HCM Deck | Blog

Czym jest poczucie przynależności i dlaczego jest tak ważne? 

white brick wall against green plants with i like you too written

Wzmacnianie poczucia przynależności pracowników jest jednym z trendów HR na rok 2022, wskazywanym chociażby przez AIHR. Według Deloitte 79% organizacji uważa ten obszar za ważny element, który pozytywnie wpływa na wyniki i sukces firmy, a 93% zgadza się z twierdzeniem, że zwiększanie poczucia przynależności pracowników napędza wydajność organizacji. Jak rozumieć poczucie przynależności (belonging) w miejscu pracy oraz dlaczego ten obszar jest tak istotny?


Czym jest poczucie przynależności

O poczuciu przynależności można mówić wtedy, gdy pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo w swoim środowisku pracy, oraz gdy czują się jego częścią. Na przynależność składają się m.in. akceptacja ze strony współpracowników, docenianie za indywidualny wkład, utrzymywanie satysfakcjonujących i przyjaznych kontaktów interpersonalnych w miejscu pracy, a także bycie szanowanym i sprawiedliwie traktowanym. 

Poczucie przynależności jest jednym z elementów DEIB. To akronim określający długofalowe i uważne podejście do kształtowania kultury organizacyjnej w oparciu o różnorodność, równość, integrację oraz właśnie poczucie przynależności, które jest niejako efektem trzech pierwszych składników. Skuteczność DEIB potwierdzają m.in. wyniki badań Deloitte, z których wynika, że 63% firm łączy je z większą możliwością przyciągania i zatrzymywania talentów w organizacji. 53% notuje większą produktywność. 47% jest w stanie zarządzać organizacją w sposób bardziej zrównoważony. 46% notuje wzrost przewagi konkurencyjnej w swojej branży. 40% jest w s tanie podejmować skuteczniejsze i dokładniejsze decyzje.

 

Dowiedz się więcej o tym, jak kształtować poczucie przynależności za pomocą działań rozwojowych. Pobierz naszego ebooka i sprawdź, jak zadbaliśmy o poczucie przynależności… u nas w HCM Deck! Otrzymaj publikację prosto do swojej skrzynki. 

Pobierz za darmo

 

Wykluczenie boli, jak uraz fizyczny

Każdy członek grupy powinien czuć, że jego perspektywa jest doceniana, a praca i wykonywane zadania są pożyteczne i mają realny wpływ na działanie organizacji lub zespołu. Z punktu widzenia neuronauki poczucie wykluczenia i odrzucenia uaktywnia te same obszary mózgu, co ból fizyczny

Badania wykazały, że gdy ludzie przez dłuższy czas doświadczają alienacji lub ostracyzmu, np. w nieakceptującym środowisku pracy, wykazują mniejszą zdolność do skutecznego wykonywania trudnych zadań, słabiej kontrolują impulsy, pogarsza się jakość ich snu, doświadczają niepokoju, smutku, a także poczucia bezradności i bezwartościowości. 

 

Jak poczucie przynależności wpływa na pracownika

Dr Christine Cox z Langone School of Medicine na Uniwersytecie Nowojorskim wyłoniła w badaniach 6 obszarów, które są wzmacniane przez pielęgnowanie poczucia przynależności w miejscu pracy i które ulegają pogorszeniu, gdy pracownik doświadcza wykluczenia. Należą do nich: inteligentne myślenie i rozumowanie, dbanie o siebie, samodoskonalenie, zachowania prospołeczne, samoregulacja, poczucie celu i dobre samopoczucie. Każdy z tych obszarów może stać się zasobem organizacji, jeśli tylko dostrzeże ona istotność budowania poczucia przynależności. 

Według badań Deloitte już jedna sytuacja wykluczająca może doprowadzić do natychmiastowego, 25-procentowego spadku wydajności pracownika w projekcie zespołowym. Natomiast wzmacniane poczucie przynależności skutkuje wzrostem wydajności pracy o 56% oraz mniejszą o 75% ilością zwolnień chorobowych.

 

Jak poczucie przynależności wpływa na organizację

Zalety, jakie niesie ze sobą poczucie przynależności pracowników mają również duże znaczenie dla pracodawcy, ponieważ Belonging wpływa na takie kwestie jak zaangażowanie, rotacja, absencja i employee experience. Badania wskazane w 2021 Culture Report udowadniają, że przynależność pracowników stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu organizacji. 40% pracowników z silnym poczuciem przynależności rzadko myśli o poszukiwaniu innej pracy. Dodatkowo 51% pracowników czujących przynależność do firmy poleciłoby swojego pracodawcę innym osobom. A 45% zatrudnionych, którzy czują się przynależni, uważa, że jest w stanie osiągnąć najwyższą produktywność w swojej pracy. 

 

Organizacje, które wprowadzają DEIB do swojej strategii, cieszą się lepszą kondycją i  osiągają wyższe wyniki.

Według badania przeprowadzonego przez RedThread Research 81% organizacji wykorzystujących DEIB zauważa zwiększoną satysfakcję klientów. To firmy, które dwa razy częściej deklarują, że udało się im zrealizować założone cele biznesowe i które optymistycznie podchodzą do osiągania przyszłych celów. A aż 72% z tych organizacji  postrzega się jako bardziej innowacyjne, dzięki DEIB. 

 

Dlaczego rola poczucia przynależności wzrasta

David Green zauważa, że świat doświadczył w ostatnim czasie dwóch bardzo istotnych zmian, które sprawiły, że DEIB, zaczęło być bardziej dostrzegane i doceniane. Pierwszym wydarzeniem był kryzys związany z nierównościami rasowymi, na które zwrócono szczególną uwagę dzięki ruchowi Black Lives Matter. Drugą zmianą była konieczność przyspieszonego zdigitalizowania wielu miejsc pracy spowodowana pandemią. 

Rosnącą rolę i znaczenie Belonging w miejscu pracy widać między innymi w badaniach Women in the WorkplaceRedThread Research, które udowadniają, że różnorodność, równość i integracja, które przekładają się na przynależność, mają bezpośredni i pozytywny wpływ na wartość biznesową. Wciąż jednak obszar budowania poczucia przynależności w miejscu pracy stanowi niewykorzystany potencjał wielu organizacji.

Zobacz, jak HCM Deck wspiera zespoły hybrydowe.

Dowiedz się więcej 

Wszystko w rękach pracodawców

W obecnych realiach organizacyjnych dużo trudniej jest budować poczucie przynależności pracowników. Dotychczasowe gesty sympatii, takie jak nieformalne rozmowy przy ekspresie do kawy lub w firmowej windzie, przestały być oczywistym elementem budowania przynależności pracowników. Coraz częściej pracujemy w modelu hybrydowym lub zdalnym, a duża część kontaktów interpersonalnych przeniosła się z offline na ekrany komputerów. 

 

Wzrasta również świadomość organizacji. Coraz częściej w firmach podejmuje się dyskusje na temat różnorodności pracowników, którzy chcą czuć się akceptowani i równi, bez względu na to jaką płeć, wyznanie, narodowość, formę zatrudnienia lub staż pracy reprezentują. Tę dyskusję rozpoczynają często sami pracownicy, których głos rośnie w siłę. Właśnie dlatego organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę na to, aby dbać o poczucie przynależności zatrudnionych pracowników. Powinno ono być niejako wynikiem kultury różnorodności, równości i integracji.

Udostępnij: