HCM Deck | Blog

Employee experience w pracy zdalnej – czy masz na nie wpływ?

Uśmiechnięta kobieta siedząca z laptopem na kanapie

Employee experience jest sumą doświadczeń pracownika, jakie gromadzi on w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych składających się na wrażenie na temat przedsiębiorstwa. Opinia pracownika w zakresie kontaktów z managementem, działem HR, a także podwładnymi kształtuje się w oparciu o 3 zasadnicze czynniki, mające największy wpływ na pozytywne lub negatywne nastawienie do wykonywania obowiązków. Jakie? Zapraszamy do czytania!

Employee experience ma ogromny wpływ na kondycję psychiczną oraz efektywność pracy. Te doświadczenia pracownika są kształtowane na podstawie:

W dobie epidemii na rynku pracy zaszły istotne zmiany, związane z redukcją etatów, koniecznością przebranżowienia się oraz zmianą trybu wykonywania obowiązków zawodowych. Jak kształtuje się employee experience w okresie wymuszonej pracy zdalnej?

Employee experience – kształtuj pozytywne doświadczenia pracownika

Proces kształtowania doświadczeń pracownika jest długotrwały i przebiega wieloetapowo. Jednak co jest kluczowe? Niezwykle istotne znaczenie ma pozytywna opinia o firmie i to taka, która została ugruntowana przed podjęciem zatrudnienia.

Warto pamiętać, że opinia o firmie kreuje się jeszcze zanim potencjalny kandydat kandydatem się stał. Trzy elementy: customer experience, candidate experience oraz employee experience wpływają na kształtowanie się opinii podczas zaznajomienia z przedsiębiorstwem, jako klient, kandydat, pracownik. Na każdym etapie należy dbać o zdobywane doświadczenia, aby pracownik stał się ambasadorem marki.

Dlaczego to takie ważne? Pozytywna ocena firmy wpływa na wzrost efektywności zawodowej oraz zysk przedsiębiorstwa. W dobie epidemii zdecydowana większość pracodawców skierowała pracowników do pracy zdalnej, dbając o ich bezpieczeństwo. Niedawne badania Instytutu Gallupa dowodzą, że 59% pracowników skierowanych w USA do systemu pracy zdalnej jest skłonnych pozostać przy tym trybie nawet po zakończeniu zagrożenia epidemicznego. 

W jaki sposób praca w trybie zdalnym wpływa na kształtowanie się doświadczeń pracowniczych? Aby nie zmieniły się nastroje pracownicze w trakcie przymusowej pracy zdalnej, warto wspierać pracownika na co dzień, pozostając z nim w stałym kontakcie oraz umożliwiając mu realizację obowiązków dzięki nowoczesnym narzędziom. Przede wszystkim pracownik powinien odczuwać ze strony swojego lidera HR chęć zadbania o sprawny kontakt, utrzymanie stałego poziomu wynagrodzenia, gotowość do wsparcia merytorycznego i psychicznego związanego z nową, bezprecedensową sytuacją oraz umożliwienie stosowania nowoczesnych technologii, usprawniających zdalny tryb pracy. Zatem…

Jak usprawnić dialog z pracownikiem podczas pracy zdalnej?

Niezwykle ważnym elementem kreowania pozytywnego employee experience jest dialog pracownika z pracodawcą oraz działem HR. Skuteczna komunikacja w znacznym stopniu wpływa na zbudowanie pozytywnej opinii, gdyż obydwie strony dialogu mają poczucie przedstawienia swojego stanowiska oraz możliwość konfrontacji ze zdaniem strony przeciwnej.

W dobie pracy zdalnej komunikację z pracownikiem można usprawnić oraz uatrakcyjnić dzięki nowoczesnym technologiom. Dostępne na rynku komunikatory umożliwiają zastosowanie zróżnicowanych elementów usprawniających kontakt. Dzięki temu pracownik może bez przeszkód podtrzymywać relację się ze swoim liderem.

Każdy lider HR powinien pochylić się nad wdrożeniem badań w zakresie opinii pracowniczych. Stosowanie przez dział HR takiego narzędzia pomaga na bieżąco monitorować stan nastrojów wśród pracowników oraz reagować na pojawiające się potrzeby lub konieczność zmian.

Pamiętajmy, że employee experience powinno stanowić zbiór rzeczywistych odczuć pracownika na temat pracy w firmie! Nie może być zdaniem kadry kierowniczej ujętym, jako opinia pracownika.

Nieustanny monitoring nastrojów pracowniczych pozwala wykluczyć spadek zaangażowania, wpływającego na zmniejszenie zysków.

Sprawdź, jak przeprowadzić kompleksowe badania opinii, satysfakcji i krótkie badań sprawdzające nastroje w obliczu każdej zmiany w Twojej firmie za pomocą digitalowej platformy pracowniczej.

Nastroje pracownicze podczas pracy zdalnej 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku aż 19% osób posiadających stałe zatrudnienie, nie wykonywało czynnie obowiązków w badanym okresie w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy w tym samym okresie nieaktywnych zatrudnionych było zaledwie nieco ponad 5%. Dynamiczna sytuacja związana z chwiejnością zagrożenia epidemicznego wpływa na labilność nie tylko sytuacji gospodarczej, ale też nastrojów pracowniczych. 

W dużej mierze od liderów HR zależy, jak ukształtuje się employee experience w organizacji w trakcie i po zakończeniu epidemii.

Biurowy savoir vivre rusza z odsieczą employee experience

Nie należy zapomnieć o pozytywnej motywacji do pracy oraz przestrzeganiu zasad w kontaktach z pracownikami.

Jakie to zasady? Mianowicie:

  • kontaktowanie się w godzinach pracy,
  • ustalanie telekonferencji, rozmów telefonicznych o stałych porach,
  • przestrzeganie hierarchii w zakresie obowiązków, 
  • nie należy też zarzucać pracownika nadmiarem obowiązków, pamiętając o ośmiogodzinnym czasie pracy,
  • oferowanie szkoleń online, mających na celu zwiększenie efektywności pracy zdalnej,
  • kontaktowanie się mailowo, na czatach i telefonicznie, wspierając się nawzajem poza murami biura. 

Według ankiety McKinsey przeprowadzonej na grupie 800 pracowników realizujących zadania zawodowe w trybie zdalnym, nastroje pracowników mogą pozostać pozytywne. Dzięki nieustannemu monitoringowi employee experience, będącego zadaniem specjalistów HR, można stworzyć skuteczną i działającą drogę komunikacji, pomiędzy pracownikami a liderami. Nawet jeśli wystąpiła nieprzewidziana sytuacja, która powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu firmy. Narzędzia i metody, które stosujesz w celu utrzymania efektywności pracy, powinny być zgodne z dbałością o pozytywne odczucia pracowników.

Jak wynika z powyższego – ufaj, ale regularnie sprawdzaj puls organizacji poprzez jej członków. Nie chodzi o to, by patrzeć im na ręce, a zbadać, co naprawdę myślą i czują. To jedna z najlepszych dróg do tego, aby odpowiednio wspierać management i innych pracowników w czasie pracy zdalnej.

4.7/5 - (15 votes)
Udostępnij: