HCM Deck | Blog

KPI w L&D, wskaźniki do pomiaru skuteczności szkoleń

kpi w l&d, wskaźniki do pomiaru skuteczności szkoleń cover photo wpisu

Jak sprawdzić skuteczność szkoleń dla pracowników? Określenie liczby przeszkolonych osób i wyliczenie kosztu na pracownika nie wystarczy. Choć te parametry są ważne, to nie pozwalają ocenić poziomu wiedzy. Nie dają też odpowiedzi, czy szkolenie przekłada się na realizację celów organizacji. 

W tym artykule omawiamy 7 przykładowych KPI w L&D, które pozwolą Ci przyjąć skuteczną strategię oceny skuteczności szkoleń.

 

Czas osiągnięcia biegłości

Im szybciej pracownicy się uczą, tym wcześniej osiągają lepsze rezultaty.  Dlatego czas osiągnięcia biegłości w danym obszarze jest istotnym wskaźnikiem pomiaru efektywności szkolenia. Proces nauki powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwy i przyjemny, co wpływa na skrócenie czasu zdobywania wiedzy.

Przy wdrażaniu analityki szkoleniowej, warto wykorzystać możliwości raportowania LMS. Pozwoli to sprawdzić zarówno średnią, jak i indywidualny czas, potrzebny na ukończenie szkolenia. Dobrym rozwiązaniem jest również stworzenie grup fokusowych i ocena ich wyników przed i po kursie.

Przyrost wiedzy w praktyce

Proces nauki powinien przekładać się na wyniki uczestników szkolenia i całej organizacji. To, w jakim stopniu pracownicy są w stanie przełożyć zdobyte informacje na swoją pracę, jest wymiernym wskaźnikiem ROI.

W ocenie tego wskaźnika mogą pomóc: obserwacje, praktyczne szkolenia po zajęciach, strategie e-learningowe oraz analiza danych dotyczących wydajności. Dzięki temu wskaźnikowi możesz również odkryć przyczyny, które utrudniają wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.

Wprowadź skuteczną analitykę L&D, która pozytywnie wpłynie na wyniki biznesowe Twojej organizacji.

Dowiedz się więcej

Trwałość wiedzy

Jeśli nie wykorzystujemy nowo zdobytych informacji w praktyce, bardzo łatwo o nich zapomnieć. Aby rozwiązać ten problem, projektanci instruktażowi dążą do tego, aby nauka była bardziej wciągająca, zajmowała mniej czasu (microlearning) i była powtarzana w regularnych odstępach. Aby zmierzyć, w jakim stopniu uczniowie zachowują wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, porównaj oceny testów sprzed i po kursie. Ważne jest także, aby pracownicy mieli szybki dostęp do informacji po zakończeniu szkolenia, żeby móc w każdej chwili do niej wrócić.

Ocena satysfakcji uczestnika

Pomiar satysfakcji uczestników, polega na ocenie w skali od 1 do 10 prawdopodobieństwa, że polecą dane usługi przyjaciołom i znajomym na podstawie własnego doświadczenia. 

W przypadku szkoleń możesz np. wykorzystać ankietę z pytaniem: „Jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz ten kurs koledze?”. Dzięki analizie odpowiedzi będziesz w stanie określić, czy szkolenia spełniają oczekiwania uczestników.

Wydajność szkolenia vs wydajność organizacji

Odpowiednio przeprowadzone szkolenia prowadzą m.in. do zwiększenia sprzedaży lub poprawy jakości usług firmy. Znajomość wskaźników wydajności jednostek, zespołów i całej organizacji, a następnie pomiar różnicy między nimi przed i po szkoleniu pomoże ocenić zwrot z inwestycji.

Wpływ szkolenia na wydajność pracowników i zespoły pomaga także kształtować zakres przyszłych szkoleń i definiować nowe cele dotyczące wydajności organizacji. 

Zaangażowanie pracowników

Przyciągnięcie pracowników o najwyższych kwalifikacjach to nadal wyzwanie. Coraz więcej organizacji stosuje narzędzia analityczne do pomiaru zaangażowania oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Również dla biznesu bardzo istotny jest feedback pracowników, odnośnie tego, jak oceniają możliwości rozwoju w firmie. 73% firm deklaruje, że people analytics jest ich priorytetem na najbliższe 5 lat.

Dzięki analizie zaangażowania masz realny wpływ na jakość szkolenia pracowników oraz na to, czy będą mieli możliwość rozwijania swoich talentów. Pracownicy, którzy mają poczucie, że ich zdolności są odpowiednio wykorzystywane, rzadziej decydują się na zmianę pracy. Wzrost zaangażowania przekłada się więc na zmniejszenie wskaźnika rotacji.

Zadowolenie interesariuszy

Doskonałym źródłem jakościowego feedbacku są Twoi interesariusze. Odpowiadają za wydajność pracowników i całego zespołu. Są więc w stanie ocenić, czy pracownicy przenoszą nabytą wiedzę lub umiejętności na swoje stanowiska pracy. Zdarza się również, że to biznes pyta o wskaźniki, takie jak raporty ukończenia szkoleń. 

Dlatego tak ważna jest efektywna współpraca między zespołem L&D a interesariuszami biznesowymi. Dobranie odpowiednich KPI w L&D pomoże Ci osiągać oczekiwane wyniki biznesowe i zapewnić zgodność celów szkoleń ze strategią organizacji.

Pomożemy Ci wyznaczyć i skutecznie mierzyć KPI w L&D Twojej organizacji. 

Sprawdź demo

4.9/5 - (36 votes)
Udostępnij: