HCM Deck | Blog

Działy HR wobec koronawirusa – rekomendowane procedury [PAŹDZIERNIK 2020]

hr-w-obliczu-koronawirusa-rekomendowane-procedury-październik-2020

Ostatnie procedury HR wobec pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 opublikowaliśmy w marcu i powiedzieć, że wiele się zmieniło od tamtego czasu, to za mało. Mówi się, że wciąż mało wiemy o koronawirusie i chorobie COVID-19, choć wiemy wiele więcej niż kilkanaście miesięcy temu.  Ze względu na dużo większą dzienną liczbę zakażeń w ostatnich miesiącach niż ta, którą pamiętamy z początku epidemii, od 24 października w całym kraju obowiązują nowe obostrzenia. Przeczytajcie więc najnowsze zalecenia rzetelnych źródeł takich jak WHO i  Centers for Disease Control & Preventions (CDC) dla pracodawców i działów HR.

Aktualny stan pandemii

Koronawirus w Polsce

Od 24 października w Polsce obowiązują nowe obostrzenia. Wszystkie powiaty znajdują się w strefie czerwonej. W całej Polsce noszenie maseczki w przestrzeni publicznej jest obowiązkowe, a za nieprzestrzeganie tego nakazu grozi mandat na kwotę do 500 złotych.


Na tej stronie możesz podejrzeć ile aktualnie jest zakażeń w danym powiecie.

Procedury HR w obliczu koronawirusa

Zacznijmy od działania kryzysowego.

1. Gdy podejrzewamy, że pracownik jest chory lub otrzymał pozytywny wynik testu

Objawy

Według ostatnich danych na temat symptomów podanych przez CDC w maju, COVID-19 może objawiać się:

 • gorączką lub dreszczami,
 • kaszlem,
 • bólem głowy,
 • dusznościami i trudnościami w oddychaniu, płytkim oddechem,
 • utratą smaku i zapachu,
 • bólem mięśni i bólem na całym ciele,
 • nudnościami lub wymiotami,
 • bólem gardła,
 • biegunką.

Wytyczne GISu: Jeśli pracownik ma niektóre z wymienionych objawów w miejscu pracy, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy również powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

Co też niezwykle istotne, należy zwalczać wszelkie praktyki mogące skłonić osoby chore do pracy stacjonarnej. To nie tylko wysiłek i stres dla nich samych, ale przede wszystkim stres dla całej reszty zespołu.

Pracownik, który poczuje się chory, a nie jest jeszcze w pracy, powinien niezwłocznie umówić się do lekarza POZ lub na teleporadę telefonicznie. Jeśli lekarz skieruje pacjenta na test, pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę. Za okres oczekiwania na wynik testu, pacjent powinien otrzymać zwolnienie lekarskie. Możesz przesłać pracownikowi ten link, aby zapoznał się z najnowszymi procedurami GIS-u w przypadku wystąpienia objawów i ewentualnego .

Dezynfekcja w przypadku wystąpienia zakażenia w przestrzeni biurowej

Jeśli otrzymamy informację o potwierdzeniu przypadku zachorowania na COVID-19 u pracownika naszej firmy, należy przede wszystkim skontaktować się z  Sanepidem i wypełniać wszystkie instrukcje podawane na bieżąco. Poniżej wymieniamy ogólne wytyczne GISu w przypadku biur:

a. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
b. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Infolinia Inspekcji Sanitarnej: +48 22 25 00 115

W przypadku dezynfekcji pomieszczeń po zakażonym pracowniku CDC zwraca uwagę na to, aby w celu zminimalizowania możliwości zakażenia się wirusem drogą kropelkową, oddzielić miejsca, w których znajdował się pracownik i odczekać z dezynfekcją przynajmniej 24 godziny.

Jeśli pracownicy Twojej firmy pracują też w innych przestrzeniach niż biura dowiedz się, jak postępować w powyższych sytuacjach pod tym linkiem.

Podsumowanie

W przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem w firmie należy:

 1. Bezwzględnie stosować się do wszystkich wytycznych inspektora sanitarnego.
 2. Usunąć wszystkich pracowników z pomieszczenia, w którym pracowała osoba zainfekowana.
 3. Przeprowadzić dokładną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywał pracownik, zgodnie z wytycznymi inspektora sanitarnego.
 4. Dostarczać wszystkim pracownikom informacje o rozwoju sytuacji, być gotowym na odpowiadanie na wszelkie pytania dot. zarówno zaistniałej sytuacji, jak i samej choroby. Warto informować o faktycznym stopniu zagrożenia, jaki z niej wynika, który może się różnić od tego przekazywanego w  komunikatach medialnych.
 5. Informować pracowników o podjętych środkach, które mają zapewnić im bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy w obliczu istniejącego zagrożenia.
 6. Odpowiadać jak najszybciej na wszystkie pytania pracowników.
 7. Okazać troskę i możliwe wsparcie pracownikom zarażonym lub u których podejrzewa się zarażenie.
 8. Poprosić pozostałych pracowników, by monitorowali stan swojego zdrowia, w tym by dwa razy na dobę dokonywali pomiaru temperatury swojego ciała. WHO wciąż określa temperaturę 37,3 stopni jako kwalifikującą pracownika do pracy z domu.
 9. Wymagać od pracowników stosowania zasad higieny. Szczególnie ważne jest prawidłowe mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, w tym szczególnie oczu, ust i nosa. 
 10. Wymagać od pracowników, by w przypadku, gdy poczują się źle, niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem (najpierw telefonicznie).
 11. Wymagać od pracowników, by w przypadku wystąpienia nawet niezbyt uciążliwych objawów choroby, pozostali w domu na zwolnieniu lekarskim.

Poznaj platformę, która pomoże Ci zadbać o rozwój pracowników w zespołach hybrydowych  i zdalnych. 

Dowiedz się więcej

2. Kwarantanna

Od 2 września obowiązują nowe zasady kwarantanny. Wynosi ona teraz 10 dni, zamiast 14. W trakcie jej odbywania nie wolno opuszczać domu, przyjmować gości, a w przypadku, gdy trzeba się z kimś zobaczyć bezwzględnie musi być zachowany dystans 1,5 metra. Za medonet.pl, kwarantanną są objęte osoby:

 • przekraczające zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
 • które miały kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie,
 • mające objawy wskazujące jednoznacznie na zakażenie koronawirusem,
 • które mieszkają razem z pacjentem zakażonym koronawirusem lub podejrzanym o zakażenie.

Należy wymagać od pracowników, aby poinformowali o tym, jeśli kwalifikują się do odbycia kwarantanny.

Kwarantanny nie muszą odbywać:

 • studenci kształcący się w Polsce, a także uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, doktoranci i naukowcy, którzy prowadzą w Polsce działalność naukową,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także ich małżonkowie i dzieci,
 • pasażerowie międzynarodowych lotów odbywających się z lotnisk położonych na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym z wyjątkiem Białorusi albo Ukrainy (za PAP),
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi bądź pozostają pod stałą opieką osób posiadających obywatelstwo polskie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże, które nie są konieczne. Jeśli jednak ktoś musi się udać za granicę, warto zapoznać się z aktualizowanym na bieżąco raportem ECDC o sytuacji epidemicznej w danych krajach.

3. Praca zdalna

Rekomendowana jest, tam gdzie tylko jest to możliwe, praca zdalna. Na przedłużenie tego rozwiązania lub na wprowadzenie go na stałe decydują się również znane, duże organizacje

Trzeba jednak pamiętać, że i pracownicy wykonujący swoje obowiązki z domu, muszą być, i czuć się, zaopiekowani. Z tego powodu magazyn HCAMag.com rekomenduje następujące procedury:

   1. Jeśli pracownik zabiera do celów swojej pracy zdalnej sprzęt firmowy (laptop, telefon), powinien podpisać dokument potwierdzający fakt przejęcie sprzętu, jak i dokument, w którym deklaruje się o ów sprzęt dbać i niezwłocznie zgłaszać wszelkie jego awarie.
   2. Dział IT powinien zainstalować na firmowych laptopach, smartfonach i tabletach oprogramowanie umożliwiające podłączenie się do nich zdalnie na wypadek konieczności usuwania z nich awarii.
   3. Organizować pracę zdalną w sposób transparentny i otwarty. Także pracowników zdalnych należy informować o wszystkich procedurach bezpieczeństwa. Należy być przygotowanym na szybkie odpowiadanie na ich pytania (w sytuacji zagrożenia ich ilość będzie najprawdopodobniej zintensyfikowana). 
   4. Upewnić się, że wszelkie informacje i oprogramowanie jest dostępne dla zdalnych pracowników –  najlepsze wydają się w tym ujęciu rozwiązania SaaS-owe.
   5. Być “widocznym” dla pracowników i starać się, by byli “widocznymi” dla swoich menedżerów i działów HR. Szczególnie istotna jest tu stała komunikacja z pracownikami (można ją organizować poprzez wiele mediów, w tym m.in. komunikatory, telekonferencje etc.). Pozwoli to na utrzymaniu ich stałego zaangażowania.
   6. Pamiętać o ewaluacji pracy pracowników zdalnych.

Warto też do tej listy dodać też jeszcze jeden punkt:

Mimo niezwykłych warunków, dobrze zachować, w miarę możliwości, flow pracy i szkoleń. Cotygodniowe spotkania, szkolenia nie muszą być odwoływane (co samo w sobie bywa kosztowne), ale mogą być zorganizowane w odmiennej formie. Warto także przeprowadzać badania typu Pulse Check.

 

 

HCM w dobie epidemii – jak usprawnić pracę firmy i działów HR

4. W przypadku, gdy praca zdalna nie jest możliwa

Nie wszystkie firmy mają obecnie możliwość pracy zdalnej lub zawieszenia pracy. One tym bardziej muszą zabezpieczyć zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Należy pamiętać o utrzymaniu optymalnej dla pracowników temperatury w miejscu pracy, częstym wentylowaniu pomieszczenia. Należy też dobrze wyposażyć firmę w płyny do dezynfekcji rąk oraz maseczki oraz zachowaniu dystansu min. 1 metra.

Jednak już samo mycie rąk i unikanie dotykania nimi twarzy zmniejsza ryzyko zakażenia. Warto więc umieścić w łazienkach instrukcję poprawnego mycia rąk oraz wymienionych poniżej (w punkcie „b”) zasad higieny.

Mycie rąk narzędziem walki z koronawirusem
Prawidłowy sposób higienicznego mycia rąk.
Grafika jest w domenie publicznej. Oznacza to, że można ją drukować i udostępniać.

Można także posłużyć się filmikiem WHO:

Powinno się także wprowadzić część wcześniej wymienionych procedur, a mianowicie:

   1. Poprosić pracowników, by monitorowali stan swojego zdrowia, w tym by dwa razy na dobę dokonywali pomiaru temperatury swojego ciała. WHO określa temperaturę 37,3 stopni jako obecnie kwalifikującą pracownika do pracy z domu.
   2. Wymagać od pracowników stosowania zasad higieny. Szczególnie ważne jest prawidłowe mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, w tym szczególnie oczu, ust i nosa. 
   3. Wymagać zachowywania dystansu min. 1 metra.
   4. Wymagać od pracowników, by w przypadku, gdy poczują się źle, niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem (najpierw telefonicznie).
   5. Wymagać od pracownika, by w przypadku wystąpienia nawet niezbyt uciążliwych objawów, pozostał w domu na zwolnieniu lekarskim.
   6. Jeśli tylko to możliwe, powinno się pilnować, by pracownicy nie spożywali posiłków w zatłoczonych pomieszczeniach.

 

*  * *

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z obszaru HR i L&D?

Zapisz się na nasz newsletter

5/5 - (8 votes)
Udostępnij: