HCM Deck | Blog

6 powodów, dla których warto zainwestować czas w exit interview

exit interview

Czym jest exit interview? To proces, który pozwala poznać przyczyny decyzji o odejściu pracownika z firmy oraz jego opinię o silnych i słabych stronach naszej organizacji.

Exit interview jest zazwyczaj rozmową z managerem. Czasem pracodawcy decydują się na przesłanie ankiety. Wybierzmy formę najwygodniejszą i dla nas, i dla pracownika. Dobrze skonstruowana ankieta może dostarczyć więcej informacji niż rutynowo przeprowadzona rozmowa. I odwrotnie – szczera i przyjazna dyskusja w cztery oczy okaże się bardziej wartościowa niż wypełniony w pośpiechu kwestionariusz. Najważniejsza jest przecież atmosfera, którą stworzymy wokół procesu – wzajemnego szacunku i otwartej, konstruktywnej komunikacji. Bez tego ani rusz!

Ale wróćmy do tytułowych sześciu powodów. Dlaczego warto inwestować czas w exit interview?

Daje możliwość zrozumienia, dlaczego TEN konkretny pracownik postanowił opuścić naszą organizację.

Powody powtarzane w kuluarach mogą mieć przecież niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dzięki exit interview pokierujemy komunikacją wewnątrz zespołu zanim plotki zaczną żyć własnym życiem.

Wskazuje na problemy, które w trybie pilnym powinny zostać rozwiązane, aby uniknąć kolejnych rezygnacji.

Exit interview jest barometrem nastrojów w firmie. Analiza odpowiedzi pracowników odchodzących w określonym przedziale czasowym pozwala wyodrębnić nam „punkty zapalne”: decyzje, wydarzenia i sytuacje, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na morale zespołu.

Pomaga zidentyfikować silne strony naszej organizacji.

Naszymi atutami mogą być procesy, wartości, a w szczególności ludzie, którzy budują tożsamość firmy. Rozmowa z odchodzącym pracownikiem często staje się solidną podstawą dla kampanii employer brandingu.

Umożliwia lepsze poznanie naszej konkurencji.

Jakie proponują ścieżki rozwoju? Benefity? A może mają wyjątkowo skutecznego headhuntera? Jeśli nie zapytasz – będziesz zdany / zdana na domysły.

Pozwala na pozostawienie dobrego wrażenia.

Pracownik opuszczający organizację odejdzie z poczuciem, że jego opinia jest ważna i może mieć realny wpływ na rozwój firmy. Pracodawca pozostaje z myślą, że owszem, traci członka zespołu, ale drzwi pozostają otwarte. Bo kto wie, kiedy ich ścieżki zawodowe znowu się spotkają?

Dostarcza cenne dane, które mogą być punktem wyjścia dla rozmów o strategii rozwoju firmy.

Wnioski wyciągnięte z analizy danych zebranych podczas exit interview są świetnym uzupełnieniem dla wskaźnika rotacji pracowników (turnover) i punktem wyjścia do rozmów o strategii rozwoju firmy. Turnover to czysta matematyka. Informacje dostarczone przez rozmowę/ankietę dodają tutaj czynnik ludzki – wskazują, z jakich powodów w danym okresie wskaźnik rotacji był wyższy lub niższy. Same powody można potraktować jako początek dyskusji o zmianach w organizacji i kierunku, w którym powinny zostać poprowadzone, aby odpowiadać na potrzeby i oczekiwania naszych pracowników.

Pojawiają się opinie, że proces exit interview powinien przejść już do lamusa i że jest sztuką dla sztuki – bo angażuje nasz czas, a i tak niczego nie zmienia. Być może jednak warto zastanowić się nad zmianą jego formy? Dostosujmy to narzędzie do zmieniającego się świata i specyfiki firmy. Nie rezygnujmy tak łatwo z możliwości poznania opinii pracowników o naszej organizacji. Ta wiedza może zaprocentować szybciej niż myślimy. Na przykład podczas kolejnej rekrutacji.

A jak u Was wygląda proces exit interview?

Udostępnij: