HCM Deck | Blog

People Analytics – Big Data w HR

HRTechTank to społeczność i forum wymiany wiedzy dla osób związanych z technologiami HR. W spotkaniach organizowanych na całym świecie uczestniczą spółki technologiczne, inwestorzy branżowi oraz top management globalnych korporacji.

Wg Tarasa Polischuka, organizatora HR TechTank oraz partnera Talent Equity Ventures (TEqV), aktualnie największy trend HR i “buzz word” to People Analytics. Również Josh Bersin wśród największych i najważniejszych kierunków rozwoju HR wymienia data driven HR.

People Analytics (inaczej “data driven HR” lub “evidence based HR”) – co to właściwie jest i dlaczego managerowie HR powinni patrzeć w tym kierunku?

Wg definicji Josha Bersina, People Analytics to zbieranie informacji o rozwoju i aktywnościach L&D pracowników w jednym miejscu (systemie). Korzyści wynikające z takiego działania pojawią się praktycznie na wszystkich poziomach organizacji:

Korzyści biznesu:
Organizacja posiada lepsze dane, wyciąga trafniejsze wnioski, które pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji mających wpływ na biznes (wzrost sprzedaży, niższa retencja, mniej reklamacji itd.).  

Korzyści kadry kierowniczej:
Manager ma kompleksowy wgląd w swój zespół, jego zaangażowanie, realizację planów rozwojowych i inne podejmowane przez pracowników aktywności.

Korzyści działów HR i L&D:
Działy mają kompleksową wiedzę, lepszy widok – obejmujący wszystkie aktywności pracowników (ukończone szkolenia tradycyjne, e-learning, uzyskane wyniki, aktywność na firmowych forach tematycznych, udział w budowaniu firmowej bazy wiedzy, udział w programach coachingowych i mentoringowych itd.). Dzięki temu organizacja może oceniać programy HR i rozwojowe. Może tworzyć zestawienia wg. regionów, stanowisk, placówek itp., tym samym bardziej świadomie podejmować decyzje. Takie zbiorcze, zunifikowane zestawienia pozwalają też na wyłonienie naturalnych liderów w organizacji, jak również wyłonienie i wskazanie tzw. “high potentials”.

Korzyści specjalistów HR:
Największą bolączką specjalistów HR jest excel – z jednej strony pozwala na analizowanie danych, z drugiej – pozwala na analizowanie danych 🙂 Niestety ta analiza to często zbieranie informacji z wielu systemów w różnych formatach i zestawieniach. Posiadanie danych w jednym systemie pozwala na szybkie tworzenie różnego rodzaju dynamicznych zestawień, porównań, raportów – kompleksowych, obejmujących wszystkie aktywności pracownika.

Firmy i działy HR stoją aktualnie przed kilkoma istotnymi wyzwaniami. Z pewnością należą do nich niż demograficzny i wojna o talent. Ich konsekwencją jest nacisk na rozwój pracowników wewnątrz organizacji. Do tego dochodzi rewolucja technologiczna i mediów społecznościowych. Zmieniają się możliwości i zarazem oczekiwania pracowników co do nowoczesnych form komunikacji z pracodawcą. Jednak też co do wymiany wiedzy i uzyskiwania pomocy tu i teraz na dowolnym urządzeniu.

Mając na uwadze powyższe wyzwania oraz dostępność narzędzi, takich jak HCM Deck, People Analytics nie jest kolejnym modnym słowem, ale czymś, co można wdrożyć „tu i teraz”, czymś, co przynosi wymierne korzyści, zarówno dla organizacji (na wielu płaszczyznach), jak i dla pracowników.

5/5 - (5 votes)
Udostępnij: