzialność” – to słowo w najnowszym raporcie Deloitte Trendy HR 2018 odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Zdaniem ekspertów, którzy przygotowywali raport Trendy HR, największe wyzwanie dla liderów biznesu wiąże się z gwałtowną popularyzacją idei odpowiedzialnej firmy – takiej, która przyczynia się do pozytywnej zmiany społecznej, ma misję i troszczy się o dobro społeczne (a zaczyna oczywiście od swoich pracowników). Coraz więcej firm rozumie, że bycie odpowiedzialnym ma ogromny wpływ na powodzenie w biznesie. W 2018 roku nikt nie ocenia już organizacji tylko na podstawie kryteriów finansowych i produktowych. Równie istotne są relacje z pracownikami, klientami i społeczeństwem. Zmianę na tym polu zawdzięczamy pokoleniu millenialsów, które zakwestionowało najważniejsze reguły korporacyjnej gry. To ważna informacja dla działów HR. Ich zadaniem jest przełożenie idei odpowiedzialności na konkretne działania (np. elastyczny czas i miejsce pracy, nowe ścieżki kariery, spłaszczenie struktur zespołów).

Raport Trendy HR od Deloitte potwierdza to, co w HCM Deck podkreślamy od dawna (i co było widoczne choćby w naszym raporcie L&D #Jutro) – że rozwój organizacji zależy od pozytywnego Employee Experience naszych pracowników. Współczesny pracownik oczekuje przyjaznego miejsca pracy, wsparcia ze strony managerów, możliwości rozwoju i pracy, która przynosi sens i poczucie sprawczości. Daniel Pink w Drive naprawdę miał rację – dziś napędzają nas przede wszystkim Autonomy, Purpose Mastery (Jeśli nie wiesz, o co chodzi – zerknij na nasz artykuł o Drive Daniela Pinka).

Na podstawie tegorocznego badania eksperci z Deloitte wyodrębnili 10 najważniejszych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim w 2018 roku.

10 najważniejszych trendów HR według Raportu Trendy HR Deloitte

Trend HR nr 1: harmonijna współpraca na poziomie zarządu

Jak wynika z badania Deloitte, firmy, w których kadra kierownicza regularnie angażuje się w długoterminową współpracę, mają o jedną trzecią większe szanse rosnąć w tempie dziesięcioprocentowym niż firmy, w których kadra kierownicza działa niezależnie. Podejście silosowe odchodzi do lamusa (uff!). Zarządy powinny pracować niczym dobrze zgrana orkiestra – czyli współpracować z członkami zarządu i kierować swoimi zespołami tak, by nie burzyć całościowej harmonii.

Trend HR nr 2: jednostka w centrum uwagi

Najważniejszym elementem rozwoju kariery w XXI wieku są ambicje i doświadczenia pracownika. Firmy coraz częściej odchodzą od systemu, w którym o kształtowaniu kariery pracowników decydują (wyłącznie) potrzeby i zasoby pracodawcy. Wiele organizacji rezygnuje z pionowego modelu rozwoju kariery na rzecz otwartej, partnerskiej dyskusji i elastyczności.

Trend HR nr 3: zwinne metody nagradzania pracowników

Zwinne, czyli jakie? Nowe metody wynagrodzenia powinny być przede wszystkim uczciwe i jawne. Ważne, aby dopasować je do charakterystyki danego stanowiska i potrzeb pracownika.

Trend HR nr 4: zarządzanie siecią współpracowników

Podczas gdy globalne firmy szukają sposób na dostosowanie kultury organizacji do zewnętrznych grup pracowników (np. freelancerów pracujących przy konkretnych projektach), polskie organizacje zatrudniają osoby głównie na etacie. Rozbieżność wynika przede wszystkim ze zmian regulacyjnych wpływających na dostępność freelancerów i kosztami związanymi z ich pozyskaniem.

Trend HR nr 5: CSR – otoczenie ma znaczenie

Wydaje się, że od pewnego czasu polskie firmy „umieją” w CSR. Badanie Deloitte pokazuje, że polskie projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wciąż borykają się z niedostatecznym wsparciem finansowym. Ich celem jest przede wszystkim wsparcie w procesach sprzedaży, rekrutacji i budowania silnej marki pracodawcy. W analizie obejmującej wyniki badań we wszystkich krajach (nie tylko w Polsce) znaczenie ma także poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Wskazuje go 30% wszystkich respondentów badania, podczas gdy w Polsce procent ten sięga zaledwie 19%. Wciąż niewiele organizacji odpowiednio komunikuje i raportuje działania CSR. To powinno ulec zmianie, bo jak podkreślają eksperci z Deloitte, młode pokolenia pracowników jednoznacznie odrzucają firmy, które działają nieodpowiedzialnie i nie podejmują działań na rzecz lokalnej społeczności.

Trend HR nr 6: well-being to najlepsza inwestycja

Pracownicy w 2018 roku zdecydowanie oczekują rozszerzenia oferty dodatkowych świadczeń m.in. o programy na rzecz zdrowia fizycznego, psychicznego i poprawy sytuacji finansowej. Polscy respondenci wciąż oceniają przeciętny polski pakiet benefitów jako zbyt podstawowy. Rzecz w tym, aby skonstruować ofertę well-being tak, aby stała się rzeczywistym wsparciem, a nie tylko wabikiem wykorzystywanym w procesie rekrutacji. Co cieszy się największym powodzeniem? Możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, wpływ na tworzenie przestrzeni biurowej, miejsca dla karmiących matek.

Trend HR nr 7: zarządzanie wiekiem

Jak długo będą trwać nasze kariery? W jaki sposób starzenie się społeczeństwa wpłynie na rynek pracy i gospodarkę? Oto pytania, których znaczenie z czasem będzie tylko rosnąć. Jak pokazało badanie, polskie firmy zaczynają już myśleć o zatrudnieniu seniorów i rozwiązywaniu takich problemów jak deficyt emerytalny i uprzedzenia związane z wiekiem pracowników. Polskie firmy wprowadzają zmiany w opiece medycznej i tworzą elastyczne zakresy obowiązków. Badania pokazują zresztą, że pracownicy 50+ są lojalnymi i wartościowymi członkami zespołów. Doświadczenie górą!

Trend HR nr 8: dane osobowe pod ochroną

Ten trend nikogo chyba nie dziwi – w końcu 2018 to rok RODO. Gwałtowny wzrost dostępności danych i nowe narzędzia analityki kadrowej z jednej strony stworzyły szerokie możliwości dla działów HR i przedsiębiorstw, jednak z drugiej — różne rodzaje ryzyka. Badanie pokazało, że w polskich firmach świadome zarządzanie danymi oraz ich analiza zaczynają odgrywać coraz większą rolę w procesach podejmowania decyzji (49%). Sporo wyzwań wciąż przed nami – jak np. wykorzystywać dane do lepszej organizacji pracy, jednocześnie dbając o to, by nie naruszać niczyich praw?

Trend HR nr 9: usieciowienie miejsca pracy

Z analizy Deliotte wynikło, że komunikacja w miejscu pracy w Polsce wciąż opiera się głównie o dwa kanały: pocztę elektroniczną (98%) oraz kontakt telefoniczny (92%). Prognozy pokazują jednak, że znaczenie platform do współpracy online takich jak Slack i komunikatorów internetowych (Messenger) wzrośnie. 72% ekspertów HR w firmach w Polsce twierdzi, że stopniowe wdrażanie tego typu narzędzi w organizacjach pozytywnie wpływa na wydajność pracy. To cieszy!

Trend HR nr 10: AI, aj, aj…

Jeszcze rok temu tylko 40% polskich ekspertów HR twierdziło, że sztuczna inteligencja (AI) nie wpłynie na strukturę zatrudnienia w ich firmach. W 2018 roku prawie tyle samo osób (31,5%) przewiduje odwrotny scenariusz – że AI zmieni krajobraz zatrudnienia w naszym kraju. Eksperci przewidują, że kompetencje takie jak zdolności fizyczne stracą na znaczeniu. Zyskają za to kompetencje poznawcze i komunikacyjne. Nie powinniśmy za to obawiać się, że „roboty zabiorą nam miejsca pracy” – w miejsce starych stanowisk pojawią się nowe.

 

Podsumowanie, czyli jak polski HR wypada na tle globalnego?

Wyniki badania pokazują, że polski rynek HR podążą za globalnymi trendami, choć robi to z pewną nieśmiałością. W wielu tematach (np. współpracy na poziomie zarządu) kierunki działania polskich firm pokrywają się z ogólnoświatowymi. Największy rozdźwięk między tym, co uznawane jest za istotne w polskich organizacjach, a tym, na co zwracają uwagę eksperci z innych krajów odnotowano w obszarze organizacji pracy. Aspekt ten w polskim rankingu wyzwań zajmuje 10. miejsce. Pozostałe kraje klasyfikują go na wysokiej 2. pozycji. W Polsce najniższy priorytet przyznaje się tematyce różnorodności i włączeniu w miejscu pracy oraz cyfrowemu HR. Te obszary są ważne, ale nie będą miały aż tak dużego znaczenia w polskich firmach w najbliższym roku. Szkoda, bo jak pokazuje raport Trendy HR Deloiotte, współcześni pracownicy oczekują ze strony liderów biznesu odpowiedzialności i elastyczności – a trudno je sobie wyobrazić bez zapewnienia różnorodności w miejscu pracy i cyfrowych narzędzi HR.

 

 

4.8/5 - (24 votes)
Udostępnij: