HCM Deck | Blog

Jak platforma rozwojowa staje się częścią strategii L&D

platforma rozwoju pracownika strategia

L&D zyskało na sile w ostatnich latach. 74% specjalistów tej branży przyznaje, że L&D coraz częściej współpracuje z innymi działami w firmach, a 72% zauważa, że ten obszar ma coraz większe strategiczne znaczenie dla ich organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia działań L&D w biznesie mnożą się wyzwania, z jakimi mierzą się specjaliści. Platforma rozwoju pracownika pozwala sprostać tym wyzwaniom i podejmować trafniejsze decyzje oparte na danych.

Wyzwania branży L&D kontra digitalizacja

Ostatnie dwa lata wymusiły na działach L&D szybkie przystosowanie się do digitalizującego się środowiska pracy. Wiele procesów związanych z uczeniem się i rozwojem zostało przeniesionych online. Dodatkowo pracownicy musieli w krótkim czasie zdobyć nowe kompetencje, które umożliwiały im przejście na zdalny lub hybrydowy tryb pracy. Przy tak wielkiej rewolucji należało szczególnie zadbać o zaangażowanie pracowników i odpowiednie tempo oraz formę zdobywania nowych umiejętności.

Digitalizacja postawiła przed specjalistami L&D sporo wyzwań, ale też dostarczyła szytych na miarę narzędzi, dzięki którym rozwój i uczenie się w organizacjach może być efektywniejsze, a także dostarczać biznesowych dowodów na swoją skuteczność. Jednym z obecnych wyzwań działów L&D jest przeciążenie liczbę projektów, a także konieczność ich szybkiego skalowania. Nowe rozwiązania technologiczne m.in. platformy rozwoju pracownika pozwalają specjalistom L&D elastycznie reagować na kolejne zmiany i nowe potrzeby biznesowe, a także zautomatyzować proces rozwoju i uczenia się.

 

Jak Platforma Rozwoju Pracownika wspiera L&D

Głównym zadaniem działów L&D jest zarządzanie rozwojem i wiedzą w organizacji w sposób zgodny z jej celami i priorytetami biznesowymi. Tymczasem jedynie 40% organizacji opiera swoją strategię uczenia o cele biznesowe, jakie stawia sobie organizacji. Według McKinsey & Company strategiczna rola L&D obejmuje obecnie pięć głównych obszarów: przyciąganie i zatrzymywanie talentów w organizacji, rozwijanie umiejętności i kompetencji, tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, budowanie employer brandingu oraz motywowanie i angażowanie pracowników. Odpowiednio zaprojektowana platforma rozwoju pracownika może wspierać wszystkie te obszary.

 

 

  • Strategiczna rola L&D – przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Współcześni pracownicy coraz świadomiej podchodzą do swojego rozwoju, a możliwość podnoszenia kompetencji jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Według rankingu Antal Najbardziej Pożądany Pracodawca” najważniejsza dla pracowników jest stabilność biznesowa firmy (71%), a na drugim miejscu wskazali oni możliwość rozwoju zawodowego (68%). Marki reagują na te potrzeby np. na stronie sieci Biedronka, w zakładce praca, aż trzy z siedmiu wyróżników marki (EVP) dotyczą rozwoju. Natomiast pierwszą wymienioną korzyścią pracy u tego pracodawcy jest stabilność i bezpieczeństwo. Wewnętrzna platforma rozwojowa pozwala w zautomatyzowany sposób przeprowadzać analizę luk kompetencyjnych, wspierać strategie reskilling i upskilling, a także tworzyć indywidualne ścieżki rozwoju dla pracowników. Firmy, które inwestują w rozwiązania związane z mobilnością wewnętrzną, zatrzymują pracowników w swoich szeregach prawie dwa razy dłużej, niż konkurencja. 

 

  • Strategiczna rola L&D – rozwijanie kompetencji pracowników

Platformy rozwoju pracownika służą temu bezpośrednio. Pozwalają wykorzystywać w procesie nauki nowe podejścia m.in. blended learning i microlearning, które zwiększają atrakcyjność oraz skuteczność zdobywania wiedzy. Różne taktyki przekazywania informacji i rozwijania kompetencji wspierają naukę w czasie pracy i pozwalają dopasować formę rozwoju do stylu życia pracownika. Dzięki platformom duże firmy mogą szkolić wielu pracowników jednocześnie, udostępniając im uspójnioną wiedzę,  którą ci mogą zgłębiać w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. 

Poznaj nasze produkty związane z uczeniem się.

Dowiedz się więcej

  • Strategiczna rola L&D – tworzenie kultury opartej o wartości

Obecnie możemy mówić o erze pracy zdalnej i hybrydowej, w której dużo trudniej jest budować kulturę opartą o wartości oraz poczucie przynależności pracowników. Platforma rozwojowa dostarcza rozwiązań, m.in. wewnętrzne komunikatory, kanały komunikacyjne, newslettery, wspólna baza wiedzy. które łączą pracowników pracujących na odległość i stwarzają przestrzeń do współpracy i pielęgnowania relacji. To dzięki społecznemu uczeniu się przyswajamy aż 75% informacji w miejscu pracy. Platforma pozwala na stałe wpisać social learning oraz ideę lifelong learningu w wartości organizacji, nawet tej działającej zdalnie. Dzięki temu organizacja buduje swój kapitał intelektualny i wyposaża pracowników w kompetencje przyszłości.

 

  • Strategiczna rola L&D – budowanie marki pracodawcy

Nowe technologie pomagają również wzmacniać employer branding i budować reputację pracodawcy z wyboru”. Szczególnie, że oferowane narzędzia można customizować zgodnie z potrzebami i charakterystyką danej marki. Według raportu HRM Institute priorytetowymi działaniami employer brandingowymi w Polsce na rok 2021 było budowanie marki pracodawcy wewnątrz organizacji. Platforma rozwojowa nie stanowi jednostronnego medium, ale umożliwia nawiązanie dialogu z pracownikami. Pozwala zbierać informacje zwrotne oraz pomysły i w oparciu o nie budować przyjazne miejsca pracy, w których pracownicy chcą zostać na dłużej i które poleciliby swoim znajomym. W sieci Biedronka ta funkcja platformy EduAkcja” nazwana jest Bankiem Pomysłów.

 

  • Strategiczna rola L&D – motywowanie i angażowanie pracowników

Metaanaliza badań Instytutu Gallupa skorelowała wysokie zaangażowanie pracowników z m.in.takimi aspektami jak oceny klientów, rentowność organizacji, wydajność i efektywność, ilość popełnianych błędów i naruszeń bezpieczeństwa oraz absencja. Pracownicy angażują się wtedy, gdy organizacja wspiera ich rozwój, docenia ich indywidualny wkład oraz osiągnięcia, a także zapewnia optymalne warunki pracy. Platformy rozwoju pracowników wspierają te obszary dzięki m.in. takim rozwiązaniom jak oceny 360° oraz cykliczne ankiety, które monitorują potrzeby i poziom satysfakcji pracowników. Innym bardzo ważnym narzędziem wspierającym tę rolę L&D jest digitalizacja procesów onboardingowych i offboardingowych, którą zapewniają platformy rozwojowe. Dzięki zautomatyzowaniu onboardingu w sieci Leroy Merlin udało się obniżyć rotację o 9% wśród pracowników, którzy przepracowali mniej niż rok oraz zwiększyć produktywność z 40% na 70% w pierwszym miesiącu pracy.

 

Platforma to źródło informacji nie tylko dla L&D

Automatyzacja procesów L&D sprawia, że działania w obszarze uczenia się i rozwoju stają się bardziej efektywne i dopasowane do celów strategicznych organizacji. Platformy rozwojowe wspierają strategiczną rolę L&D, usprawniają komunikację, zbierają wszystkie informacje i procesy w jednym miejscu oraz ułatwiają przekazywanie danych pomiędzy managerami, specjalistami HR i pracownikami działów L&D. Platforma może wspierać rozwój pracowników już na etapie określania luk kompetencyjnych i badania potrzeb szkoleniowych, wspierać proces nauki i ewaluacji działań rozwojowych, raportować i koordynować budżet, a także śledzić postępy w czasie i budować kompletne modele kompetencyjne pracowników. 

Poznaj platformę rozwoju pracownika, która stanie się nośnikiem Twojej strategii rozwoju pracownika.

Sprawdź demo

5/5 - (7 votes)
Udostępnij: