HCM Deck | Blog

Czym jest cykl życia pracownika w organizacji?

mężczyzna w czapce patrzy na zadania na kartkach przyczepionych do szafy

Wszystko ma swój cykl życia – coś się zaczyna, trwa i kończy. Nie inaczej jest w przypadku pracy w organizacji. Tutaj cykl życia pracownika (ang. employee lifecycle) niesie wartość dodaną zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Co to za etapy i co musimy o nich wiedzieć? Jakie konkretne korzyści możemy z nich wyciągnąć? Między innymi te zagadnienia postaramy się przybliżyć w poniższym artykule. 

Czym jest i czemu służy cykl życia pracownika w organizacji?

Cykl życia pracownika w organizacji to model składający się z poszczególnych etapów funkcjonowania pracownika w firmie. W myśl zasady, że employee experience (suma doświadczeń pracownika w organizacji) jest równie ważne jak customer experience, cykl życia pracownika jest przemyślany jako odpowiednik podróży klienta (ang. customer journey). Liderom HR employee lifecycle może posłużyć jako ramy, według których będą budować i sprawdzać zaangażowanie pracownika na każdym ze stadiów.  Co za tym idzie, odpowiednio zaprojektowany cykl życia pracownika w firmie pozwala zwiększyć retencję i bardzo pozytywnie wpływa na employer branding.

Etapy cyklu życia pracownika w firmie

Istnieje wiele rodzajów podziału cyklu życia pracownika na etapy. Tutaj omówimy podział na 6 stadiów, jakimi są:

 • przyciąganie (ang. attraction),
 • rekrutacja,
 • zatrudnienie,
 • rozwój,
 • utrzymanie (ang. retention),
 • offboarding.

Na czym dokładnie polegają poszczególne etapy i jakie jest ich znaczenie – zarówno dla firmy, jak i dla pracownika? 

Przyciąganie (ang. attraction) pracownika – co to właściwie znaczy?

Budowanie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy to jeden z podstawowych składników employer brandingu. Swoim potencjalnym pracownikom możemy zaoferować atrakcyjne warunki pracy, czy benefity pracownicze. Bardzo popularnym narzędziem przyciągania jest też marketing szeptany. Polega on na tym, że pracownicy danej firmy bardzo dobrze wypowiadają się o swoim miejscu pracy – czy to wśród znajomych, czy w social mediach. Efekt zostaje osiągnięty kiedy odpowiednie osoby dowiedzą się o organizacji, wywrze ona na nich dobre wrażenie i złożą do niej aplikację.

O rekrutacji słów kilka

Chyba rzadko któremu rekruterowi zdarza się, że zaprasza wszystkich aplikantów do kolejnego etapu rekrutacji. Aby dokonać jak najlepszej selekcji, w procesie zatrudniania przeprowadzamy testy, rozdajemy zadania rekrutacyjne, uczestnicy rozmów odpowiadają na najróżniejsze pytania, często też strony negocjują warunki zatrudnienia. Dopiero w momencie, kiedy kandydatowi zostanie złożona oferta, a on ją zaakceptuje, można powiedzieć, że proces rekrutacji skończył się pomyślnie. Tym samym (przyszły) pracownik zbliża się do trzeciego etapu, którym jest zatrudnienie.

Zatrudnienie

Trzecim etapem employee lifecycle jest zatrudnienie. W tym stadium następuje podpisanie umowy, pracownikowi zostają przydzielone konkretne obowiązki, przechodzi on przez proces onboardingu. Jeśli przeprowadzimy go odpowiednio, nowy pracownik cieszy się z tego, że otrzymał pracę, a co za tym idzie ma w sobie dużo zapału. Jest pełen energii do pracy, otwarty na szkolenia i rozwój. W tym czasie wykształca się w nim chęć realizacji powierzonych mu zadań z największą dokładnością. 

Ambicje, plany i rozwój pracownika

Rozwój to moment, w którym nasz pracownik już dokładnie wie, czym się ma zajmować, zna też strukturę i kulturę organizacji. Jednocześnie chce więcej, a my to doceniamy i kierujemy go na szkolenia, które mają za zadanie rozwinąć jego umiejętności oraz kwalifikacje. To też etap, w którym jest on bardzo dobrze przygotowywany do etapu utrzymania.

Zobacz, jak wspierać rozwój pracownika za pomocą platformy HCM Deck.

Utrzymanie 

To zdecydowanie najdłuższy z wymienionych etapów. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym momencie pracownik zyskuje już ugruntowaną pozycję w firmie. Wie, jak działa, jest specjalistą w swojej dziedzinie, realizuje cele. Z reguły to właśnie na etapie utrzymania należy jak najmocniej motywować pracowników do dalszego działania.

Offboarding

Ostatnim etapem jest offboarding, czyli tak naprawdę rozstanie się z firmą. Pracodawca powinien zadbać o to, aby, tak samo jak przy zatrudnianiu pracownika, tak i przy jego odejściu, czuł się on dobrze. By tak się stało, offboarding powinien być we właściwy sposób przeprowadzony, co wciąż nie jest regułą. Według badań grupy Aberdeen tylko 29% firm wie, jak to zrobić.

Na offboarding składa się z kilka bardzo ważnych kwestii, których nie można pominąć. To kwestie

 • formalne,
 • operacyjne,
 • sprzętowe,
 • organizacyjno-relacyjne.

uśwmiechnięty mężczyzna w białej koszuli otwiera szklane drzwi i patrzy się na innego mężczyznę

Przeczytaj o tym, jakie czynności składają się na udany offboarding.

Cykl rozwoju kariery

Warto pamiętać, że odpowiednio zaprojektowany cykl życia pracownika może wspierać jego indywidualny cykl rozwoju kariery. Składa się on z następujących etapów:

 • Edukacja formalna – ma miejsce przed rozpoczęciem zatrudnienia. Pracownik zdobywa wiedzę, która jest przydatna do wykonywania powierzonych mu obowiązków,
 • Staże i praktyki – na tym etapie pracownik zdobywa wiedzę praktyczną i kształtuje swoje pierwsze umiejętności, które przydadzą się w  zawodzie,
 • Pierwsza praca – pracownik dostaje pierwsze zatrudnienie,
 • Rozwój wczesnej kariery – rozwijanie umiejętności na danym stanowisku,
 • Dalszy rozwój kariery – awans, poszerzanie zakresu obowiązków pracownika, zdobywanie nowych umiejętności,
 • Przekwalifikowanie – dostosowanie się do zmian w środowisku zawodowym, podejmowanie nowych wyzwań,
 • Przygotowanie do wycofania się z zawodu – wówczas pracownik najczęściej przyjmuje rolę mentora, wykonuje on też znacznie bardziej wymagające zadania.
 • Zakończenie życia zawodowego – przejście na emeryturę lub rentę, zależnie od sytuacji.

Cykl rozwoju kariery ma kilka punktów zbieżnych z cyklem życiem pracownika. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone etapy takie jak onboarding, rozwój, czy utrzymanie mogą wpisać się w potrzeby pracownika w określonym momencie jego kariery.  

Podsumowanie

Employee lifecycle może się składać z różnych etapów w zależności od potrzeb danej firmy. Powyżej omówiliśmy przyciąganie (attraction), rekrutację, zatrudnienie (którego zasadniczym elementem jest onboarding), rozwój, utrzymanie i offboarding. Przy odpowiednio zaprojektowanym cyklu życia pracownika w organizacji i właściwie przeprowadzonym każdym z jego etapów, możesz zbudować trwałe zaangażowanie pracownika, wypromować korzystny wizerunek pracodawcy i pozytywnie wpłynąć na rozwój kariery pracownika. 

5/5 - (4 votes)
Udostępnij: