HCM Deck | Blog

Podsumowania mijającego roku i przewidywania HR i L&D na 2021 – Prasówka HR na grudzień 2020

Prasówka HR na grudzień 2020

W prasie branżowej w grudniu szczegółowo omawiana  jest rola, jaką w 2020 odegrały najnowsze technologie. Nie zabraknie również przewidywań i planów na 2021 rok dla branż HR i L&D. Oto prasówka HR na grudzień 2020!

Wnioski na koniec roku w branżach HR i L&D

Grudzień zawsze jest czasem podsumowań. Oczywiście bez względu na dziedzinę życia ich motyw przewodni w 2020 roku może być tylko jeden. Ciekawe wnioski płynące z aktualnie panującej sytuacji w biznesie przedstawił ekspert HR na portalu PeopleMatters. Są to:

 1. Kluczowa waga samopoczucia pracowników – dotyczy to zadbania o zmniejszenie poczucia stresu pracowników, którzy żyją w ciągłej obawie o utratę pracy, a także nie do końca poradzili sobie ze zmianami, jakie nastały w związku ze zmianą trybu pracy na zdalny.
 2. Właściwe wykorzystywanie technologii – czas izolacji i przeniesienia pracy do domu sprawił, że zaczęliśmy używać technologii do codziennych obowiązków zawodowych na niespotykaną dotychczas skalę. Również w branżach HR i L&D, uwidoczniło się to poprzez szersze otwarcie się na automatyzację i digitalizację poszczególnych procesów, a nawet wykorzystywanie sztucznej inteligencji w niektórych obszarach.
 3. Umiejętności są kluczowe – wyniki badań PwC potwierdzają, że aż 55% pracodawców uważa, że braki w umiejętnościach ich pracowników hamują innowacyjność w przedsiębiorstwie. Obecnie działy HR chcą postawić na rozwój umiejętności w sposób pozwalający na większą wszechstronność jednego pracownika.
 4. Wartości na piedestale – w roku 2020 to do działów HR pracownicy udawali się, poszukując empatii i informacji o tym „co będzie dalej”.  HR pozostanie tym działem, który nakieruje na misję firmy i będzie krzewił jej wartości..
 5. Otwarcie na zmiany – w opozycji do powyższego, mile widziana u działów HR jest również pewna elastyczność, aby móc skutecznie odnaleźć się w ciągle zmieniających się warunkach otoczenia.

  Nowoczesny L&D potrzebuje zaawansowanych i wydajnych technologii 

  Poznaj HCM Deck

Prognozy LinkedIn na 2021 rok – jak wygląda przyszłość świata pracy?

LinkedIn opublikował w 10 punktach swoje przewidywania w kwestii nadchodzącego roku.

 1. Wymarcie „starych” prawideł dotyczących pracy – czyli to co działało wczoraj, dzisiaj niekoniecznie będzie funkcjonować, a jutro jest to już mocno wątpliwe. Przykładem może być organizacja pracy zdalnej w jednostkach publicznych. Jeszcze rok temu brzmiało to jak futurystyczny żart. Dzisiaj stało się rzeczywistością.
 2. Technologia umożliwi skalowanie współpracy, a oprogramowanie będzie służyć budowaniu społeczności.
 3. Ludzie na nowo wyobrażają sobie swoje kariery i całe życie  następuje większe otwarcie na różnorodne wyzwania zawodowe. Proces ten mocno wpłynie na przyszłość przede wszystkim w kontekście rekrutacji. 
 4. Nauka online nadal będzie się rozwijała na wielką skalę, co sprawi że e-learning stanie się codzienną częścią pracy   zgodnie z doniesieniami portalu LinkedIn, aż 57% profesjonalistów twierdzi, że zwiększy ilość czasu poświęcanego na podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez naukę online.
 5. Wybór treści nauczania i personalizacja będą miały kluczowe znaczenie.
 6. Zdalna rekrutacja zostaje z nami   ten trend również raczej nikogo nie zdziwi w 2021 roku. Procesy rekrutacyjne mocno przenosiły się do świata wirtualnego już od dłuższego czasu. Dzisiaj są standardem i niewiele wskazuje, by przyszły rok miał być pod tym względem inny.
 7. CHROs będą definiować i przewodzić nowemu światu pracy  LinkedIn przewiduje, że rola C-levels HR w kontekście biznesu będzie rosnąć.
 8. Sprzedaż online stanie się regułą   wzrost handlu online, w mijającym roku, jest znacznie większy w stosunku lat ubiegłych. W związku z tym wzrosło zainteresowanie kursami dotyczącymi Social Sellingu na portalu LinkedIn i to aż o 61%. Zwiększyła się również ilość osób korzystających z Sales Navigatora. 
 9. Czas otworzyć się na różnorodność, integrację i budowanie przynależności do zespołu – a zmiana podejścia powinna wyjść od góry.
 10. Przywództwo ukierunkowane na człowieka to zarówno szansa, jak i obowiązek  liderzy mający przed oczyma dobro współpracownika będą wielkim kapitałem dla swoich firm.

Employer branding, tematyka szkoleń i postanowienia noworoczne

Jak przełom roku 2020 i 2021 widzą analitycy przygotowujący raporty odnośnie HR i L&D? Cóż, ich wnioski są bardzo ciekawe. W kwestii „postanowień noworocznych” przytaczane opracowania raportów: Edukacja zdalna w Polsce w czasach COVID-19 oraz #TrendyHR_2020/2021 – (R)ewolucje HR, wskazuje na silną koncentrację na employer brandingu. Jego efekty organizacje planują mierzyć za pomocą:

 1. Poziomu rotacji pracowników – aż 42% firm wykorzystuje ten wskaźnik.
 2. Badań poziomu zadowolenia pracowników – 39% przedsiębiorstw.
 3. Obserwacji liczby osób, starających się o stanowisko w danej firmie.
 4. Ilości udzielanych rekomendacji, które składają pracownicy – potencjalnym kandydatom.

Niezwykle interesujące są także wnioski dotyczące obszaru L&D. Prognozowane kierunki szkoleniowe w najbliższym czasie to: dbałość o kulturę feedbacku i wzmacnianie zaangażowania pracowników. Dodatkowo zarządzanie zespołami rozproszonymi, zmianą, komunikacja między poszczególnymi działami, a także kompetencje liderów odnośnie organizacji własnej pracy.

Luki w umiejętnościach IT

Oprócz efektów pozytywnych digitalizacji, proces ten przynosi także niespodzianki. Boleśnie przekonują się o tym firmy, w których na jaw wyszły braki w umiejętnościach informatycznych. Według HR Director aż 88% firm zmaga się z luką w kompetencjach IT.  Wiele rynków już dotkliwie doświadcza braków personalnych wśród fachowców o odpowiednim poziomie kompetencji digitalowych. Brak odpowiedniej wiedzy na rynku ujawnia potrzeby szybkiej zmiany sytuacji. Przykładem może być stawiania na tzw. elastyczne zasoby jak np. zatrudnianie specjalistów tymczasowo.

Skutecznie diagnozuj i zapełniaj luki kompetencyjne w Twojej organizacji

Porozmawiajmy

Plany i przewidywania dla L&D na 2021 rok

Jak zaznaczają eksperci L&D z portalu TrainingIndustry, główne wyzwanie na przyszły rok to zapewnienie pracownikom umiejętności potrzebnych do sprostania stale zmieniającym się potrzebom ich firmy. W przypadku niektórych organizacji może to oznaczać ocenę, które czynności będą wykonywane zdalnie  na stałe. Szkolenia odegrają kluczową rolę w zarządzaniu zmianą. Jednym z najważniejszych elementów zarządzania zmianą jest umiejętność właściwego zarządzania ludźmi i dostosowywania ich umiejętności do szybko zmieniających się warunków pracy.

Proces ten wykonany w sposób pomaga organizacjom dostosować się, przepracować i odnieść sukces w obliczu poważnych zakłóceń w działalności. Jednym z najważniejszych elementów zarządzania zmianą jest umiejętność zarządzania ludźmi w szybko zmieniającej się organizacji i dostarczania im umiejętności koniecznych do adaptacji w nowych warunkach pracy. L&D odciśnie swoje piętno także w zmieniającym się handlu. Specjaliści z branży muszą współpracować z liderami biznesowymi, aby stale oceniać procesy zakupowe w ich firmie. To z kolei pozwoli stworzyć zasoby szkoleniowe, które pomogą zaspokajać potrzeby klientów. Stałym trendem jest także wzrost roli umiejętności i kompetencji miękkich kadry pracowniczej. L&D ma także za zadanie pomagać pracownikom w zmieniającym się charakterze ich dotychczasowej pracy. Kluczem ku temu jest zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do proponowanych szkoleń, a także możliwość ich personalizacji w kontekście potrzeb danego pracownika. Ponadto wielką wagę w aspektach szkoleniowych będzie miała mierzalność ich efektów– nie tylko w kontekście pracy zdalnej.

***

Czy któreś z wymienionych zagadnień bardziej Cię zainteresowały? Czy Prasówka HR na grudzień 2020 spełniła Twoje oczekiwania? Może przegapiliśmy jakiś ważny, gorący temat? Napisz do nas, a niebawem przeczytasz o nim więcej na naszym blogu ?

Udostępnij: