Jak zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą? Case study Lionbridge

Jak uwolnić potencjał wiedzy w pracownikach? Jak uporządkować zarządzanie wiedzą? I jak wykształcić nawyk dzielenia się wiedzą w organizacji? Oto wyzwania, przed którymi kilka miesięcy temu stanęło Lionbridge. Udało się! Dziś Lionbridge jest organizacją ucząca się z prawdziwego zdarzenia: pracownicy sami zgłaszają materiały i potrzeby szkoleniowe, a prawie połowa przeprowadzanych szkoleń to szkolenia wewnętrzne. Lionbridge postawił na knowledge-sharing, nowoczesną platformę LMS oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej. … Czytaj dalej Jak zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą? Case study Lionbridge