HCM Deck | Blog

Koniec kompetencji miękkich?

kompetencje miękkie

Na całym świecie zmieniają się różne aspekty prowadzenia biznesu, zarządzania i rozwoju ludzi w organizacjach. To nie rewolucja, to ewolucja kultury biznesowej, która niedawno jednak nabrała tempa. Ta ewolucja odzwierciedla się również w zmianie pożądanych i poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Nacisk kładzie się na kompetencje miękkie. Kompetencje behawioralne są na tyle ważne w dzisiejszym świecie, że coraz częściej są powszechnie określane jako PowerSkills. W HCM Deck określane są  jako „kompetencje ogólnofirmowe”. 

Dlaczego empatia czy ciekawość są tak istotne? Dlaczego przestają być „miękkie”, a oznaczają moc? 

Kompetencje wczoraj i dziś

Przez wiele lat kompetencje twarde – techniczne były wskazywane jako najistotniejsze. Jednak wraz ze zmianami m.in. w sposobie zarządzania i komunikowania się w biznesie, kompetencje miękkie teraz uznano jako najważniejsze.

Rynek pracy w coraz większym stopniu nagradza umiejętności interpersonalne. W Stanach Zjednoczonych, w ciągu ostatnich trzech dekad, liczba miejsc pracy wymagających wysokiego poziomu interakcji społecznych wzrosła o prawie 12 punktów procentowych. Badania z Uniwersytetu Harvardu i Uniwersytetu Stanforda pokazują, że wzrost wynagrodzeń dotyczy w znacznej mierze stanowisk, na których wymagane są wysokie kompetencje społeczne.

PowerSkills to termin zaproponowany przez Josha Bersina jeszcze w 2019 roku. Jak pisze:

Hard Skills are soft (they change all the time, are constantly being obsoleted, and are relatively easy to learn), and Soft Skills are hard (they are difficult to build, critical, and take extreme effort to obtain).

Czyli kompetencje twarde – są tak naprawdę miękkie, tracą na ważności, stosunkowo łatwo jest się ich nauczyć. Z kolei kompetencje miękkie są twarde – trudno je zbudować, są kluczowe w biznesie i bardzo trudne je nabyć.

Jako przykład Bersin podaje badanie IBM, w którym kadra zarządcza wskazała kluczowe umiejętności pracowników na przyszłość. Zdecydowana większość z nich jest behawioralna. Według Bersina badanie pokazuje też, że twarde kompetencje można w łatwy sposób… kupić. To te „miękkie” są trudne do zdobycia.

PowerSkills a pandemia

W ostatnim raporcie Josh Bersin wspomina, że po pandemii już wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, jak istotne są PowerSkills. Przez ostatnie dwa lata większość firm pracuje online lub hybrydowo. Niedosyt relacji osobistych, spotkań zespołowych skutkuje różnego rodzaju problemami dotykającymi naszej równowagi emocjonalnej. Dlatego kompetencje takie jakie empatia, uważność, wrażliwość/ inteligencja emocjonalna, przynależność, integralność osobista są źródłem siły i na nie zwraca się coraz częściej uwagę. Jednak potrzebne kompetencje są różne w zależności od organizacji. 

PowerSkills to kompetencje sukcesu

Pewnie są jeszcze ludzie, którzy myślą że kompetencje „miękkie” to talenty wrodzone lub coś co każdy potrafi. Nie jest to prawdą, chociaż na pewno różnimy się od siebie potencjałem. Jednak takie cechy jak umiejętność adaptacji,  innowacyjność czy kreatywność to kompetencje konieczne dziś, aby odnieść sukces. 

Złożoność i zmienność świata, a co za tym idzie rzeczywistości biznesowej wymaga bycia twórczym i  odważnym. Dobrym źródłem inspiracji i wiedzy o tym jak kształtować nowoczesne kompetencje są publikacje i wystąpienia amerykańskiej badaczki Brene Brown, która pisze i mówi o przekuwaniu słabości w siłę, o odwadze w życiu i pracy, akceptowaniu swojej wrażliwości oraz błędów, co prowadzi do odnalezienia prawdziwej siły i odwagi. 

A jak PowerSkills zmieniają biznes w praktyce?

Josh Bersin pisze o wymianie doświadczeń na temat kompetencji z Victorią Roberts, szefową działu HR Truckstop.com, która przeniosła firmę na nowy poziom wydajności dzięki skupieniu się na relacjach, pogłębianiu świadomości, autentyczności i empatii w zespołach i wobec klientów. Przez dwa lata, koncentrując się na rozwoju PowerSkills, całkowicie zmieniła kulturę organizacyjną, czego rezultatem był wzrost zaangażowania i znaczna poprawa wskaźnika retencji.

W tym kontekście jasno widać moc kompetencji takich jak życzliwość (kindness), wybaczanie (forgivness), wytrwałość (tenacity) wskazywanych przez Josha Bersina. Wymienia on również: wspaniałomyślność/ hojność (generosity), respekt, poszanowanie (awe) czy też poczucie szczęścia (happiness). Możemy zastanawiać co jest źródłem pojawienia się w świecie biznesu tak humanistycznych wartości i cech, jednak ważniejsze jest ich zastosowanie w praktyce i tworzenie etycznego biznesu przez ludzi o wysokich kompetencjach mocy. powerskills

Źródło: joshbersin.com

Wśród istotnych PowerSkills warto też wymienić takie jak:

  • self – management 
  • odporność (rezyliencja)
  • myślenie krytyczne 
  • odpowiedzialność (za działania własne i zespołowe)
  • skupienie – uważność 

W ich rozwoju bardzo przydatny jest coaching. 

Stabilność otoczenia, przewidywalność, trwałe wzorce działania odeszły  do historii. Wzrost, innowacyjność, zwinność i zmiana, są zależne od wartości, takich jak życzliwość, hojność, zaufanie i podziw. Ludzie i ich relacje są gwarancją zaangażowania, a w konsekwencji produktywności i rozwoju firm. Rozwijanie PowerSkills jest teraz kluczem do przyszłości.

Poznaj platformę, która pozwoli Ci stale rozwijać kompetencje w zespołach hybrydowych i rozproszonych. 

Sprawdź demo

5/5 - (40 votes)
Udostępnij: