HCM Deck | Blog

Najważniejsze PowerSkills współczesnego rynku pracy

Obecnie możemy mówić o luce kompetencji miękkich na rynku pracy. Badania przeprowadzone jeszcze przed pandemią wykazały, że aż 89% kadry kierowniczej zgłaszało trudność w rekrutacji kandydatów, którzy wyposażonymi w najważniejsze kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, praca zespołowa czy umiejętności przywódcze. 

Nowe technologie i przyspieszona digitalizacja środowiska pracy w ostatnich dwóch latach zwiększyły tę lukę, a pracownicy muszą pogłębiać swoje umiejętności, aby móc szybko adaptować się do nowych warunków. Kompetencje miękkie, dotychczas spychane na dalszy plan, stały się bardzo ważne w zmiennej i zdigitalizowanej rzeczywistości biznesowej, przez co coraz częściej są nazywane PowerSkills lub kompetencjami ogólnofirmowymi.

 

PowerSkills – najważniejsze kompetencje (nie takie) miękkie

PowerSkills, takie jak ciekawość, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu czy zdolność szybkiego adaptowania się do zmian, okazały się bardzo istotne w świecie pracy zdalnej i hybrydowej. Josh Bersin zwrócił uwagę na to, że dotychczasowe nazwy kompetencje miękkie” i kompetencje twarde” nie są do końca trafione. To właśnie kompetencje tzw. miękkie są trudniejsze do zbudowania, a zdobycie ich wymaga dużego wysiłku. Natomiast kompetencje twarde są dużo łatwiejsze do opanowania i mniej trwałe, ponieważ wymagają częstego uaktualniania. 

Nowości ze świata HR i L&D regularnie w Twojej skrzynce. 

Zapisz się do newslettera

TOP PowerSkills wg Workplace Learning Trends Report

W raporcie 2022 Workplace Learning Trends Report wyłoniono 4 obszary organizacyjnej rzeczywistości, w których niezwykle ważne są PowerSkills. Tymi obszarami jest komunikacja i praca zespołowa, przywództwo i zarządzanie, produktywność i kolaboracja oraz rozwój osobisty i dobrostan. Analizując wzrost zapotrzebowania na kompetencje w ostatnich latach, wyłoniono te najważniejsze, które stają się niezbędne na współczesnym rynku pracy.

 

  • Asertywność to umiejętność skutecznego komunikowania myśli i uczuć, bycie pewnym swoich decyzji i obrona własnego zdania bez uciekania się do agresji czy ataku. Asertywność, rozumiana jako samokontrola, szacunek i odpowiedzialność, to jedna z najistotniejszych kompetencji z obszaru komunikacji i pracy zespołowej, której zapotrzebowanie wzrosło o 250% od roku 2020 do 2021. Między 2017 a 2021 rokiem zapotrzebowanie na tę kompetencję wzrosło o 602%. 
  • D&I to kompetencja z obszaru przywództwa i zarządzania, która umożliwia tworzenie miejsc pracy uwzględniających w swojej strategii ideę różnorodności i równości. Współcześni pracownicy chcą czuć przynależność i akceptację w miejscu pracy. Zapotrzebowanie na kompetencje związane z tworzeniem kultury organizacyjnej uwzględniającej DEIB od 2020 do 2021 roku wzrosło o 205% (od 2017 do 2021 o 324%). 
  • Myślenie strategiczne to również kompetencja z obszaru przywództwa i zarządzania, która na przestrzeni 2017 do 2021 roku zyskała na popularności aż o 331%. Badania wykazują, że umiejętność strategicznego myślenia jest silnie skorelowana z możliwością awansu. To właśnie myślenie strategiczne staje się dużo bardziej potrzebne i znaczące w organizacjach, które do tej pory skupiały się głównie na czynnościach operacyjnych. 
  • Swobodne korzystanie z narzędzi cyfrowych w realiach pracy zdalnej i hybrydowej umiejętność obsługi komputera stała się jedną z najważniejszych kompetencji miękkich z obszaru produktywności. Przeciętny pracownik sprawdza swoją skrzynkę pocztową nawet 15 razy dziennie i spędza 25% swojego dnia pracy na odbieraniu i wysyłaniu e-maili. Między 2017 a 2021 rokiem zapotrzebowanie na kompetencje związane z obsługą komputera wzrosło o 404%, między rokiem 2020 a 2021 o 169%.
  • Posługiwanie się językiem angielskim to kompetencja z obszaru rozwoju osobistego, której zapotrzebowanie w latach 2020-2021 wzrosło o 150%. Nowe technologie pozwalają komunikować się ze specjalistami z każdego zakątka świata, a posługiwanie się językiem angielskim stało się codziennością wielu pracowników. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii wskazuje dodatkowo, że osoby posługujące się więcej niż jednym językiem są lepsze w wielozadaniowości.

 

TOP PowerSkills wg NTUC LearningHub

W badaniach przeprowadzonych przez NTUC LearningHub wyłoniono najważniejsze PowerSkills (Critical Core Skills), które pracodawcy określają jako kluczowe i pożądane na współczesnym rynku pracy. Do najważniejszych PowerSkills z perspektywy pracodawców należą:

 

  • Zdolność do adaptacji za tą kompetencją opowiedziało się 52% pracodawców. Adaptacyjność pozwala w szybkim czasie dostosować się do nowych warunków i dynamicznie reagować na zmiany. Zdolność do adaptacji może być rozumiana również jako elastyczność, która okazała się niezwykle istotna podczas pandemii Covid-19, gdy większość organizacji zmuszona była przejść na zdalny lub hybrydowy tryb pracy.
  • Rozwijanie ludzi to umiejętność wzmacniania talentów i wykorzystywania nowych modeli organizacyjnego uczenia się m.in. social learningu. Za tą kompetencją opowiedziało się 48% pracodawców. To samo badanie wykazało również, że 9 na 10 pracowników czuje potrzebę podnoszenia swoich kompetencji w najbliższych dwóch latach, aby zachować swoje stanowiska i czuć się pewnie w swojej roli. Firmy, które odpowiedzą na tę potrzebę będą mogły świadomie budować ścieżki rozwoju w organizacji. 
  • Umiejętność współpracy i komunikacja – wraz z digitalizacją i przechodzeniem na hybrydowy tryb pracy zmieniła się forma komunikacji w zespołach, a także zasady współpracy. Wiele spotkań, projektów i procesów przeprowadzana jest zdalnie, a to wymaga od pracowników zbudowania nowych kompetencji w tym obszarze. Pracodawcy określają umiejętność współpracy (44%) i skuteczną komunikację (43%) jako jedne z najważniejszych kompetencji ogólnofirmowych na współczesnym rynku pracy.

 

Znaczenie PowerSkills po pandemii

Pandemia tylko uwydatniła to, jak istotne są PowerSkills na współczesnym rynku pracy. Wśród pracowników widać niedosyt relacji interpersonalnych, integracji zespołowych i nieformalnych rozmów ze współpracownikami. Umożliwienie pracownikom rozwijania kompetencji miękkich, umiejętności związanych z komunikacją, współpracą i zarządzaniem zmianą jest kluczem do budowania zwinnego biznesu i silnej kultury organizacyjnej.

Kształtuj PowerSkills wszystkich swoich pracowników w jednym miejscu.

Sprawdź demo

5/5 - (12 votes)
Udostępnij: